Quyết định 5345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận quận, huyện, thị xã thuộc đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi - năm 2013

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
Số: 5345/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP
GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI - NĂM 2013
--------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;
Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 22/7/2010 của UBND Thành phố về việc Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi thành phố Hà Nội đến năm 2015;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục bậc trung học Thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục Thành phố) tại tờ trình số 8692/TTr-BCĐ ngày 29/8/2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công nhận 16 (mười sáu) đơn vị quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra và có nhiệm vụ duy trì, phát huy kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ GD & ĐT (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Ban VHXH - HĐND TP;
- Đài PTTH HN; Báo HNM, KT&ĐT;
- Đ/c CVP, PVP Đ.Đ. Hồng;
- Các phòng: VX, TH;
- Lưu: VT, VX.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 
 
DANH SÁCH
CÁC QUẬN, HUYỆN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC
 MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI - NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 5345/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND Thành phố)
 

STT
Đơn vị
1
Quận Hai Bà Trưng
2
Quận Đống Đa
3
Huyện Mê Linh
4
Huyện Hoài Đức
5
Huyện Thạnh Thất
6
Huyện Chương Mỹ
7
Huyện Mỹ Đức
8
Huyện Phú Xuyên
9
Huyện Thường Tín
10
Huyện Sóc Sơn
11
Huyện Đan Phượng
12
Huyện Ba Vì
13
Thị xã Sơn Tây
14
Huyện Quốc Oai
15
Huyện Thanh Oai
16
Huyện Ứng Hòa
Tổng
16 đơn vị

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 5345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận quận, huyện, thị xã thuộc đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi - năm 2013
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5345/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 30/08/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực