Thông báo 1391/TB-BGDĐT tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

Số: 1391/TB-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2

___________

 

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (sau đây viết tắt là Thông tư 33); Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư 33;

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Hồ sơ, điều kiện và mẫu đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa

- Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa (sau đây viết tắt là hồ sơ) thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 33;

- Các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa có nhu cầu thẩm định sách giáo khoa cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu được quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 33;

- Mẫu đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa như quy định tại Thông tư 33.

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 15/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020 trong giờ hành chính. Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm.

- Địa điểm: Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Trình tự giải quyết hồ sơ: Được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 33.

Chi tiết đề nghị liên hệ với Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; điện thoại: 02438681079 - máy lẻ 527; e-mail: vugdth@moet.gov.vn; hoặc qua ông Nguyễn Đức Mạnh, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Tiểu học, điện thoại: 0914111299, email: ndmanh.gdth@moet.gov.vn.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h c/đ);
- NXB Giáo dục Việt Nam; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; NXB Đại học Sư phạm Hà Nội; NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; NXB Đại học Huế; NXB Đại học Vinh;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

 Nguyễn Hữu Độ

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 1391/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1391/TB-BGDĐTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành:03/11/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!