Thông báo 258/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 258/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN

TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

CHO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH

 

 

Ngày 11 tháng 7 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị sơ kết công tác đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự tại đầu cầu trsở Chính phủ có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo các Trường Đại học: Bách khoa Hà Nội, Công nghiệp Hà Nội, Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Tham dự tại đầu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tnh: Hà Tĩnh, Thanh Hóa; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, trường đại học, trường cao đẳng, một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng và các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có các ý kiến kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả đạt được

Sau 03 năm triển khai thực hiện các giải pháp về đào tạo, cung ứng nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, các Bộ, ngành có liên quan và tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả sau đây:

1. Đến nay, tại Khu kinh tế Vũng Áng đã có 26 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, 28 dự án đang triển khai xây dựng các hạng mục công trình; tổng số lao động đang làm việc tính đến tháng 6 năm 2013 là 12.465 người. Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng đã tạo ra nguồn thu lớn nhất từ thuế, đóng góp quan trọng vào ngân sách tnh Hà Tĩnh. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ sở đào tạo trong việc đào tạo và cung ứng nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng. Mặc dù cung về nhân lực chưa đáp ứng đủ cầu về lao động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, nhưng sự nỗ lực và quyết tâm của các Bộ, ngành, cơ sở đào tạo và chính quyền địa phương trong thời gian qua đã tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Ánh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Một số chính sách đã được các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành, là tiền đề quan trọng trong việc bảo đảm nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng như: Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng (năm 2010); thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho người dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tnh Hà Tĩnh (năm 2011); cơ chế giao chỉ tiêu tuyển sinh đặc thù đối với Khu kinh tế (năm 2012, năm 2013); chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng (năm 2013).

3. Xuất hiện mô hình doanh nghiệp (Công ty gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh) tích cực, chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo để đặt hàng và tuyn dụng lao động theo nhu cầu; thực hiện các chính sách xây dựng nhà ở và chăm lo đời sống cho công nhân.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực triển khai việc xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng, phù hợp quy hoạch xây dựng chung của địa phương.

II. Các nhiệm vụ cần triển khai trong thi gian ti

Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại các văn bản số 174/TB-VPCP ngày 14 tháng 5 năm 2012; số 409/TB-VPCP ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chđạo khác về vấn đề này, đồng thi trong thời gian tới tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực):

a) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng, Đại học Hà Tĩnh và một trường cao đẳng nghề của Tỉnh để rà soát, nắm bắt nhu cầu nhân lực thực tế của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng để thông tin hàng quý tới các cơ sở đào tạo và công khai trên trang thông tin điện tử của 02 Trung tâm nêu trên;

b) Phối hp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gii thiệu và triển khai mô hình gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong đó lưu ý các vấn đề như: nội dung đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp trong đó có yêu cầu về tiếng Trung, địa điểm thực tập và định hướng sinh viên về làm việc cho các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng sau khi tốt nghiệp; tổ chức hội nghị chuyên đề về phương án đào tạo bổ sung tiếng Trung cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp về làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng vào tháng 9 năm 2013 có sự tham gia của các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường nguồn lực cho công tác đào tạo thông qua việc xã hội hóa và huy động sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp sử dụng lao động.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

a) Cần huy động mạnh mẽ hơn nữa các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng tham gia vào quá trình chuẩn bị và tiếp nhận nhân lực. Trong tháng 8 năm 2013, Trung tâm xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị chuyên đề về việc cung cấp và sử dụng lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng có sự tham gia của các doanh nghiệp đã được cấp phép, các trường đại học, cao đẳng đã tham gia đào tạo và cung ứng nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng; phổ biến mô hình tuyển dụng và sử dụng lao động của Công ty gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh; khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm và ổn định đời sống người lao động tại Hà Tĩnh tại Hội nghị này;

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng; kịp thời cung cấp thông tin về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Tỉnh đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp và gia đình học sinh, sinh viên tại Hà Tĩnh và các tnh lân cận;

c) Chủ động triển khai Quy hoạch xây dựng chung của Tỉnh đã được phê duyệt, về nhà ở cho công nhân và người lao động, trước mắt, Tỉnh cần xem xét việc hình thành nhà trọ trong dân có quản lý, kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm chỗ ở cho công nhân và người lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng trong thi gian xây dựng các khu nhà ở theo quy hoạch.

3. Hội nghị giao ban cuối năm về công tác đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng dự kiến tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh trong tháng 11 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: GDĐT, LĐTBXH, KHĐT, NNPTNT, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Y tế;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hóa;
- Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng,
(Số 86, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh);
- Các trường ĐH: Bách khoa HN, Xây dựng, Công nghiệp HN, Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Mỏ-Địa chất, Quảng Bình, Vinh, Bách khoa Đà Nẵng, Huế;
- Các trường CĐN: Việt Hàn Nghệ An, Việt Đức Nghệ An, Cơ điện Xây dựng Tam Điệp, Cơ giới Ninh Bình, Lilama Ninh Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.III, KTN, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

 

thuộc tính Thông báo 258/TB-VPCP

Thông báo 258/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:258/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành:22/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi