Thông báo 403/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 403/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Ngày 20 tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM). Cùng dự buổi làm việc với Thủ tướng có: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; đại diện lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; đại diện Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội; các Thành viên Hội đồng ĐHQG TPHCM, nguyên giám đốc ĐHQG TPHCM và đại diện Lãnh đạo các Trường Đại học thành viên.
Sau khi nghe Phó Giám đốc phụ trách ĐHQG TPHCM báo cáo về tình hình hoạt động và một số kiến nghị; phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
ĐHQG TPHCM là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ lớn đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, có uy tín trong nước và quốc tế, đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, mà trước hết là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nam Bộ và Tây Nam Bộ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cả nước.
Trong những năm gần đây, ĐHQG TPHCM đạt được các kết quả quan trọng, căn bản, nhất là số đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo quốc tế tăng nhanh, chất lượng giáo dục - đào tạo nâng cao; từng bước phát triển thành một đô thị đại học đầu tiên của Việt Nam.
Để đạt được kết quả đó có sự đóng góp công sức rất to lớn của các thế hệ thầy và trò, sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ qua các thời kỳ, sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các bộ, ngành liên quan, trong đó đặc biệt là sự đóng góp trực tiếp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương và ghi nhận các kết quả đạt được của ĐHQG TPHCM.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được, ĐHQG TPHCM cần tập trung để sớm khắc phục những hạn chế sau đây: (i) Là cơ sở đào tạo lớn nhưng chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí đầu tàu, chưa có ảnh hưởng lan tỏa nhiều trong hệ thống giáo dục của cả nước; (ii) Sự đổi mới trong quản lý và hoạt động chuyên môn chưa cao; (iii) Chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị gắn với nhu cầu thực tiễn phát triển đất nước và địa phương; (iv) Cơ sở vật chất chậm hoàn thiện, hiện đại hóa, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc.
II. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
ĐHQG TPHCM cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tiếp tục giữ vững vị thế là “cánh chim đầu đàn” trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam và hướng đến vị trí trong tốp đầu Châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam. Trong thời gian tới, ĐHQG TPHCM cần thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ được giao, đặc biệt chú trọng:
1. Về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
ĐHQG TPHCM phải là đơn vị tiên phong trong khởi nghiệp, khởi nguồn của những ước mơ khởi nghiệp; nơi khuyến khích, ươm trồng những tài năng khởi nghiệp, kiến tạo nên những thế hệ danh nhân, nhà kỹ nghệ, nhà văn hóa, những con người xuất sắc ở các lĩnh vực khác nhau góp phần làm rạng danh nền giáo dục và đào tạo Việt Nam trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Trên tinh thần đó, ĐHQG TPHCM cần tiếp tục phát huy tốt những việc đã làm như phát huy hiệu quả khu công nghệ phần mềm, hệ sinh thái khởi nghiệp, môi trường dành cho nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đề xuất các giải pháp cụ thể cho ý tưởng của các dự án khởi nghiệp. Khuyến khích khởi nghiệp là một trong các nhiệm vụ quan trọng của trường đại học góp phân phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
2. Về nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học
ĐHQG TPHCM cần phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trong 100 trường đại học hàng đầu Châu Á; tăng gấp đôi số lượng công bố quốc tế so với hiện nay; có các chính sách cụ thể để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.
3. Về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên
ĐHQG TPHCM cần tiếp tục tăng cường hội nhập, hợp tác với các trường đại học, các tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới; xây dựng thí điểm mô hình thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại ĐHQG TPHCM.
4. Về phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
Giữ nguyên quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2.000 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. ĐHQG TPHCM cần đẩy nhanh xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật, trước hết là giải phóng mặt bằng; xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cụ thể; đẩy mạnh xã hội hóa và huy động các nguồn lực hợp pháp khác của xã hội để đầu tư phát triển.
5. Về phát triển mô hình đại học tự chủ, tiên tiến
Tự chủ đại học là thuộc tính của trường đại học, là động lực và nguồn gốc cho phát triển đại học. Tự chủ phải gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm xã hội; không thể thực hiện tự chủ khi chưa chuẩn bị về nhận thức, năng lực, trách nhiệm xã hội. Cần xây dựng đại học tự chủ toàn diện trên các lĩnh vực: đào tạo, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, quan hệ đối ngoại để thực hiện sứ mệnh, hoàn thành nhiệm vụ của một trường đại học. Tự chủ tài chính chỉ là điều kiện để làm cho tự chủ của trường đại học được tốt nhất.
ĐHQG TPHCM chủ động xây dựng và hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao theo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện của Việt Nam; thực hiện phân cấp mạnh cho các trường, các viện thành viên.
III. VỀ TRÁCH NHIỆM VỤ CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và các địa phương (trực tiếp là Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương) đã luôn sát cánh, ủng hộ ĐHQG TPHCM trong quá trình xây dựng, phát triển và tiếp tục có các chính sách phù hợp theo từng giai đoạn để đổi mới, phát triển giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục trọng điểm trong đó có ĐHQG TPHCM.
1. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục rà soát, tháo gỡ các vướng mắc nhất là về cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh thực hiện tự chủ toàn diện của ĐHQG TPHCM; hỗ trợ và hướng dẫn ĐHQG TPHCM xây dựng và triển khai thí điểm mô hình thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại ĐHQG TPHCM.
2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có cơ chế đặt hàng đào tạo, đặt hàng nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đối với ĐHQG TPHCM.
IV. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ĐHQG TPHCM
1. Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:
a) ĐHQG TPHCM và các bộ, ngành, địa phương liên quan cần triển khai khẩn trương, dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị ĐHQG TPHCM; đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng một cách phù hợp;
b) Về ứng trước vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch: Đồng ý chủ trương; ĐHQG TPHCM làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định của Luật đầu tư công;
c) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thành lập Ban chỉ đạo của địa phương nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị ĐHQG TPHCM; xem xét, hỗ trợ ĐHQG TPHCM được vay từ nguồn vốn của địa phương; đồng thời, đề xuất cơ chế, giải pháp đối với các đơn giá đền bù, giải phóng mặt bằng cao hơn giá định mức trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
2. Đối với việc thực hiện các dự án thành phần:
a) ĐHQG TPHCM xây dựng kế hoạch cụ thể có lộ trình phù hợp và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện;
b) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn ĐHQG TPHCM về cơ chế chính sách thu hút đầu tư từ các nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác;
c) ĐHQG TPHCM thực hiện việc chỉ định nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn ĐHQG TPHCM về vấn đề này; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.
3. Một số vấn đề khác:
a) Giao ĐHQG TPHCM xây dựng đề án nhằm nâng cao năng lực công bố khoa học quốc tế và phát triển ý tưởng khởi nghiệp, trong đó có cơ chế hỗ trợ nguồn lực tài chính cho cán bộ, giảng viên có công trình nghiên cứu được đánh giá tốt, bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí quốc tế có uy tín cao, sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp khả thi, có sản phẩm, dịch vụ cung cấp ra thị trường, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
b) Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét việc bố trí nguồn vốn để hỗ trợ ĐHQG TPHCM xây dựng một Trung tâm Văn hóa với tổng mức đầu tư khoảng 22 tỷ đồng.
Văn phòng Chính phủ thông báo để ĐHQG TPHCM, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GDĐT, XD, KHĐT, TC, KHCN, TNMT;
- Ủy ban nhân dân TP, Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Các Đại học Quốc gia: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KGVX (3). ĐND.39
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

thuộc tính Thông báo 403/TB-VPCP

Thông báo 403/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:403/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành:13/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi