Quyết định 41/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 41/2005/QĐ-UB

Quyết định 41/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:41/2005/QĐ-UBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành:07/03/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Quyết định 41/2005/QĐ-UB

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 41/2005/QÐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2005 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHUYỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SANG TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-BCG&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 66/GDĐT-TC ngày 21 tháng 02 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 116/TTr-SNV ngày 01 tháng 03 năm 2005;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (được thành lập theo Quyết định số 620/QĐ-BCG&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế thành phố) sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố.

Trụ sở của Trường đặt tại số 33 Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 2 Quyết định số 620/QĐ-BCG&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005. Trường hoạt động theo Điều lệ Trường Cao đẳng.

Điều 3. Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh do Hiệu trưởng điều hành và có một số Phó Hiệu trưởng giúp việc Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường phù hợp với Điều lệ Trường Cao đẳng; đồng thời chỉ đạo các vấn liên quan đến việc chuyển Trường Trung học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 536/QĐ-UB ngày 15 tháng 9 năm 1989 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trường Trung học Kinh tế thành phố; Quyết định số 1769/QĐ-UB-VXNC ngày 15 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển Trường Trung học Kinh tế thành phố sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan, và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận :  
- Như điều 5
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy
- Ban VHXH-HĐND/TP
- Công an thành phố (PC.13)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Sở Nội vụ (2 bản )
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX, TH
- Lưu (VX/Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi