Thông báo 448/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 448/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 7 BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
 
 
Ngày 27 tháng 11 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã chủ trì phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” (Đề án 1558), ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:
Ghi nhận hoạt động của các Bộ, ngành và những kết quả đạt được thời gian qua, đã duy trì có hiệu quả chương trình đào tạo theo kế hoạch, bước đầu đáp ứng mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ quan trọng vẫn còn chậm trễ, chưa đạt yêu cầu tiến độ như: việc ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về tài chính đối với Đề án 1558; việc xây dựng Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án 1558, Dự án đầu tư cho các cơ sở đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch đào tạo, huấn luyện của Bộ Khoa học và Công nghệ,...
Để tiếp tục triển khai có kết quả kế hoạch phát triển, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nhất là chuẩn bị lực lượng phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các Bộ, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Đà Lạt tập trung đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Các cơ sở đào tạo khác theo quy hoạch của Đề án 1558 tiếp tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo các chuyên ngành đã được phân công.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khẩn trương xây dựng Dự án đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các cơ sở đào tạo trong quy hoạch của Đề án. Bảo đảm đầu tư tiết kiệm, có định hướng, phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo của mỗi trường, tránh tràn lan, trùng lặp. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý II năm 2015, để kịp thời cân đối, bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
- Tổng hợp, đánh giá kết quả 5 năm triển khai Đề án 1558 (giai đoạn 2010 - 2015); báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp cuối năm 2015. Trên cơ sở đó xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” về số lượng nhân lực và thời gian đào tạo để phù hợp với thực tế.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, chủ động cân đối nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng, huấn luyện ưu tiên thực hiện trong kế hoạch năm 2015.
- Khẩn trương hoàn thành Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân. Đề nghị các Thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp góp ý cho dự thảo Kế hoạch, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2014 để xem xét, phê duyệt.
3. Các Bộ, ngành có liên quan tích cực, chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo trước đây.
4. Ban Điều hành Đề án 1558, Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường chủ động phối hợp, nâng cao vai trò thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo trong các hoạt động thường xuyên, kịp thời tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành có liên quan để báo cáo Ban Chỉ đạo khi có yêu cầu.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành có liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ về ĐTNL NLNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).NVH
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Thuộc tính văn bản
Thông báo 448/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 448/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 02/12/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Khoa học-Công nghệ
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!