Quyết định 326/2014/QĐ-UBND Bắc Ninh sửa đổi chế độ, chính sách đào tạo và sử dụng nhân tài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

Số: 326/2014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

Căn cứ Văn bản số 79/TTHDDND17 ngày 11/7/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9:

“3. Cán bộ, công chức, viên chức đã được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài nếu vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được cử đi học sau đại học phải hoàn trả lại ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản kinh phí đã được hưởng theo Quy định này trong các trường hợp: không hoàn thành khóa học; học xong không trở về tỉnh Bắc Ninh công tác; chuyển công tác đi khỏi tỉnh Bắc Ninh trước thời hạn cam kết.

b) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tiếp nhận về tỉnh Bắc Ninh công tác theo chính sách thu hút nhân tài phải hoàn trả lại ngân sách toàn bộ các khoản kinh phí đã được hưởng theo Quy định này nếu chuyển công tác đi khỏi tỉnh Bắc Ninh trước thời hạn cam kết.

c) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tuyển dụng mới theo chính sách thu hút nhân tài thì không được chuyển công tác đi khỏi tỉnh Bắc Ninh trước thời hạn cam kết. Nếu tự ý bỏ việc thì phải hoàn trả lại ngân sách toàn bộ các khoản kinh phí đã được hưởng theo Quy định này.

d) Bị xem xét xử lý kỷ luật trong các trường hợp sau:

- Khiển trách: Không chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

 - Cảnh cáo: Không chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng lớn đến công việc chung của cơ quan, đơn vị”.

2. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 10:

“6. Xử lý trong trường hợp vi phạm:

a) Phải hoàn trả lại ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản kinh phí mà cán bộ, công chức, viên chức đã được hưởng theo Quy định này nếu quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức thôi việc (theo nguyện vọng cá nhân) trước thời hạn cam kết mà không thu hồi các khoản kinh phí theo quy định.

b) Bị xem xét xử lý kỷ luật trong các trường hợp sau:

- Khiển trách: Gây khó khăn trong quá trình tiếp nhận, phân công công tác, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện thu hút nhân tài được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, điều động về cơ quan, đơn vị.

- Cảnh cáo: Không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo chính sách thu hút nhân tài và điều động về công tác tại cơ quan, đơn vị khi cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc có hành vi trục lợi trong việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài”.

3. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 11:

“5. Xử lý trong trường hợp vi phạm:

a) Phải hoàn trả lại ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản kinh phí mà cán bộ, công chức, viên chức đã được hưởng theo Quy định này nếu quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác đi khỏi tỉnh Bắc Ninh trước thời hạn cam kết khi cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chưa thu hồi các khoản kinh phí theo quy định.

b) Bị xem xét xử lý kỷ luật trong các trường hợp sau:

- Khiển trách: Gây khó khăn trong việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện thu hút nhân tài khi hồ sơ tuyển dụng, tiếp nhận đã đầy đủ, đúng quy định.

- Cảnh cáo: Đã bị xử lý kỷ luật khiển trách nhưng tái phạm hoặc có hành vi trục lợi trong việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các Sở, Ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hội được nhà nước giao chỉ tiêu biên chế; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

thuộc tính Quyết định 326/2014/QĐ-UBND

Quyết định 326/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:326/2014/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành:18/07/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Quyết định 326/2014/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi