Thông báo 130/TB-CĐGD hồ sơ thi đua - khen thưởng Công đoàn năm học 2019 - 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 130/TB-CĐGD

Thông báo 130/TB-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục về việc thực hiện hồ sơ thi đua - khen thưởng Công đoàn năm học 2019 - 2020
Cơ quan ban hành: Công đoàn ngành Giáo dụcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:130/TB-CĐGDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Thị Gái
Ngày ban hành:01/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

_____________

Số: 130/TB-CĐGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỒ SƠ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020

Kính gửi: CĐCS các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và đơn vị trực thuôc.

 

- Thực hiên Luật Thi đua khen thưởng;

- Thực hiện Quyết định 070/QĐ-CĐGD ngày 17/7/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố về ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Để chuẩn bị cho công tác xét duyệt thi đua - khen thưởng Công đoàn năm học 2019- 2020, Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố thông báo đến các đơn vị một số nội dung cụ thể sau đây:

1) Thực hiện Bảng điểm đánh giá - xếp loại công đoàn cơ sở năm học 2019 - 2020:

- Các đơn vị thuộc khối công lập thực hiện theo mẫu 1 (mẫu đính kèm);

- Các đơn vị thuộc khối ngoài công lập thực hiện theo mẫu 2 (mẫu đính kèm);

* Lưu ý: Bảng điểm đánh giá - xếp loại công đoàn cơ sở năm học 2019 – 2020 có nhiều thay đổi, Ban chấp hành các CĐCS các đơn vị cần quan tâm, cẩn thận và trung thực khi tự chấm điểm.

2) Thực hiện hồ sơ đề nghị khen thưởng:

Căn cứ vào kết quả hoạt động công đoàn của đơn vị mình trong năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào bảng đăng ký thi đua Công đoàn năm học 2019 - 2020 (đơn vị đã gởi về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố từ đầu năm học);

Các đơn vị thực hiện hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm các văn bản sau đây (mẫu đính kèm):

- Tờ trình ... (mẫu 1);

- Danh sách tập thể - cá nhân đề nghị khen thưởng ... (mẫu 2)

- Tóm tắt thành tích tập thể - cá nhân đề nghị khen thưởng …. (mẫu 3)

- Báo cáo thành tích tập thể - cá nhân đề nghị khen thưởng (cụ thể theo từng cấp khen theo các mẫu 4A, 4B, 4C, ...)

Lưu ý:

a) Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố chỉ thực hiện xét duyệt thi đua - khen thưởng năm học 2019 - 2020 đối với các CĐCS đã đăng ký thi đua từ đầu năm học.

b) Các mẫu trong hồ sơ đề nghị khen thưởng cũng có sự thay đổi, đề nghị các CĐCS thực hiện đúng theo hướng dẫn đính kèm.

c) Tất cả các loại hồ sơ trên phải gởi bằng văn bản chính thức (có ký tên và đóng dấu) về Văn phòng Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố trước ngày 10/7/2020 (nơi Đ/c Lưu Thiên Đức).

 

Nơi nhận:

- Như trên "để thực hiện"

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Gái

 

                                                                     

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CĐCS: …..

_____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

MẪU 1

 

         

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ - XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2019 – 2020

(khối các trường công lập, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập)

 

Tiêu chuẩn

Nội dung đánh giá

Thang điểm

Điểm tự chấm

Điểm của Cụm

Điểm trừ của BTV

1

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (sau đây gọi chung là cán bộ, nhà giáo, người lao động); tham gia quản lý trường học, cơ quan, đơn vị:

35

điểm

điểm

điểm

 

1.1

- Tham gia với giám đốc, hiệu trưởng (thủ trưởng cơ quan, đơn vị) xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và nội quy của cơ quan, đơn vị; tham gia và giám sát thực hiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế, nội quy khi cần thiết.

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

3

2

 

 

 

1.2

Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) hàng năm đúng thời gian và quy trình đã hướng dẫn. Thực hiện, công khai những việc cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) được biết theo quy định của pháp luật.

+) Không gởi hồ sơ Hội nghị CBCCVC để CĐGDTP duyệt, không gởi thư mời dự HN CBCCVC: trừ 1,0đ;

+) Không nộp về CĐGDTP hồ sơ HN CBCCVC sau khi tổ chức xong: trừ 1,0đ;

2

 

 

 

1.3

Hướng dẫn, tư vấn cho CBNGNLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người đứng đầu đơn vị theo quy định của pháp luật; có 100% viên chức, NLĐ đang làm việc tại đơn vị được giao kết hợp đồng làm việc và HĐLĐ bằng văn bản (không tính số lao động làm công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng)

2

 

 

 

 

- Giám sát việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với CBNGNLĐ, hợp đồng làm việc và HĐLĐ.

2

 

 

 

1.4

- Tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ, tranh chấp lao động theo đúng quy định, vận động CBNGNLĐ phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí; không để xảy ra đơn thư vượt cấp.

2

 

 

 

+) Nếu xảy ra đơn thư vượt cấp: không cho điểm.

 

 

 

 

 

- Cử đại diện tham gia vào các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, CBNGNLĐ theo quy định của pháp luật.

2

 

 

 

 

- Thực hiện tốt vai trò của ban thanh tra nhân dân trong giám sát thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNGNLĐ.

2

 

 

 

1.5

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn với thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

2

 

 

 

 

- Giao ban công tác định kì với chuyên môn đồng cấp.

2

 

 

 

1.6

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động trong ngành đã được Sở GD&ĐT, CĐGD Thành phố và địa phương phát động. Làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật trong đơn vị.

2

 

 

 

 

- Có kế hoạch phát động thi đua, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động (có nội dung và kết quả cụ thể).

2

 

 

 

 

- Tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc cho CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

2

 

 

 

1.7

- Tham gia, tổ chức và giám sát việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm trong cơ quan, đơn vị.

2

 

 

 

 

- Có biện pháp không để xảy ra tai nạn lao động; sự cố cháy nổ, nhiễm độc thực phẩm nghiêm trọng.

2

 

 

 

 

- Tham gia xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định, quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.

2

 

 

 

1.8

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có nhiều biện pháp chăm lo, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị.

2

 

 

 

 

+) Không nộp Báo cáo tình hình lương, thưởng Tết âm lịch hàng năm: trừ 01đ;

 

 

 

 

 

+) Không nộp Báo cáo tổng hợp tình hình chăm lo Tết âm lịch hàng năm: trừ 01đ;

 

 

 

 

2

Xây dựng tổ chức công đoàn:

35 điểm

điểm

điểm

 

 

Có trên 98% tổng số CBNGNLĐ gia nhập công đoàn của cơ quan, đơn vị.

2

 

 

 

2.1

+) Từ 85% đến 98% tổng số CBNGNLĐ gia nhập công đoàn;

1,5

1,0

 

 

 

 

+) Từ 70% đến dưới 85% tổng số CBNGNLĐ gia nhập công đoàn;

0,5

 

 

 

 

+) Từ 60% đến dưới 70% tổng số CBNGNLĐ gia nhập công đoàn;

+) Dưới 60% tổng số CBNGNLĐ gia nhập công đoàn;

 

 

 

 

- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đang trực tiếp quản lý.

2

 

 

 

2.2

- Có 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn; tổ chức tập huấn, cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn cấp trên triệu tập (không tham dự tập huấn: trừ 01đ/ 01 buổi).

2

 

 

 

 

- Đảm bảo tỷ lệ kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt CĐ được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động CĐ.

2

 

 

 

 

Có trên 80% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

2

 

 

 

 

+) Từ 70% đến dưới 80% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”

1,5

 

 

 

2.3

+) Từ 60% đến dưới 70% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

1,0

 

 

 

 

+) Từ 50% đến dưới 60% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

0,5

 

 

 

 

+) Dưới 50% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

 

 

 

2.4

- Việc kiện toàn Ban nữ công quần chúng và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên phải có quyết định bằng văn bản của ban chấp hành hoặc ban thường vụ CĐCS.

2

 

 

 

 

- Quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

1

 

 

 

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của CĐCS, triển khai có hiệu quả; có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt ban chấp hành, ban thường vụ, UBKT công đoàn, Ban nữ công quần chúng, tổ công đoàn theo quy định. Tổ chức đại hội (hội nghị) công đoàn đúng quy định khi hết nhiệm kì.

2

 

 

 

2.5

- Có quy chế chi tiêu nội bộ tài chính của CĐCS quy định khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

2

 

 

 

 

+) Không xây dựng và nộp về CĐGDTP Quy chế chi tiêu nội bộ tài chính của CĐCS: trừ 01đ;

 

 

 

 

 

+) Không xây dựng và nộp về CĐGDTP Quy chế thi đua - khen thưởng của CĐCS: trừ 01đ;

 

 

 

 

 

- Có sổ nghị quyết, ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp ban chấp hành, ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra theo quy định. Có báo cáo, kết luận kiểm tra định kỳ và đột xuất.

2

 

 

 

2.6

- Quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ theo dõi hoặc bằng phần mềm quản lý đoàn viên trên máy vi tính, danh sách đoàn viên mới kết nạp được cập nhật thường xuyên, đầy đủ hàng năm.

2

 

 

 

 

- Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định kết nạp, đoàn viên được nhận thẻ đoàn viên theo quy định.

2

 

 

 

2.7

Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị ban chấp hành; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định.

2

 

 

 

 

- Hoàn thành dự toán thu tài chính và trích nộp (đoàn phí, kinh phí công đoàn) lên công đoàn cấp trên đúng quy định.

2

 

 

 

 

+) Không thực hiện dự toán năm: trừ 01đ;

+) Không thực hiện quyết toán theo định kỳ: trừ 01đ;

 

 

 

 

2.8

+) Không trích nộp hoặc trích nộp (đoàn phí, kinh phí công đoàn) không đúng thời hạn: trừ 0,5đ/01 lần;

 

 

 

 

- Không vi phạm trong sử dụng, quản lý tài chính công đoàn.

2

 

 

 

 

- Thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, CBNGNLĐ theo quy chế chi tiêu nội bộ tài chính CĐCS.

2

 

 

 

 

Lưu ý: Đối với đơn vị chưa thực hiện trích nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn và không thực hiện quyết toán tài chính CĐCS năm 2019, khi đánh giá - xếp loại thi đua CĐCS NH 2019 - 2020, Ban Thường vụ, BCH CĐGDTP sẽ rà soát theo các quy định.

 

 

 

 

 

- Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, CBNGNLĐ và báo cáo theo quy định của công đoàn cấp trên.

3

 

 

 

2.9

+) Thiếu 01 báo cáo trừ 0,5đ;

 

 

 

 

- Tham gia đầy đủ, có ý kiến đóng góp trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do công đoàn cấp trên tổ chức (Không đến trễ hoặc về trước).

1

 

 

 

 

+) Vắng mặt 01 buổi trừ 0,5đ;

 

 

 

 

3

Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác:

20 điểm

… điểm

…. điểm

 

 

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và CBNGNLĐ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

2

 

 

 

3.1

- Nắm bắt và phản ánh kịp thời dư luận xã hội; tham mưu phối hợp giải quyết kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CBNGNLĐ.

2

 

 

 

- Tổ chức; tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hội thi của ngành và địa phương tổ chức.

2

 

 

 

 

+) Không tham gia một bộ môn thi đấu nào trong Hội thao truyền thống của Ngành: trừ 01đ;

 

 

 

 

 

+) Không tham gia một hội thi nào trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày NGVN của Ngành tổ chức tại CVVH Đầm Sen: trừ 01đ;

 

 

 

 

 

- Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực.

2

 

 

 

 

+) Có đoàn viên vi phạm kỷ luật; có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực: không cho điểm.

 

 

 

 

3.2

- Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.

2

 

 

 

 

+) Có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và mắc tệ nạn xã hội: trừ 01 điểm.

 

 

 

 

 

- Tham gia chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; có ý thức chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

2

 

 

 

3.3

- Tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đối với CBNGNLĐ, xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

2

1

 

 

 

3.4

- Vận động CBNGNLĐ hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau trong công tác, giảng dạy; tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

-Hoàn thành chỉ tiêu quỹ Mái ấm công đoàn; các quỹ ủng hộ do CĐGD Thành phố phát động.

Lưu ý: Không xét khen thưởng đối với CĐCS nếu các đơn vị không vận động CB-NG-NLĐ và đoàn viên công đoàn tham gia quyên góp ủng hộ các cuộc vận động xã hội từ thiện do Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục phát động.

2

1

 

 

 

3.5

Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng, quan tâm nữ đoàn viên, phấn đấu nâng tỉ lệ phát triển đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

+) Không giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng: không cho điểm.

* Nếu không còn nguồn để giới thiệu cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng thì phải có văn bản giải trình kèm theo bảng điểm đánh giá - xếp loại này.

2

 

 

 

4.

ĐIỂM THƯỞNG CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ

10

điểm

 

 

Điểm thưởng của BTV

4.1

Điểm thưởng của Ban Tuyên giáo

2

 

 

 

4.2

Điểm thưởng của Ban Chính sách - Pháp luật

2

 

 

 

4.3

Điểm thưởng của Ban Tổ chức

2

 

 

 

4.4

Điểm thưởng của Ban Nữ công

2

 

 

 

4.5

Điểm thưởng của Ban Tài chính

2

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

xếp loại:

 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020
TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

* Xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở: Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS theo 03 mức như sau:

1. Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ: là những CĐCS có tổng số điểm đạt 80 điểm trở lên, đồng thời có đủ các điều kiện sau đây:

 

1.1. Có thỏa ước lao động tập thể (đối với CĐCS doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công
lập); có quy chế dân chủ ở cơ sở; có tập hợp ý kiến đoàn viên, CBNGLĐ để kiến nghị với chuyên môn đồng cấp (hoặc chính quyền đồng cấp), đề xuất với các cơ quan chức năng Nhà nước (hoặc thông qua công đoàn cấp trên trực tiếp) tạo điều kiện, cơ chế phù hợp, thuận lợi cho đoàn viên, CBNGLĐ có việc làm, nâng cao thu nhập;

1.2. Không để xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật;

1.3. Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan;

1.4. Không có đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức là cán bộ chủ chốt ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

1.5. Không có tiêu chuẩn nào chấm đạt dưới 50% tổng số điểm.

1.6. Không có công đoàn bộ phận, tổ công đoàn xếp loại yếu.

2. Công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ: là những CĐCS đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm; những CĐCS đạt từ 80 điểm trở lên, nhưng không được xếp loại vững mạnh do không có đủ các điều kiện quy định tại Điểm 1 nêu trên.

3. Công đoàn cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ: là những CĐCS có số điểm dưới 50 điểm.

 
 
 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CĐCS: …….

_____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

MẪU 2

                                               

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ - XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2019 - 2020

(khối các trường ngoài công lập; doanh nghiệp ngoài nhà nước)

 

Tiêu chuẩn

Nội dung đánh giá

Thang điểm

Điểm tự chấm

Điểm của Cụm

Điểm trừ của

BTV

1

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (sau đây gọi chung là cán bộ, nhà giáo, người lao động); tham gia quản lý trường học, cơ quan, đơn vị:

35

điểm

điểm

điểm

 

1.1

- Tham gia với giám đốc, hiệu trưởng (thủ trưởng cơ quan, đơn vị) xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và nội quy của cơ quan, đơn vị; tham gia và giám sát thực hiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế, nội quy khi cần thiết.

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

3

2

 

 

 

1.2

Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động hàng năm đúng thời gian và quy trình đã hướng dẫn. Thực hiện, công khai những việc cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) được biết theo quy định của pháp luật.

+) Không gởi hồ sơ HN Người lao động để CĐGDTP duyệt, không gởi thư mời dự HN Người lao động: trừ 1,0đ;

+) Không nộp về CĐGDTP hồ sơ HN Người lao động sau khi tổ chức xong: trừ 1,0đ;

Lưu ý: Không đánh giá - xếp loại thi đua CĐCS NH 2018 - 2019 nếu đơn vị không tổ chức Hội nghị Người lao động Năm học 2018 - 2019.

2

 

 

 

1.3

Hướng dẫn, tư vấn cho CBNGNLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người đứng đầu đơn vị theo quy định của pháp luật; có 100% viên chức, NLĐ đang làm việc tại đơn vị được giao kết hợp đồng làm việc và HĐLĐ bằng văn bản (không tính số lao động làm công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng)

2

 

 

 

 

- Giám sát việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với CBNGNLĐ, hợp đồng làm việc và HĐLĐ.

- Tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ, tranh chấp lao động theo đúng quy định, vận động CBNGNLĐ phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí; không để xảy ra đơn thư vượt cấp.

2

2

 

 

 

1.4

+) Nếu xảy ra đơn thư vượt cấp: không cho điểm.

 

 

 

 

 

- Cử đại diện tham gia vào các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, CBNGNLĐ theo quy định của pháp luật.

2

 

 

 

 

- Thực hiện tốt vai trò của ban thanh tra nhân dân trong giám sát thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNGNLĐ.

2

 

 

 

1.5

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn với thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

2

 

 

 

 

- Giao ban công tác định kì với chuyên môn đồng cấp.

2

 

 

 

1.6

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động trong ngành đã được Sở GD&ĐT, CĐGD Thành phố và địa phương phát động. Làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật trong đơn vị.

2

 

 

 

 

- Có kế hoạch phát động thi đua, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động (có nội dung và kết quả cụ thể).

2

 

 

 

1.7

-Tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc cho CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Tham gia, tổ chức và giám sát việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm trong cơ quan, đơn vị.

2

2

 

 

 

 

- Có biện pháp không để xảy ra tai nạn lao động; sự cố cháy nổ, nhiễm độc thực phẩm nghiêm trọng.

2

 

 

 

 

- Tham gia xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định, quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.

2

 

 

 

1.8

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có nhiều biện pháp chăm lo, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị.

2

 

 

 

 

+) Không nộp Báo cáo tình hình lương, thưởng Tết âm lịch hàng năm: trừ 01đ;

 

 

 

 

 

+) Không nộp Báo cáo tổng hợp tình hình chăm lo Tết âm lịch hàng năm: trừ 01đ;

 

 

 

 

2

Xây dựng tổ chức công đoàn:

35 điểm

điểm

điểm

 

 

Có trên 98% tổng số CBNGNLĐ gia nhập công đoàn của cơ quan, đơn vị.

2

 

 

 

2.1

+) Từ 85% đến 98% tổng số CBNGNLĐ gia nhập công đoàn;

1,5

 

 

 

 

 

+) Từ 70% đến dưới 85% tổng số CBNGNLĐ gia nhập công đoàn;

1,0

 

 

 

 

+) Từ 60% đến dưới 70% tổng số CBNGNLĐ gia nhập công đoàn;

0,5

 

 

 

 

+) Dưới 60% tổng số CBNGNLĐ gia nhập công đoàn;

 

 

 

2.2

- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đang trực tiếp quản lý.

- Có 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn; tổ chức tập huấn, cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn cấp trên triệu tập (không tham dự tập huấn: trừ 01đ/ 01 buổi).

2

2

 

 

 

 

- Đảm bảo tỷ lệ kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt CĐ được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động CĐ.

2

 

 

 

 

Có trên 80% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt vững mạnh.

2

 

 

 

 

+) Từ 70% đến dưới 80% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”

1,5

 

 

 

2.3

+) Từ 60% đến dưới 70% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

1,0

 

 

 

 

+) Từ 50% đến dưới 60% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

0,5

 

 

 

 

+) Dưới 50% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

 

 

 

2.4

- Việc kiện toàn Ban nữ công quần chúng và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên phải có quyết định bằng văn bản của ban chấp hành hoặc ban thường vụ CĐCS.

2

 

 

 

 

- Quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

1

 

 

 

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của CĐCS, triển khai có hiệu quả; có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt ban chấp hành, ban thường vụ, UBKT công đoàn, Ban nữ công quần chúng, tổ công đoàn theo quy định. Tổ chức đại hội (hội nghị) công đoàn đúng quy định khi hết nhiệm kì.

2

 

 

 

2.5

- Có quy chế chi tiêu nội bộ tài chính của CĐCS quy định khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

2

 

 

 

 

+) Không xây dựng và nộp về CĐGDTP Quy chế chi tiêu nội bộ tài chính của CĐCS: trừ 01đ;

 

 

 

 

 

+) Không xây dựng và nộp về CĐGDTP Quy chế thi đua - khen thưởng của CĐCS: trừ 01đ;

 

 

 

 

2.6

- Có sổ nghị quyết, ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp ban chấp hành, ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra theo quy định. Có báo cáo, kết luận kiểm tra định kỳ và đột xuất.

- Quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ theo dõi hoặc bằng phần mềm quản lý đoàn viên trên máy vi tính, danh sách đoàn viên mới kết nạp được cập nhật thường xuyên, đầy đủ hàng năm.

2

2

 

 

 

 

- Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định kết nạp, đoàn viên được nhận thẻ đoàn viên theo quy định.

2

 

 

 

2.7

Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị ban chấp hành; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định.

2

 

 

 

2.8

- Hoàn thành dự toán thu tài chính và trích nộp (đoàn phí, kinh phí công đoàn) lên công đoàn cấp trên đúng quy định.

+) Không thực hiện dự toán năm: trừ 01đ;

+) Không thực hiện quyết toán theo định kỳ: trừ 01đ;

+) Không trích nộp hoặc trích nộp (đoàn phí, kinh phí công đoàn) không đúng thời hạn: trừ 0,5đ/01 lần;

- Không vi phạm trong sử dụng, quản lý tài chính công đoàn.

- Thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, CBNGNLĐ theo quy chế chi tiêu nội bộ tài chính CĐCS.

Lưu ý: Đối với đơn vị chưa thực hiện trích nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn và không thực hiện quyết toán tài chính CĐCS năm 2019, khi đánh giá - xếp loại thi đua CĐCS NH 2019 - 2020, Ban Thường vụ, BCH CĐGDTP sẽ rà soát theo các quy định.

2

2

2

 

 

 

2.9

- Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, CBNGNLĐ và báo cáo theo quy định của công đoàn cấp trên.

+) Thiếu 01 báo cáo trừ 0,5đ;

- Tham gia đầy đủ, có ý kiến đóng góp trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do công đoàn cấp trên tổ chức (Không đến trễ hoặc về trước).

+) Vắng mặt 01 buổi trừ 0,5đ;

3

1

 

 

 

3

Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác:

20

điểm

điểm

điểm

 

3.1

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và CBNGNLĐ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

- Nắm bắt và phản ánh kịp thời dư luận xã hội; tham mưu phối hợp giải quyết kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CBNGNLĐ.

- Tổ chức; tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hội thi của ngành và địa phương tổ chức.

+) Không tham gia một bộ môn thi đấu nào trong Hội thao truyền thống của Ngành: trừ 01đ;

+) Không tham gia một hội thi nào trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày NGVN của Ngành tổ chức tại CVVH Đầm Sen: trừ 01đ;

2

2

2

 

 

 

3.2

- Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực.

+) Có đoàn viên vi phạm kỷ luật; có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực: không cho điểm.

- Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.

+) Có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và mắc tệ nạn xã hội: trừ 01 điểm.

- Tham gia chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; có ý thức chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

2

2

2

 

 

 

3.3

- Tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đối với CBNGNLĐ, xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị.

 

2

 

 

 

 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

1

 

 

 

3.4

- Vận động CBNGNLĐ hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau trong công tác, giảng dạy; tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

- Hoàn thành chỉ tiêu quỹ Mái ấm công đoàn; các quỹ ủng hộ do CĐGD Thành phố phát động.

Lưu ý: Không xét khen thưởng đối với CĐCS nếu các đơn vị không vận động CB-NG-NLĐ và đoàn viên công đoàn tham gia quyên góp ủng hộ các cuộc vận động xã hội từ thiện do Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục phát động.

2

1

 

 

 

3.5

Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng, quan tâm nữ đoàn viên, phấn đấu nâng tỉ lệ phát triển đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

+) Không giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng: không cho điểm.

* Nếu không còn nguồn để giới thiệu cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng thì phải có văn bản giải trình kèm theo bảng điểm đánh giá - xếp loại này.

2

 

 

 

4.

ĐIỂM THƯỞNG CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ

10

điểm

 

 

Điểm thưởng của BTV

4.1

Điểm thưởng của Ban Tuyên giáo

2

 

 

 

4.2

Điểm thưởng của Ban Chính sách - Pháp luật

2

 

 

 

4.3

Điểm thưởng của Ban Tổ chức

2

 

 

 

4.4

Điểm thưởng của Ban Nữ công

2

 

 

 

4.5

Điểm thưởng của Ban Tài chính

2

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

90

 

 

 

xếp loại:

 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020
TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

* xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở : Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS theo 03 mức như sau:

1. Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ: là những CĐCS có tổng số điểm đạt 80 điểm trở lên, đồng thời có đủ các điều kiện sau đây:

1.1. Có thỏa ước lao động tập thể (đối với CĐCS doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công
lập); có quy chế dân chủ ở cơ sở; có tập hợp ý kiến đoàn viên, CBNGLĐ để kiến nghị với chuyên môn đồng cấp (hoặc chính quyền đồng cấp), đề xuất với các cơ quan chức năng Nhà nước (hoặc thông qua công đoàn cấp trên trực tiếp) tạo điều kiện, cơ chế phù hợp, thuận lợi cho đoàn viên, CBNGLĐ có việc làm, nâng cao thu nhập;

 

1.2. Không để xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật;

1.3. Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan;

1.4. Không có đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức là cán bộ chủ chốt ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

1.5. Không có tiêu chuẩn nào chấm đạt dưới 50% tổng số điểm.

1.6. Không có công đoàn bộ phận, tổ công đoàn xếp loại yếu.

2. Công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ: là những CĐCS đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm; những CĐCS đạt từ 80 điểm trở lên, nhưng không được xếp loại vững mạnh do không có đủ các điều kiện quy định tại Điểm 1 nêu trên.

3. Công đoàn cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ: là những CĐCS có số điểm dưới 50 điểm.

 

MẪU SỐ 1

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CĐCS ...........

______________

Số: .../TTr-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm…

 

 

TỜ TRÌNH

V/v Đề nghị khen thưởng hoạt động công đoàn năm học 20... - 20...

Kính gửi: Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

 

Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 070/QĐ-CĐGD ngày 17 tháng 7 năm 2018 và Hướng dẫn thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố số 136/HD-CĐGD ngày 27 tháng 7 năm 2018;

Căn cứ biên bản họp Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) CĐCS ....... ngày ...tháng ... năm 20... về đánh giá tổng kết thành tích hoạt động, các phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn của CĐCS đơn vị năm học 20... - 20...;

Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) CĐCS đơn vị kính đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố xét và đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân sau:

1- Đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của ...........................  cho CĐCS đơn vị;

2- Đề nghị tặng Bằng khen của .............................  cho ...  tập thể và .......  cá nhân;

3- Tặng Giấy khen của CĐGD TP cho ...................  tập thể và .........  cá nhân;

(Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng - Mẫu số 2 đính kèm)

Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) CĐCS đơn vị đảm bảo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế.

Kính trình Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố xem xét quyết định.

 

Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm có:

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng - Mẫu số 2 (02 bản và gửi e-mail);

- Tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng - Mẫu số 3 (02 bản);

- Báo cáo thành tích các tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng - các Mẫu số 4 (02 bản);

 

Nơi nhận:

-

-

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

MẪU SỐ 2

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Tờ trình số..../TTr-KT... ngày....tháng....năm....của Ban Chấp hành/ Ban Thường vụ CĐCS Trường )

 

I- Cờ Thi đua:

VD: 1) Cờ thi đua Tổng Liên đoàn: CĐCS Trường THPT MARIE CURIE

2) Cờ thi đua Liên đoàn Lao động TP: CĐCS Trường THPT MARIE CURIE

II- Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

- Tập thể:

VD: CĐCS Trường CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Cá nhân:

VD: Ông LÊ VĂN HÙNG                          Phó Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch CĐCS

III- Bằng khen Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh:

- Tập thể:

VD: CĐCS Trường TiH-THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM

- Cá nhân:

VD: Bà PHẠM THỊ VÂN Chủ tịch CĐCS; Tổ phó chuyên môn

IV- Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh:

- Tập thể (Tổ công đoàn):

VD: 1) TỔ CÔNG ĐOÀN TOÁN - LÝ

2) TỔ CÔNG ĐOÀN NGOẠI NGỮ

+ Số Tổ CĐ đề nghị Giấy khen là: ... tổ

+ Tổng số “Tổ CĐ HTTNV” là: ... tổ

- Cá nhân:

VD:

1)

Ông

LÊ CÔNG

Bí thư Chi bộ; Hiệu trưởng

2)

PHẠM THỊ THƠ

TTCM; UV BCH CĐCS; Trưởng Ban TTND

3)

Ông

TRẦN ĐẠT

Bí thư chi đoàn giáo viên; Tổ trưởng công đoàn

4)

ĐỖ THỊ AN

Giáo viên; đoàn viên công đoàn

 

+ Số cá nhân đề nghị Giấy khen là …. người

+ Tổng số đoàn viên công đoàn là …. người

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH/ PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

GHI CHÚ (cho Mẫu số 2):

1) Ghi tên riêng của đơn vị và cá nhân bằng chữ in hoa (Caps Lock); Ghi rõ Ông/ Bà;

2) Mục IV: Danh sách thứ tự tên của cá nhân đề nghị Giấy khen được sắp theo chức vụ.

3) Ghi chức vụ (chữ in thường) theo trình tự sau:

+ chức vụ Đảng cao nhất (Bí thư/ Phó Bí thư Chi bộ; Chi ủy viên)

+ chức vụ chính quyền cao nhất (Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng; Giám đốc/ Phó Giám đốc)

+ chức vụ công đoàn cao nhất (Chủ tịch/ Phó Chủ tịch CĐCS)

+ chức vụ chuyên môn, chính quyền, đoàn thể (Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng; Trưởng Khoa/ Phó Trưởng Khoa; Tổ trưởng chuyên môn/ Tổ phó chuyên môn; Bí thư chi đoàn giáo viên; Trợ lý Thanh niên; UV BTV/ UV BCH CĐCS; Chủ nhiệm UBKT; UV UBKT; Trưởng Ban Nữ công; Tổ trưởng công đoàn/ Tổ phó công đoàn; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.)

+ Các trường hợp khác đều ghi chung là: Giáo viên/ Nhân viên; đoàn viên công đoàn.

4) Không đề nghị Giấy khen CĐGD TP cho: BCH, UBKT, Ban Nữ công và tập thể CĐCS;

5) Đề nghị Giấy khen CĐGD TP cho tập thể (Tổ công đoàn): không quá 30% tổng số Tổ công đoàn đạt “Tổ CĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ” của CĐCS;

6) Đề nghị Giấy khen CĐGD TP cho cá nhân: không quá 10% tổng số đoàn viên của CĐCS;

7) Chỉ gửi e-mail Mẫu số 2 (file Word) về CĐGD TP, địa chỉ e-mail: [email protected];

Đặt tên chủ đề (tiêu đề) của e-mail là: Mau 2_Ten truong

VD:      Mau 2_Truong LeHongPhong

 

_______________________________

 
 
 

MẪU SỐ 3

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XÉT VÀ TRÌNH CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN XÉT TẶNG CỜ THI ĐUA / BẰNG KHEN NĂM HỌC 20... - 20...

(Kèm theo tờ trình số .../TTr-KT ngày ... tháng ...năm ... của Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) CĐCS.......)

 

I- Tập thể:

TT

Tên tập thể, đơn vị (Ghi đầy đủ và không viết tắt)

Cấp trên quản lý trực tiếp

Tóm tắt thành tích

Mức đề nghị khen thưởng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

Tóm tắt ngắn gọn những thành tích tiêu biểu nhất (Ghi rõ các hình thức đã được khen thưởng 3 năm gần nhất kèm theo số QĐ, ngày tháng năm và cấp ký khen)

 

 

II- Cá nhân:

TT

Họ và Tên (Ghi đầy đủ và không viết tắt)

Chức vụ, đơn vị công tác

Tóm tắt thành tích

Mức đề nghị khen thưởng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

Ghi chức vụ công đoàn cao nhất là chính

Tóm tắt ngắn gọn những thành tích tiêu biểu nhất (Ghi rõ các hình thức đã được khen thưởng 3 năm gần nhất kèm theo số QĐ, ngày tháng năm và cấp ký khen)

 

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

MẪU SỐ 4A

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CĐCS.....

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày...tháng...năm….

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA.... ĐỀ NGHỊ NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM HỌC 20... - 20...

 

Tên CĐCS:.....................................................................

Trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số đoàn viên .............. / Tổng số nhà giáo, người lao động ..............

I- Những thành tích xuất sắc chủ yếu trong năm học:

- Báo cáo những thành tích tiêu biểu và kinh nghiệm tốt đã đạt được trong năm học (Căn cứ chức năng nhiệm vụ của công đoàn tại đơn vị).

II- Những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng:

1- Ghi những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng của đơn vị trong 03 năm gần nhất;

2- Ghi tổng số cá nhân và tập thể được khen thưởng (hoặc đang đề nghị) trong năm đề nghị khen thưởng:

- Chiến sĩ thi đua các cấp;

- Lao động tiến tiến (tỉ lệ);

- Tập thể Lao động tiến tiến;

- Tập thể Lao động xuất sắc;

- Tổ Công đoàn xuất sắc.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 
 
 

MẪU SỐ 4B

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CĐCS ......

______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….tháng...năm…

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA.... ĐỀ NGHỊ NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 20... - 20...

 

Tên CĐCS:.....................................................................

Trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng số đoàn viên ............. /   Tổng số nhà giáo, người lao động ............

I- Những thành tích xuất sắc chủ yếu trong năm học:

- Báo cáo những thành tích tiêu biểu và kinh nghiệm tốt đã đạt được trong năm học (Căn cứ chức năng nhiệm vụ của công đoàn tại đơn vị).

II- Những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng:

1- Ghi những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng của đơn vị trong 03 năm gần nhất;

2- Ghi tổng số cá nhân và tập thể được khen thưởng (hoặc đang đề nghị) trong năm đề nghị khen thưởng:

- Chiến sĩ thi đua các cấp;

- Lao động tiến tiến (tỉ lệ);

- Tập thể Lao động tiến tiến;

- Tập thể Lao động xuất sắc;

- Tổ Công đoàn xuất sắc.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 4C

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CĐCS.....

______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày...tháng...năm….

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA... ĐỀ NGHỊ NHẬN BẰNG KHEN CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 20... - 20...

 

Tên CĐCS:.....................................................................

Trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng số đoàn viên .............. /... Tổng số nhà giáo, người lao động ...........

I- Những thành tích xuất sắc chủ yếu trong năm học:

- Báo cáo những thành tích tiêu biểu và kinh nghiệm tốt đã đạt được trong năm học (Căn cứ chức năng nhiệm vụ của công đoàn tại đơn vị).

II- Những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng:

1- Ghi những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng của đơn vị trong 03 năm gần nhất;

2- Ghi tổng số cá nhân và tập thể được khen thưởng (hoặc đang đề nghị) trong năm đề nghị khen thưởng:

- Chiến sĩ thi đua các cấp;

- Lao động tiến tiến (tỉ lệ);

- Tập thể Lao động tiến tiến;

- Tập thể Lao động xuất sắc;

- Tổ Công đoàn xuất sắc.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 4D

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CĐCS .......

______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày...tháng...năm….

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ NHẬN BẰNG KHEN CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 20... - 20...

 

Họ và tên:........................................................................................

Chức vụ: ......................................................................................

Đơn vị CĐCS: .................................................................................

Trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

I- Những thành tích xuất sắc chủ yếu trong năm học:

- Báo cáo những thành tích tiêu biểu và kinh nghiệm tốt đã đạt được trong năm học (Căn cứ chức năng nhiệm vụ của công đoàn tại đơn vị).

II- Những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng:

Ghi những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng của cá nhân trong 03 năm gần nhất.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Người khai thành tích

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                                                

                                                                                                       

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi