Thông báo 256/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Bắc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 256/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÙNG TÂY BẮC
 
 
Ngày 14 tháng 8 năm 2010, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình phát triển giáo dục - đào tạo vùng Tây Bắc. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ. Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã kết luận như sau:
Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo các địa bàn đặc biệt khó khăn, trong đó có vùng Tây Bắc. Nhiều chủ trương, chính sách phát triển giáo dục, đào tạo được triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Mạng lưới trường lớp học được mở rộng và nâng cấp; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được tăng cường. Chất lượng dạy và học ngày càng tiến bộ.
Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo vùng Tây Bắc vẫn còn nhiều khó khăn, cần tập trung giải quyết, như: đội ngũ giáo viên tại địa bàn còn thiếu nhiều; chính sách thu hút giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về công tác tại vùng sâu, vùng xa còn nhiều bất cập; cơ sở vật chất cho dạy và học còn nghèo nàn; điều kiện để học sinh ở vùng sâu, vùng xa theo học còn hết sức khó khăn. Nhìn chung chất lượng giáo dục, đào tạo vùng Tây Bắc hiện vẫn còn thấp xa so với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn.
Để thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo trên các địa bàn đặc biệt khó khăn, trong đó có vùng Tây Bắc, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Nghiên cứu, đánh giá sát đúng tình hình giáo dục, đào tạo tại các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn; trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần làm cho phát triển nguồn nhân lực có bước chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa bàn vùng cao. Tổ chức triển khai thí điểm tại một số tỉnh vùng Tây Bắc về Đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 và Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Lưu ý các chính sách, giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, ngăn chặn tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học.
2. Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng Đề án về “một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú”; Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú”; Đề án “Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người”, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2010.
3. Hướng dẫn các địa phương trong vùng tập trung đầu tư đồng bộ cho hệ thống giáo dục và đào tạo; coi phát triển giáo dục và đào tạo là một nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy và chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp bám sát yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn để tổ chức tuyển sinh, đào tạo một cách thiết thực và hiệu quả.
4. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về các nội dung: nhu cầu kinh phí chi thường xuyên, định mức biên chế, suất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho giáo dục và đào tạo tại các tỉnh miền núi dân tộc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung một số chính sách hiện hành cho phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- HĐND, UBND các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Nguyễn Hữu Vũ  
 
 

thuộc tính Thông báo 256/TB-VPCP

Thông báo 256/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Bắc
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:256/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:21/09/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi