Quyết định 510/QĐ-SGDĐT Hà Nội về giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

Số: 510/QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ năm học 2020 - 2021

___________

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT); Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điu lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020;

Căn cứ Xác định ký chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập, công lập tự chủ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GDĐT Hà Nội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 cho 123 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 68.955 học sinh và 1.577 lớp, cụ thể như sau:

+ Giao cho 4 trường THPT có lớp chuyên tuyển mới 2.425 học sinh và 67 lớp (trong đó hệ chuyên tuyển mới 1.785 học sinh và 51 lớp).

+ Giao cho 111 trường THPT công lập tuyển mới 63.660 học sinh và 1.444 lớp.

+ Giao cho 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.870 học sinh và 66 lớp.

(Có danh sách cơ sở giáo dục và chỉ tiêu giao đính kèm).

Điều 2. Hiệu trưởng các trường THPT công lập và công lập tự chủ có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội quy định.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND Thành phố;

- Sở Tài chính, Công an TP;

- UBNĐ các quận, huyện, thị xã;

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Chử Xuân Dũng

 
 

PHỤ LỤC
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ năm học 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 510/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2020)

 

TT

Tên trường

Chỉ tiêu

Ghi chú

 

CÔNG LẬP

 

 

1

THPT Phan Đình Phùng

600

Tuyển 01 lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 2; Giao 40 học sinh/lớp

2

THPT Phạm Hồng Thái

585

 

3

THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

640

Giao 40 học sinh/lớp do phòng học diện tích nhỏ

4

THPT Tây Hồ

675

 

5

THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

720

 

6

THPT Việt Đức

720

Tuyển 01 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 và 01 lớp tiếng Đức ngoại ngữ 2

7

THPT Thăng Long

600

Giao 40 học sinh/lớp

8

THPT Trần Nhân Tông

675

 

9

THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

675

 

10

THPT Đống Đa

675

Tuyển 01 lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 2

11

THPT Kim Liên

600

Tuyển 01 lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 1; Giao 40 học sinh/lớp

12

THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa

675

 

13

THPT Quang Trung - Đống Đa

675

 

14

THPT Nhân Chính

540

 

15

Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân

675

 

16

THPT Khương Đình

450

 

17

THPT Yên Hoà

720

 

18

THPT Cầu Giấy

720

 

19

THPT Hoàng Văn Thụ

630

 

20

THPT Trương Định

720

 

21

THPT Việt Nam - Ba Lan

675

 

22

THPT Ngô Thì Nhậm

540

 

23

THPT Ngọc Hồi

540

 

24

THPT Đông Mỹ

405

 

25

THPT Nguyễn Quốc Trinh

585

 

26

THPT Nguyễn Gia Thiều

600

Giao 40 học sinh/lớp

27

THPT Lý Thường Kiệt

495

 

28

THPT Thạch Bàn

630

 

29

THPT Phúc Lợi

630

 

30

THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm

585

 

31

THPT Dương Xá

630

 

32

THPT Nguyễn Văn Cừ

585

 

33

THPT Yên Viên

585

 

34

THPT Đa Phúc

675

 

35

THPT Kim Anh

495

 

36

THPT Minh Phú

450

 

37

THPT Sóc Sơn

630

 

38

THPT Trung Giã

540

 

39

THPT Xuân Giang

450

 

40

THPT Bắc Thăng Long

675

 

41

THPT Cổ Loa

675

 

42

THPT Đông Anh

495

 

43

THPT Liên Hà

675

 

44

THPT Vân Nội

675

 

45

THPT Mê Linh

420

Giao 42 học sinh/lớp

46

THPT Quang Minh

420

Giao 42 học sinh/lớp

47

THPT Tiền Phong

420

Giao 42 học sinh/lớp

48

THPT Tiến Thịnh

378

Giao 42 học sinh/lớp

49

THPT Tự Lập

336

Giao 42 học sinh/lớp

50

THPT Yên Lãng

420

Giao 42 học sinh/lớp

51

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

675

 

52

THPT Xuân Đỉnh

675

 

53

THPT Thượng Cát

540

 

54

THPT Đại Mỗ

720

 

55

THPT Trung Văn

480

Giao 40 học sinh/lớp do phòng học diện tích nhỏ

56

THPT Xuân Phương

675

 

57

THPT Hoài Đức A

675

 

58

THPT Hoài Đức B

630

 

59

THPT Vạn Xuân - Hoài Đức

585

 

60

THPT Hoài Đức C

450

 

61

THPT Đan Phượng

675

 

62

THPT Hồng Thái

585

 

63

THPT Tân Lập

585

 

64

THPT Ngọc Tảo

675

 

65

THPT Phúc Thọ

630

 

66

THPT Vân Cốc

495

 

67

THPT Tùng Thiện

585

 

68

THPT Xuân Khanh

450

 

69

THPT Ba Vì

546

Giao 42 học sinh/lớp

70

THPT Bất Bạt

420

Giao 42 học sinh/lớp

71

Phổ thông Dân tộc nội trú

140

Giao 35 học sinh/lớp

72

THPT Ngô Quyền - Ba Vì

630

Giao 42 học sinh/lớp

73

THPT Quảng Oai

630

Giao 42 học sinh/lớp

74

THPT Minh Quang

320

Giao 40 học sinh/lớp

75

THPT Bắc Lương Sơn

405

 

76

Hai Bà Trưng - Thạch Thất

585

 

77

Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất

630

 

78

THPT Thạch Thất

675

 

79

THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai

540

 

80

THPT Minh Khai

630

 

81

THPT Quốc Oai

675

 

82

THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai

540

 

83

THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

675

 

84

THPT Quang Trung - Hà Đông

675

 

85

THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông

675

 

86

THPT Lê Lợi

600

Giao 40 học sinh/lớp

87

THPT Chúc Động

675

 

88

THPT Chương Mỹ A

675

 

89

THPT Chương Mỹ B

675

 

90

THPT Xuân Mai

675

 

91

THPT Nguyễn Du - Thanh Oai

585

 

92

THPT Thanh Oai A

585

 

93

THPT Thanh Oai B

585

 

94

THPT Thường Tín

630

 

95

THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín

540

 

96

THPT Lý Tử Tấn

540

 

97

THPT Tô Hiệu - Thường Tín

585

 

98

THPT Vân Tảo

540

 

99

THPT Đồng Quan

540

 

100

THPT Phú Xuyên A

675

 

101

THPT Phú Xuyên B

540

 

102

THPT Tân Dân

495

 

103

THPT Hợp Thanh

462

Giao 42 học sinh/lớp

104

THPT Mỹ Đức A

630

Giao 42 học sinh/lớp

105

THPT Mỹ Đức B

546

Giao 42 học sinh/lớp

106

THPT Mỹ Đức C

462

Giao 42 học sinh/lớp

107

THPT Đại Cường

280

Giao 40 học sinh/lớp

108

THPT Lưu Hoàng

320

Giao 40 học sinh/lớp

109

THPT Trần Đăng Ninh

480

Giao 40 học sinh/lớp

110

THPT Ứng Hoà A

480

Giao 40 học sinh/lớp

111

THPT Ứng Hoà B

400

Giao 40 học sinh/lớp

 

TRƯỜNG CÓ LỚP CHUYÊN

 

 

1

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

645

 

 

Chia ra: Hệ chuyên

595

Tuyển 16 lớp cho 12 môn chuyên; 01 lớp pháp song ngữ

 

Hệ song bằng tú tài (A- Level)

50

 

2

THPT Chu Văn An

670

 

 

Chia ra: Hệ chuyên

350

Tuyển 10 lớp cho 10 môn chuyên

 

Hệ không chuyên

270

Tuyển 01 lớp tiếng Pháp song ngữ và 01 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1

 

Hệ song bằng tú tài (A- Level)

50

 

3

THPT chuyên Nguyễn Huệ

525

Tuyển 15 lớp cho 11 môn chuyên (trong đó có 01 lớp chuyên Tiếng Pháp 3 năm)

4

THPT Sơn Tây

585

 

 

Chia ra: Hệ chuyên

315

Tuyển 9 lớp chuyên

 

Hệ không chuyên

270

Tuyển 01 lớp Tiếng Pháp 3 năm

 

CÔNG LẬP TỰ CHỦ

 

 

1

TH, THCS&THPT Thực nghiệm KHGD

180

Số 50 - 52 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình

2

THPT Phan Huy Chú - Đống Đa

350

Tuyển 01 lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 2. Số 34 ngõ 49, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa.

3

THPT Hoàng Cầu

450

Số 27, ngõ 44, phố Nguyễn Phúc Lai- Hoàng Cầu - Đống Đa

4

THCS-THPT Nguyễn Tất Thành

405

Số 136 Xuân Thủy - Cầu Giấy (Trường thuộc Trường ĐHSP Hà Nội 1)

5

Phổ thông năng khiếu TDTT

270

Phường Mỹ Đình 2, đường Lê Đức Thọ - Quận Nam Từ Liêm (Trường thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội)

6

THCS&THPT Trần Quốc Tuấn

270

Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

7

THPT Khoa học giáo dục

405

Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm

8

THPT Lâm nghiệp

Chia ra:

540

Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

 

+ Hệ phổ thông dân tộc nội trú

90

Tuyển học sinh dân tộc

 

+ Hệ trung học phổ thông

450

Chỉ được tuyển 5 lớp, 225 học sinh khu vực huyện Chương Mỹ.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 510/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ năm học 2020-2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 510/QĐ-SGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 29/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực