Thông báo 378/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 378/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 
Ngày 16 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng dự buổi làm việc với Thủ tướng có: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; các Thành viên Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại diện lãnh đạo các Trường Đại học thành viên. Sau khi nghe Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo về tình hình hoạt động và một số kiến nghị; phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong hơn 20 năm qua, kế thừa truyền thống của Đại học Đông Dương và Đại học Quốc gia Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, khẳng định được vai trò nòng cốt, tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam về đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị đại học và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, tham gia tư vấn các giải pháp để giải quyết một số vấn đề kinh tế - xã hội, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, thời gian gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được một số kết quả tích cực trong việc: Tiên phong đổi mới tuyển sinh đại học theo hình thức đánh giá năng lực, kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn các trường đại học ASEAN (AUN); tăng nhanh số lượng công trình, bài báo quốc tế.
Với vai trò và trách nhiệm của mình, Đại học Quốc gia Hà Nội đã duy trì và khẳng định vị thế là một trong những Trường hàng đầu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, từng bước khẳng định uy tín trong khu vực. Năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp thứ 139 trong danh sách 150 trường đại học hàng đầu châu Á.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đại học Quốc gia Hà Nội.
II. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
Đảng và Nhà nước ta xác định giáo dục - đào tạo cùng với khoa học - công nghệ phải đi trước một bước để tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong giáo dục - đào tạo thì bậc đại học gần với đầu ra, gần với thị trường lao động và mục đích của giáo dục đại học là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học nói chung và Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng cần phải đổi mới mạnh mẽ với các giải pháp quyết liệt.
Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học lớn cần phải đi tiên phong trong việc xây dựng chương trình khởi nghiệp quốc gia, tương xứng với truyền thống lịch sử của mình; phải là nơi khuyến khích, ươm trồng những tài năng khởi nghiệp, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Chính phủ giao, đặc biệt chú trọng:
1. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và của nền kinh tế; khơi dậy niềm đam mê, khát vọng khởi nghiệp phấn đấu vươn lên đối với sinh viên, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học.
2. Tiếp tục phát huy thế mạnh về nghiên cứu khoa học cơ bản, đồng thời chú trọng các nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm khoa học đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của đất nước.
3. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học khác để tạo thêm nguồn lực; bắt kịp xu hướng và trình độ phát triển trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới.
III. VMỘT SỐ KIN NGHỊ CỦA ĐẠI HỌC QUC GIA HÀ NỘI
1. Về việc xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc:
a) Thủ tướng Chính phủ (năm 2014 và năm 2016) đã có ý kiến chỉ đạo nhằm tháo gỡ những vấn đề vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện tốt các ý kiến kết luận và chỉ đạo này, báo cáo kịp thời những vướng mắc phát sinh mới hoặc chậm tháo gỡ, xử lý.
b) Chính phủ sẽ xem xét, cân đối nguồn ngân sách để tăng cường đầu tư  xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Trên cơ sở quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 1907/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2013, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc để sớm đưa vào sử dụng.
c) Cho phép Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng các hạng mục khác trong Dự án từ nguồn vốn xã hội hóa, các nguồn vốn tài trợ, nguồn vốn đầu tư từ thành phố Hà Nội và nguồn vốn tự tích lũy của đơn vị.
2. Về phát triển Trường Đại học Việt Nhật theo cơ chế đặc thù:
Đồng ý với đề xuất của Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ trương có cơ chế đặc thù để phát triển Trường Đại học Việt Nhật. Đại học Quốc gia Hà Nội khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Quy chế về Tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của Trường, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Cùng với việc xem xét hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn đầu, Đại học Quốc gia Hà Nội cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án khả thi để sớm phê duyệt nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Nhật.
3. Về các đề xuất khác:
a) Ủng hộ về nguyên tắc các chương trình nghiên cứu phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ quốc gia về các vấn đề như: phát triển công nghệ nền của công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và truyền thông, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại học quốc gia Hà Nội cần có các đề xuất cụ thể, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định từng đề án cụ thể.
b) Đồng ý Đại học quốc gia Hà Nội được thí điểm xây dựng và triển khai đề án thu hút nhân lực khoa học có trình độ cao trong và ngoài nước trên tinh thần tự chủ và khuyến khích xã hội hóa. Tại Phiên họp Chính phủ tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện thí điểm mô hình cơ sở giáo dục đại học tự chủ được thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là hai đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm Đề án này của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Đại học Quốc gia Hà Nội và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan biết, thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GĐĐT, XD, KHĐT, TC, KHCN;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KGVX (3). ĐND.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

thuộc tính Thông báo 378/TB-VPCP

Thông báo 378/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:378/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:23/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi