Thông báo 33/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả học kỳ I năm học 2010 - 2011 và kế hoạch công tác năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
Số: 33/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả học kỳ I
năm học 2010 - 2011 và kế hoạch công tác năm 2011
 
 
Ngày 16 tháng 02 năm 2011, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm 2010 - 2011 và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2010 - 2011, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:
Học kỳ I năm học 2010 - 2011, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Quy mô phát triển giáo dục, đào tạo tiếp tục tăng, có sự điều chỉnh về cơ cấu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực và học tập của nhân dân; thực hiện tốt công tác giáo dục dân tộc, chăm lo phát triển giáo dục vùng khó khăn; có chuyển biến tích cực trong công tác đổi mới quản lý giáo dục. Việc tham gia tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định việc dạy và học ở các tỉnh Miền Trung trong thời gian qua đã được xã hội đánh giá cao.
Cơ bản nhất trí với những đánh giá mặt hạn chế được nêu trong báo cáo của Bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2010 - 2011 và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2010 - 2011. Trong thời gian tới, Bộ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác đổi mới giáo dục các cấp học, tiếp tục phát triển quy mô phải chú trọng đồng thời với việc nâng cao một bước về chất lượng giáo dục, đào tạo; sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp; thực hiện việc chăm sóc, phổ cập và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non; đẩy mạnh việc đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học; chuẩn bị tốt cho các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh các cấp học.
Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, sự chỉ đạo quyết liệt và bền bỉ. Để tiếp tục đẩy mạnh mọi hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011 với tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, thời gian tới, Bộ giáo dục và Đào tạo cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành tại buổi làm việc này, Bộ cần sớm hoàn thiện, ban hành chương trình công tác năm 2011 một cách chi tiết, cụ thể, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, có kế hoạch tổng kết về một số chương trình quan trọng đã và đang triển khai trong thời gian qua như: chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên; tổng kết, đánh giá mô hình các Đại học Quốc gia và Đại học vùng (chậm nhất có báo cáo vào tháng 4 năm 2011); tổng kết 10 năm phát triển giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề nhằm sớm xác định những định hướng phù hợp về việc phát triển trong lĩnh vực này; đề án đào tạo theo các chương trình tiên tiến trong các cơ sở giáo dục đại học; việc xây dựng các trường đại học xuất sắc, trước hết tập trung vào các dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Việc hình thành các trường đại học xuất sắc khác cần lưu ý cơ bản dựa trên sự hợp tác chặt chẽ với các nước đối tác đào tạo theo chương trình tiên tiến; sớm đề xuất phương án củng cố lại Hội đồng Quốc gia giáo dục...
Đến hết quý I năm 2011 Bộ cần hoàn thành việc xây dựng trình 06 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục theo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011 và Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020; tiến hành xây dựng và trình Luật Giáo dục đại học theo đúng tiến độ Quốc hội đã đề ra; chủ động xây dựng Chương trình hành động năm 2011 và giai đoạn tới cho toàn ngành để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng theo tinh thần thực hiện đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác giáo dục và đạo tạo, trong đó đề ra được các giải pháp thực hiện đồng bộ, khả thi, phù hợp.
2. Về công tác đổi mới quản lý giáo dục đại học: tập trung chỉ đạo để đến cuối tháng 8 năm 2011 tất cả các trường đại học, cao đẳng cả nước hoàn thành việc công bố chuẩn đầu ra của ngành đào tạo, cam kết chất lượng đào tạo và xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu trong chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới giáo dục đại học.
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, chuẩn trình độ đào tạo. Nghiên cứu để có những đề xuất phù hợp về việc điều chỉnh các cơ chế, chính sách thu hút giáo viên đến công tác tại các vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non hiện nay.
Trên cơ sở tổng kết chuẩn bị hoàn thành mục tiêu Đề án 322 vào năm 2014 và lộ trình triển khai Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch bổ sung để đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho giai đoạn tới, trình Thủ tướng Chính phủ.
4. Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án phát triển giáo dục và đào tạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó lưu ý:
-  Tập trung chỉ đạo thục hiện tốt trong năm 2011 Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012, sớm hoàn thành việc giải ngân 2500 tỷ đã được giao trong năm 2011, phấn đấu đến giữa năm 2011 đạt tỷ lệ 80% kế hoạch năm. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc để bảo đảm hoàn thành chương trình đúng tiến độ vào năm 2012, đồng thời thành lập tổ công tác để phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương xây dựng chương trình cho những năm tiếp theo 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020. Triển khai sớm và hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2011.
- Đẩy mạnh việc triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: tổ chức giao ban với các tỉnh để thống nhất kế hoạch, lộ trình thực hiện đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra; hỗ trợ và phân bổ kinh phí kịp thời cho các địa phương, nhất là 10 địa phương đã đăng kí hoàn thành đề án vào năm 2012.
- Nghiên cứu sớm tháo gỡ những khó khăn về tổ chức, cơ chế hoạt động và đầu tư kinh phí cho công tác chỉ đạo, điều hành quản lý Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020; sớm kiện toàn nhân sự Ban điều hành đủ mạnh với quy chế hoạt động, cơ chế tài chính cụ thể, rõ ràng để điều hành triển khai Đề án.
5. Chú trọng sử dụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin trong dạy học. Cần sớm ban hành quy chế khai thác, sử dụng và quản lý hệ thống internet trong các cơ sở giáo dục.
6. Tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời ngăn chặn và xử lý mọi tiêu cực; có giải pháp phù hợp, hiệu quả để khắc phục tình trạng thu tiền thêm ở một số nhà trường, việc gò ép, bắt buộc học sinh học thêm trái quy định.
7. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính và tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Bộ cần chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế đầu tư, sử dụng nguồn tài chính hợp lý trong giáo dục và đào tạo; có hướng dẫn cụ thể về cơ cấu sử dụng học phí đối với các trường đại học, cao đẳng, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng; trong tháng 3 năm 2011 tổ chức tổng kết 3 năm chương trình cho sinh viên vay để học.
8. Về quy hoạch mạng lưới và đội ngũ: tập trung chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo, gắn với quy hoạch phát triển nhân lực của ngành. Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện quy hoạch và chỉ đạo triển khai việc di dời một số cơ sở giáo dục đại học ở vùng Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 3 năm 2011.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  các Vụ: TH, PL, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(5). 33
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Vũ
 

thuộc tính Thông báo 33/TB-VPCP

Thông báo 33/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả học kỳ I năm học 2010 - 2011 và kế hoạch công tác năm 2011
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:33/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:02/03/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Thông báo 33/TB-VPCP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi