Quyết định 256/QĐ-UBND Bắc Ninh 2024 công nhận Hiệu trưởng trường Kinh tế Kỹ thuật Công thương - CCI

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 256/QĐ-UBND

Quyết định 256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công nhận chức danh Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công thương CCI
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:256/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành:15/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số:  256/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận chức danh Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công thương CCI

___________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp;

Căn cứ Quyết định số 44/2005/QĐ-UB ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập trường Trung học dân lập Công nghệ Kinh Bắc; Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 02/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép chuyển đổi trường Trung học dân lập Công nghệ Kinh Bắc thành trường Trung cấp Công nghệ Kinh tế Kỹ thuật Kinh Bắc; Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép chuyển đổi trường Trung cấp Công nghệ Kinh tế Kỹ thuật Kinh Bắc thành trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương CCI;

Xét đề nghị của chủ sở hữu trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công thương CCI tại văn bản số 02/TTr-CCI ngày 26/02/2024 về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tại Tờ trình số 44/TTr-SLĐTBXH ngày 01/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận chức danh Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công thương CCI đối với bà Đào Thị Lê, sinh ngày 24/7/1975, CCCD số: 027175012011; Ngày cấp: 25/6/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số 210, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thời hạn công nhận: 05 năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ sở hữu trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công thương CCI và bà Đào Thị Lê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: CVP, PCPVVX, NC;

- Lưu: VT, KGVX(NTT) .

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Quốc Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi