Quyết định 2125/QĐ-UBND Quảng Nam 2017 về danh mục nghề được hỗ trợ đào tạo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

Số: 2125/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Nam, ngày 13 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3577/QĐ-UBND NGÀY 14/10/2016

----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 2 về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 122/TTr-LĐTBXH ngày 02/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục nghề đào tạo được hỗ trợ theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam, như sau:
1. May giày da;
2. May dân dụng;
3. Sửa chữa máy may công nghiệp;
4. Kỹ thuật chế biến món ăn;
5. Kỹ thuật pha chế đồ uống;
6. Nghiệp vụ bàn;
7. Nghiệp vụ buồng;
8. Nghiệp vụ lễ tân.
Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quang Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện, thị xã thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, VX (Nguyên)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt bổ sung Danh mục nghề được hỗ trợ đào tạo theo Quyết định 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2125/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 13/06/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Lao động-Tiền lương
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

Số: 2125/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Nam, ngày 13 tháng 06 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3577/QĐ-UBND NGÀY 14/10/2016

----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 2 về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 122/TTr-LĐTBXH ngày 02/6/2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục nghề đào tạo được hỗ trợ theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam, như sau:

1. May giày da;

2. May dân dụng;

3. Sửa chữa máy may công nghiệp;

4. Kỹ thuật chế biến món ăn;

5. Kỹ thuật pha chế đồ uống;

6. Nghiệp vụ bàn;

7. Nghiệp vụ buồng;

8. Nghiệp vụ lễ tân.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quang Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện, thị xã thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, VX (Nguyên)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực