Quyết định 3013/QĐ-UBND 2021 TP HCM bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3013/QĐ-UBND

Quyết định 3013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên, lớp 10 không chuyên trong các trường Trung học phổ thông chuyên và điều chỉnh chỉ tiêu, phương án xét tuyển lớp 6 Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2021-2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3013/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Anh Đức
Ngày ban hành:18/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

Số: 3013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên, lớp 10 không chuyên trong các trường THPT chuyên và điều chỉnh chỉ tiêu, phương án xét tuyển lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2021 - 2022

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Thông báo số 278-TB/BCSĐ ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chuẩn bị kế hoạch năm học 2021 - 2022;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2256/SGDĐT-TTr và số 2257/SGDĐT-TTr ngày 16 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp 10 chuyên và các lớp 10 không chuyên trong Trường Trung học phổ thông chuyên năm học 2021 - 2022; cụ thể:
- Cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo xét tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu được giao và tuyển thêm 10% chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp 10 chuyên và các lớp 10 không chuyên trong Trường Trung học phổ thông chuyên năm học 2021 - 2022.
- Đối với số lượng học sinh được tuyển bổ sung sẽ không được hưởng chính sách tài chính của học sinh chuyên nếu sĩ số vượt quá 35 em/lớp.
- Kết thúc năm học 2021 - 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Trường tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực, sàng lọc các học sinh đang theo học lớp 10 chuyên nhưng không đủ khả năng tiếp tục theo học chương trình chuyên, để đảm bảo chất lượng của học sinh chuyên.
Điều 2. Điều chỉnh chỉ tiêu và phương án xét tuyển lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2021 - 2022 được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; cụ thể:
- Chỉ tiêu tuyển sinh: từ 525 học sinh tăng lên 600 học sinh.
- Phương án xét tuyển:
Điểm xét tuyển = (Tổng điểm kiểm tra định kì cuối năm lớp 3, 4, 5 các môn Tiếng Việt và Toán) + (Tổng điểm kiểm tra định kì cuối năm lớp 4, 5 các môn Khoa học và Lịch sử - Địa lý).
Trường hợp các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh thì xem xét thêm tổng điểm tiêu chí bổ sung về ngoại ngữ và tin học (chỉ lấy điểm cao nhất). Tiêu chí đối với điểm xét bổ sung, giao Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để xét tuyển đảm bảo đúng quy định.
Điều 3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2021 và Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở - ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;

- Cac Ban HĐND TP;

- Các Đoàn thể Thành phố;

- VPUB: Các PCVP;

- Các Phòng NCTH;

- Lưu: VT, (VX-VN)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Dương Anh Đức

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi