Thông báo 138/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung và điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------------
Số:138/TB–BGDĐT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012

 
                                                                                                                                                       
THÔNG BÁO
Bổ sung và điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng
toàn quốc lần thứ VIII năm 2012
 
 
Thực hiện kế hoạch chuẩn bị tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) khu vực, toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 và để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương chuẩn bị tham gia HKPĐ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bổ sung và điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ HKPĐ như sau:
1. Đối tượng dự thi quy định tại Chương I, Điều 4, Khoản 2 được bổ sung như sau: Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo qui định thì được phép thi đấu ở cấp học trên liền kề, nhưng không được vượt tuổi quy định ở cấp học đó.
2. Đối tượng được dự thi quy định tại Chương I, Điều 4, Khoản 2, Điểm 2.1, bổ sung như sau: Học sinh trong năm học 2011 - 2012 đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (bao gồm các trường công lập, bán công, dân lập, tư thục và trường phổ thông năng khiếu TDTT được thành lập theo “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu TDTT trong giáo dục phổ thông” ban hành theo Quyết định số 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003) xếp loại học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên (đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông); xếp loại hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ (Đ), học lực được xếp từ trung bình trở lên với các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét và xếp loại hoàn thành với các môn học đánh giá bằng nhận xét (đối với học sinh tiểu học) và có đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký dự thi.
3. Đối tượng không được dự thi đã được quy định tại Chương I, Điều 4, Khoản 2, Điểm 2.2 được bổ sung và điều chỉnh như sau: Những học sinh đoạt huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng tại các giải: Vô địch Bi sắt toàn quốc, vô địch Cầu lông cá nhân toàn quốc, vô địch Cờ vua hạng nhất quốc gia các năm 2011 và 2012 (tính từ năm 2011đến ngày khai mạc HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII- 2012) không thuộc đối tượng dự thi HKPĐ-2012.
4. Điều 14 Môn Bóng chuyền bổ sung như sau:
4.1. Sân thi đấu: Áp dụng theo quy định của Luật Bóng chuyền hiện hành của Ủy ban Thể dục thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
4.2. Lưới và cột lưới môn Bóng chuyền:
- Lưới: Áp dụng theo Luật Bóng chuyền hiện hành;
- Riêng đối với THCS chiều cao của lưới quy định như sau: Nam: 2,20m và nữ 2,0m;
          - Chiều cao của lưới phải được đo ở giữa sân, hai đầu lưới ở trên đường biên dọc phải cao bằng nhau và không cao hơn chiều cao quy định 02cm.
            4.3. Điểm 6.1. Cách tính điểm trong thi đấu vòng tròn, được điều chỉnh và bổ sung như sau: Trận thắng 2 điểm, trận thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm;
          4.4. Điểm 6.2. Cách xếp hạng trong thi đấu vòng tròn được chỉnh và bổ sung như sau:
            - Đội nào có tổng số điểm nhiều hơn thì xếp trên;
            - Trong trường hợp hai hay nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau thì đội nào có “ Tổng quả thắng / tổng quả thua” lớn hơn đội đó xếp trên;
            - Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào có “ tổng hiệp thắng /tổng hiệp thua” lớn hơn đội đó xếp trên;
            - Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào có “ thắng trận đấu của 02 đội sẽ xếp trên.
5. Điều 17. Môn Karatedo, Chương II, Khoản 4. Luật thi đấu được điều chỉnh và bổ sung như sau:
- Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật thi đấu hiện hành do Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành;
            - Trang phục bắt buộc đối với vận động viên, bổ sung như sau: Có Bảo vệ ngực cho vận động viên nam và nữ.
6. Điểm 5.2, Khoản 5, Chương II, Điều 21. Môn Judo, thể thức thi đấu được   điều chỉnh như sau: Thi đấu theo thể thức Repechage tứ kết đối với THPT.
7. Điều 22. Môn Thể dục
7.1. Mục II. Nội dung thi đấu tại Phụ lục 1 (hướng dẫn môn thể dục trong chương trình HKPĐ)
- Thay đổi như sau: Diện tích sàn thi đấu đối với bài Quy định và bài Tự chọn nhóm 8 người là 12 m x12 m.
- Bổ sung như sau: Diện tích sàn thi đấu đối với bài Tự chọn nhóm 3 người:
+ TH: 7m x 7m, THCS và THPT: 10m x 10m;
+ Thời gian thi đấu bài Quy định và bài Tự chọn nhóm 3 người: TH = 1 phút 30 giây, THCS = 1phút 45 giây ( ± 10 giây), THPT 2 phút ( ± 10 giây);
Nhạc dạo không quá 10 giây.
8.2. Mục V. Thang điểm đánh giá bài tự chọn, bổ sung:
+ Không có vận động viên nam thi đấu trừ 5 điểm;
+ Có vận động viên nam thứ 2 trở lên thi đấu được cộng 3 điểm / VĐV nam.
            Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện và chuẩn bị tham dự Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc. 
 

Nơi nhận:
- BT.Phạm Vũ Luận (để b/c);
- TCTDTT, Bộ VHTTDL;
- Các Sở GD&ĐT; Sở VHTTDL;
- Các thành viên BCĐ, BTC;
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.
 KT. BỘ TRƯỞNG
    THỨ TRƯỞNG
Đã kí
 
 
    Trần Quang Quý

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực