Quyết định 2249/QĐ-UBND Bắc Ninh 2023 kiện toàn Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2249/QĐ-UBND

Quyết định 2249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường Trung cấp, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2249/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành:28/11/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Số:  2249/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Bắc Ninh, ngày   28  tháng  11  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường Trung cấp, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

            Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định:

Ông Nguyễn Nhân Chinh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định:

Ông Nguyễn Kim Triều - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các thành viên Hội đồng thẩm định:

1. Ông Ngô Văn Luyến - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

2. Bà Đỗ Thị Thu Trang - Phó Giám đốc Sở Tài chính;

3. Bà Vũ Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

5. Ông Đoàn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

6. Ông Nguyễn Xuân Đoàn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

7. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thư ký Hội đồng thẩm định.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định:

Thẩm định hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường Trung cấp, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định thành lập, cho phép thành lập trường Trung cấp và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như  điều 3.

- Bộ LĐTBXH (b/c);

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c)

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, NC, TNMT, KTTH, XDCB;

- Lưu: VT, KGVX(NTT).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vương Quốc Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán “Tổ chức kiểm định chất lượng 06 chương trình đào tạo các ngành: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ sinh học” của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán “Tổ chức kiểm định chất lượng 06 chương trình đào tạo các ngành: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ sinh học” của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi