Quyết định 2670/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 điều chỉnh chỉ tiêu giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2670/QĐ-UBND

Quyết định 2670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chỉ tiêu giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2670/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đầu Thanh Tùng
Ngày ban hành:08/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

________

Số: 2670/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ

_______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 5243/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ cho Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, thể thao và Du lịch Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1962/TTr-SGDĐT ngày 26/7/2022 về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu các ngành giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại Quyết định số 5243/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5243/QĐ-UBND ngày 20/12/2021, cụ thể như sau:

1. Trường Đại học Hồng Đức

TT

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Chỉ tiêu giao tại
Quyết định số 5243/QĐ-UBND

Chỉ tiêu sau
điều chỉnh

Tổng

477

416

1

CĐSP Mầm non

Liên thông từ TC lên CĐ

90

98

2

ĐHSP Địa lý

Liên thông từ CĐ lên ĐH

6

2

3

ĐHSP Hóa học

Liên thông từ CĐ lên ĐH

10

9

4

ĐHSP Lịch sử

Liên thông từ CĐ lên ĐH

6

6

5

ĐHSP Ngữ văn

Liên thông từ CĐ lên ĐH

45

31

6

ĐHSP Sinh học

Liên thông từ CĐ lên ĐH

10

11

7

ĐHSP Thể dục

Liên thông từ CĐ lên ĐH

40

36

8

ĐHSP Tiếng Anh

Liên thông từ CĐ lên ĐH

10

21

9

ĐHSP Tiểu học

Liên thông từ TC lên ĐH

45

22

10

ĐHSP Tiểu học

Liên thông từ CĐ lên ĐH

160

124

11

ĐHSP Toán học

Liên thông từ CĐ lên ĐH

45

43

12

ĐHSP Vật lý

Liên thông từ CĐ lên ĐH

10

13

2. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

TT

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Chỉ tiêu giao tại
Quyết định số 5243/QĐ-UBND

Chỉ tiêu sau điều chỉnh

Tổng

45

44

1

ĐHSP Âm nhạc

Liên thông từ CĐ lên ĐH

30

31

2

ĐHSP Mĩ thuật

Liên thông từ CĐ lên ĐH

15

13

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 5243/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Trường Đại học Hồng Đức; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này để triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức; Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX (hongtt).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đầu Thanh Tùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi