Thông báo 312/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
-------
Số: 312/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
----------
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP
 VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC
 
 
Ngày 10 tháng 8 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, y ban Nhân dân thành phố Hà Nội, y ban nhân dân huyện Thạch Thất, Đại học Quốc gia Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:
1. Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc là một Dự án lớn, rất quan trọng. Sau gần 4 năm chuyển đổi chủ đầu tư từ Đại học Quốc gia Hà Nội về Bộ Xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án, Bộ Xây dựng đã triển khai thực hiện được một số công việc để chuẩn bị đầu tư Dự án và phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, tiến độ triển khai rất chậm, kết quả đạt được còn rất hạn chế. Bộ Xây dựng không thể tiếp tục cách triển khai Dự án như thời gian vừa qua.
2. Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ Dự án, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan cần tập trung chỉ đạo triển khai một số công việc sau đây:
a) Bộ Xây dựng:
- Cần thực hiện kịp thời, đầy đủ trách nhiệm của cơ quan chủ quản của Dự án. Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý Dự án;
- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hp thống nhất với Đại học Quốc gia Hà Nội để làm các thủ tục trình phê duyệt về nhu cầu vốn năm 2013 của Dự án, bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện;
Đồng thời với việc tập trung tối đa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư, triển khai các hoạt động, trước mắt có thể xem xét một số dự án xây dựng thành phần để có thể triển khai được từ năm 2013, đưa vào sử dụng đồng bộ khi hoàn thành, đáp ứng yêu cầu họạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội.
b) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:
- Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, có ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan; xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ nếu cần thiết;
- Chỉ đạo hoàn thành việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư của Dự án trước ngày 30 tháng 10 năm 2012;
- Khẩn trương giải quyết việc thu hồi khu đất 26,5 ha thuộc xã Tiến xuân, huyện Thạch thất nằm trong khu Quy hoạch Đại học Quốc gia Hà Nội. Hoàn thành công việc này trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.
c) Đại học Quốc gia Hà Nội, trên cơ sở rà soát nghiêm túc lại quy hoạch về quy mô đào tạo của Đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với định hướng tập trung đào tạo nhân lực chất lượng, trình độ cao để xây dựng phương án điều chỉnh quy mô đào tạo trong các giai đoạn tới, có ý kiến thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 08 tháng 9 năm 2012.
3. Về một số kiến nghị cụ thể:
- Không thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc, thời gian tới, Phó Thtướng sẽ trực tiếp chủ trì giao ban định kỳ 3 tháng 1 lần để chỉ đạo tình hình thực hiện Dự án;
- Đồng ý giao Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh các Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc. Trong quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng cần thống nhất với Đại học Quốc gia Hà Nội và thực hiện theo đúng quy định;
- Về việc ủy quyền cho Bộ Xây dựng quyết định đầu tư các dự án thành phần và cho phép chỉ định Tổng thầu tư vấn: việc quyết định đầu tư các dự án thành phần thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Bộ cần tham khảo ý kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội về chọn chủ đầu tư các dự án thành phần theo tinh thần: chọn chủ đầu tư có am hiểu về dự án thành phần và có khả năng thực hiện tốt nhất. Đồng ý về nguyên tắc việc chỉ định Tổng thầu tư vấn (bao gồm khảo sát, lập Dự án, thiết kế, giám sát);
- Về nguồn vốn đầu tư: Bộ Xây dựng cần sớm trình Đề án xây dựng tổng thể Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc làm căn cứ để xem xét về các nguồn vốn đầu tư của Dự án.
4. Phiên họp tới về tiến độ, kết quả triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc dự kiến tchức vào ngày 16 tháng 10 năm 2012.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, y ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./ .
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ: XD, TC, NV, KH&ĐT, GD&ĐT, TN&MT;
-
UBND thành phố Hà Nội;
-
UBND huyện Thạch Thất, HN;
-
Đại học Quốc gia Hà Nội;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ : KTN, KTTH, TH, PL, ĐP, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KGVX(4).QT
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ
 

thuộc tính Thông báo 312/TB-VPCP

Thông báo 312/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:312/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:29/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Xây dựng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi