Thông báo 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương tại phiên họp Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG BÁO

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 174/TB-VPCP
NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA
PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊM, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRUNG ƯƠNG TẠI PHIÊN HỌP BAN THƯỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRUNG ƯƠNG

 

Ngày 25 thường 9 năm 2002, tại Hà Nội, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng (GDQP) Trung ương đã họp để đánh giá kết quả thực hiện công tác GDQP 9 tháng đầu năm 2002 và bàn phương hướng công tác trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Gia Khiêm Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng GDQP Trung ương chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Trung tướng Trần Công Thìn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, ủy viên thường trực Hội đồng GDQP Trung ương báo cáo; ý kiến phát biểu của đồng chí Thượng tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP Trung ương và ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường trực Hội đồng GDQP Trung ương; Phó Thủ tướng phạm Gia Khiêm kết luận:

 

I- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2002

 

- Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương bước đầu đã triển khai được nhiều việc và hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP được ban hành tương đối đầy đủ và đồng bộ.

- Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác GDQP; tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành, của toàn dân đối với GDQP và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng được triển khai thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp giáo dục thường xuyên với giáo dục tập trung có trọng điểm; coi trọng giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và thế hệ trẻ học sinh, sinh viên.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều cố gắng tìm giải pháp nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng; đã xây dựng được quy chế môn học GDQP; quy hoạch và kế hoạch đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng bậc trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp; quy hoạch hệ thống trung tâm GDQP học sinh, sinh viên gắn với hệ thống các trường đại học, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án xây dựng các trung tâm mới. Cơ sở vật chất của các trung tâm GDQP đã được tăng cường một bước, tạo điều kiện nâng cao chất lượng GDQP cho sinh viên tại các trung tâm GDQP. Đã chỉ đạo thực hiện thống nhất về nội dung, chương trình GDQP cho học sinh trung học phổ thông năm học 2002-2003.

- Ban Tổ chức 'Trưng ương, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ, tích cực trong việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (KTQP) cho cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đã tạo chuyển biến một bước về nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp về quốc phòng an ninh.

- Hội đồng GDQP Trung ương đã tiến hành công tác kiểm tra GDQP ở một số cơ sở giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, về nhận thức của một số cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương về công tác GDQP còn hạn chế. Nội dung chương trình GDQP của các cơ quan phát thanh, truyền hình và một số báo, tạp chí còn chưa phong phú và hấp dẫn; GDQP cho học sinh trung học phổ thông còn mang tính hình thức, chưa coi trọng về chất lượng; thời gian, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho một số đối tượng cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành cần điều chỉnh lại cho phù hợp với từng đối tượng.

 

II- MỘT SỐ CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI
CẦN TẬP TRUNG

 

1. Về bảo đảm giáo viên giáo dục quốc phòng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu soạn thảo và ban hành hướng dẫn theo thẩm quyền về biên chế, chế độ chính sách đối với giáo viên GDQP; xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDQP. Trước mắt cần có các biện pháp giải quyết việc thiếu giáo viên GDQP bằng kết hợp lồng ghép, hợp đồng, mời giảng môn học GDQP. Đối với các trường chưa có biên chế giáo viên GDQP, có thể lấy giáo viên thể chất, giáo viên lịch sử, giáo dục công dân kiêm nhiệm giảng dạy GDQP; hợp đồng với các đơn vị quân đội, cơ quan quân sự địa phương các cấp và Hội Cựu hiến binh tham gia giảng dạy GDQP.

2. Về chương trình, giáo trình giáo dục quốc phòng.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành chức năng hoàn thành việc biên soạn, ban hành chương trình, giáo trình GDQP trong hệ thống trường chính trị, hành chính, đoàn thể và chương trình, giáo trình bồi dưỡng KTQP cho các đối tượng xong trong quý I năm 2003; phân công đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ủy viên Thường trực Hội đồng GDQP Trung ương chủ trì cùng với Học viện Hành chính Quốc gia ban hành và hướng dẫn thực hiện chương trình GDQP cho các đối tượng đào tạo trong trường chính trị, hành chính, đoàn thể.

3. Về xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục quốc phòng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan hoàn thành Đề án quy hoạch tổng thể các trưng tâm GDQP, báo cáo Hội đồng GDQP Trung ương xem xét cho ý kiến, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý IV năm 2002 theo hướng nơi nào tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng thì xây dựng trung tâm GDQP học sinh, sinh viên, nơi nào ít thì gắn với trường quân sự tỉnh, trường Quân sự Quân khu. Trong năm 2002 khẩn trương khởi công 2 Trung tâm GDQP học sinh, sinh viên ở Tây Nguyên và Cần Thơ.

4. Về công tác tuyên truyền.

Bộ Văn hoá - Thông tin, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, một số báo, tạp chí lớn cần phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng nội dung để nâng cao chất lượng và thời lượng tuyên truyền GDQP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Về nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nước ngoài.

Đồng ý tổ chức một đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của một số nước trong khu vực. Ban Thư ký Hội đồng lập kế hoạch cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Việc bảo đảm kinh phí cho công tác giáo dục quốc phòng.

Bộ Quốc phòng phối hợp với cơ quan liên quan tính toán cụ thể kinh phí cho hoạt động của Hội đồng GDQP Trung ương; kinh phí bồi dưỡng KTQP tại các Trường quân sự quân khu, Học viên quốc phòng, xây dựng và hoạt động của các câu lạc bộ Hàng không và Hàng hải, để đưa vào Dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định của Nhà nước.

7. Việc nghiên cứu kiện toàn hệ thống Hội đồng GDQP ở các cấp, Bộ Quốc phòng cần làm việc với Bộ Nội vụ để có sự chỉ đạo thống nhất.

Tổ chức Hội nghị toàn thể của Hội đồng GDQP Trung ương vào quý I năm 2003.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

thuộc tính Thông báo 174/TB-VPCP

Thông báo 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương tại phiên họp Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:174/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành:06/11/2002Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , An ninh quốc gia

tải Thông báo 174/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi