Quyết định 815/QĐ-UBND Thanh Hóa 2024 giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên cho Trường ĐH Hồng Đức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 815/QĐ-UBND

Quyết định 815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2024 theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ cho Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:815/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đầu Thanh Tùng
Ngày ban hành:27/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA
________

Số: 815/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2024 theo Nghị định số
116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ cho Trường Đại học Hồng Đức
và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 339/SGDĐT-QLĐT&GDTX ngày 19/01/2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2024 theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ cho Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Trường Đại học Hồng Đức

TT

Trình độ, ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Đại học Giáo dục Mầm non

30

 

2

Đại học Giáo dục Tiểu học

65

 

3

Đại học Sư phạm Tin học

15

 

4

Đại học Sư phạm Tiếng Anh

20

 

5

Đại học Sư phạm Khoa học tự nhiên

20

 

6

Đại học Sư phạm Lịch sử-Địa lý

20

 

7

Đại học Sư phạm Toán

20

 

8

Đại học Sư phạm Ngữ văn

20

 

 

Tổng

210

 

2. Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

TT

Trình độ, ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Đại học Giáo dục Mầm non

25

 

2

Đại học Giáo dục Tiểu học

55

 

3

Đại học Giáo dục Thể chất

15

 

4

Đại học Sư phạm Tin học

15

 

 

Tổng

110

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, căn cứ số lượng đào tạo giáo viên được giao năm 2024 để lập dự toán kinh phí ngân sách giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, triển khai thực hiện dự toán theo đúng quy định tại Điều 22 và Điều 24 Chương IV Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ; tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo đúng quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đào tạo sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo các nội dung được phê duyệt tại Quyết định này, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, chất lượng và hiệu quả. Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ; Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Đầu Thanh Tùng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi