Quyết định 1725/QĐ-UBND Hà Nội 2023 thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1725/QĐ-UBND

Quyết định 1725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1725/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Minh Hải
Ngày ban hành:24/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
__________

Số: 1725/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 trên địa bàn thành phố Hà Nội

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 447/BGDĐT-GDTrH ngày 09/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa Chuẩn bị triển khai năm học 2023 - 2024;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 770 /TTr-SGDĐT ngày 21/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 12 (mười hai) Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 và 16 (mười sáu) Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

- Nghiên cứu sách giáo khoa các môn học lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 thuộc danh mục sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; phân tích, đánh giá về quá trình tổ chức và kết quả đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông;

- Tổ chức họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa cho mỗi môn học theo quy định tại khoản 3 Điều 4, Điều 6, Điều 7 và khoản 4 Điều 8 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội với UBND Thành phố.

- Báo cáo UBND Thành phố về quá trình thực hiện nhiệm vụ và việc tiếp thu ý kiến đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đ/c Bí thư Thành ủy:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách KGVX;

- VPUB: CVP, PCVP P.T.T. Huyền; Các phòng: KGVX, NC, TH;

- Lưu: VT. KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Minh Hải

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Trần Đăng Nghĩa

Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chuyên viên, Phòng GDĐT Thanh Trì

Thư ký

5

Hoàng Thị Phương Ngọc

Giáo viên, THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy

Ủy viên

6

Đỗ Thu Hương

Giáo viên, THCS Phan Chủ Trinh, quận Ba Đình

Ủy viên

7

Phùng Thị Hồng Thanh

Giáo viên, THCS Gia Thụy, quận Long Biên

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Bích Hoa

Giáo viên, THCS Đống Đa, quận Đống Đa

Ủy viên

9

Hồ Hoàng Long

Giáo viên, THCS Giáp Bát, quận Hoàng Mai

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Thu Bình

Giáo viên, THCS Chu Văn An, huyện Thanh Trì

Ủy viên

11

Lê Thị Thanh Tâm

Giáo viên, THCS Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây

Ủy viên

12

Hà Thị Minh Tươi

Giáo viên, THCS Tích Giang, huyện Phúc Thọ

Ủy viên

13

Đỗ Thị Kim Hòa

Giáo viên, THCS Ngô Quyền, huyện Đồng Anh

Ủy viên

14

Nguyễn Thanh Hương

Giáo viên, THCS Sơn Công, huyện Ứng Hòa

Ủy viên

15

Nguyễn Kim Oanh

Giáo viên, THCS Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên

Ủy viên

 (Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN TOÁN

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Ngọc Thành

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Đinh Hữu Lâm

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

6

Trịnh Hoài Dương

Giáo viên, THCS Giảng Võ, quận Ba Đình

Ủy viên

7

Phí Trung Đức

Giáo viên, THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm

Ủy viên

8

Hoàng Liên Nhung

Giáo viên, THCS Thái Thịnh, quận Đống Đa

Ủy viên

9

Nguyễn Duy Tiến

Giáo viên, THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy

Ủy viên

10

Trần Thị Hải

Giáo viên, THCS Gia Thuỵ, quận Long Biên

Ủy viên

11

Nguyễn Thị Thuý

Giáo viên, THCS Liên Ninh, huyện Thanh Trì

Ủy viên

12

Trần Quang Huy

Giáo viên, THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm

Ủy viên

13

Nguyễn Thu Hà

Giáo viên, THCS Mỗ Lao, quận Hà Đồng

Ủy viên

14

Lê Tiến Hải

Giáo viên, THCS Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân

Ủy viên

15

Lê Thu Trà

Giáo viên, THCS Tây Sơn, quận Hai Bà Trưng

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Phó trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Lê Hoàng An

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Nguyễn Ngọc Anh

Giáo viên, THCS Giảng Võ, quận Ba Đình

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Giáo viên, THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ

Ủy viên

7

Bùi Thị Nguyên Ngọc

Giáo viên, THCS Lý Thường Kiệt, quận Long Biên

Ủy viên

8

Trần Thanh Vĩnh

Giáo viên, THCS Thanh Bình, huyện Chương Mỹ

Ủy viên

9

Lê Thị Ánh Hồng

Giáo viên, THCS  Tam Khương, quận Đống Đa

Ủy viên

10

Nguyễn Thu Trang

Giáo viên, THCS Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân

Ủy viên

11

Phạm Thị Thanh Xuân

Giáo viên, THCS Chu Văn An, huyện Thanh Trì

Ủy viên

12

Lê Thị Bích Thảo

Chuyên viên, phòng GDĐT huyện Hoài Đức

Ủy viên

13

Lưu Tú Oanh

Giáo viên, THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm

Ủy viên

14

Đinh Thị Thanh Thủy

Giáo viên, THCS Thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm

Ủy viên

15

Lê Thanh Hà

Giáo viên, THCS Ngô Quyền, quân Hai Bà Trưng

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Hà Lam Sơn

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Đỗ Thị Biên Thùy

Phó Hiệu trưởng, THCS Ninh Sở, huyện Thường Tín

Ủy viên

6

Nguyễn Mai Anh

Giáo viên, THCS Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì

Ủy viên

7

Hoàng Thị Bích Ngoan

Giáo viên, THCS Trần Phú, huyện Phú Xuyên

Ủy viên

8

Trần Thị Thơm

Giáo viên, THCS Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Ủy viên

9

Cấn Anh Tuấn

Giáo viên, THCS Đô thị Việt Hưng, quận Long Biên

Ủy viên

10

Vũ Như Huynh

Giáo viên, THCS Phương Mai, quận Đống Đa

Ủy viên

11

Nguyễn Hương Liên

Giáo viên, THCS Nhật Tân, Tây Hồ

Ủy viên

12

Phạm Thanh Thu

Giáo viên, THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm

Ủy viên

13

Trần Thị Ngân

Giáo viên, THCS thị trấn Tên Viên, huyện Gia Lâm

Ủy viên

14

Dương Bích Thủy

Giáo viên, THCS Thanh Trì, quận Hoàng Mai

Ủy viên

15

Đinh Quang Chiến

Giáo viên, THCS Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN THỂ CHẤT

 (Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Hữu Thắng

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Hoàng Anh Tuấn

Chuyên viên, Phòng GDĐT Thanh Trì

Ủy viên

6

Trần Đăng Hoành

Giáo viên, THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm

Ủy viên

7

Dương Quang Huy

Giáo viên, THCS Yên Sơn, huyện Quốc Oai

Ủy viên

8

Nguyễn Tuấn Anh

Giáo viên, THCS Nguyễn Trãi, quận Hà Đồng

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Hải Ly

Giáo viên, THCS Đại Kim, quận Hoàng Mai

Ủy viên

10

Ngô Thị Thanh Huyền

Giáo viên, THCS Chu Văn An, huyện Thanh Trì

Ủy viên

11

Nguyễn Thị Hồng Đào

Giáo viên, THCS Mai Dịch, quận Cầu Giấy

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Thúy Nga

Giáo viên, THCS Bát Tràng, huyện Gia Lâm

Ủy viên

13

Nguyễn Thu Hà

Giáo viên, THCS Đồng Hội, huyện Đồng Anh

Ủy viên

14

Đỗ Thị Hằng

Giáo viên, THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

Ủy viên

15

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên, THCS Hồng Quang, huyện Ứng Hòa

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Trần Đăng Nghĩa

Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Ngô Thị Hiền Thúy

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Bùi Thị Nhiệm

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

6

Bùi Thanh Vân

Giáo viên Địa lý, THCS Giảng Võ, quận Ba Đình

Ủy viên

7

Đỗ Thị Vân

Giáo viên Địa lý, THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân

Ủy viên

8

Nguyễn Văn Đồng

Giáo viên Địa lý, THCS Nguyễn Du, huyện Sóc Sơn

Ủy viên

9

Đỗ Thị Hạnh

Giáo viên Địa lý, Tiểu học và THCS Mỹ Đức, huyện Mỹ Đức

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Lan Hương

Giáo viên Địa lý, THCS Đồng Tân, huyện Ứng Hòa

Ủy viên

11

Đồ Thị Nghĩa

Giáo viên Lịch sử, THCS Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

Ủy viên

12

Hoàng Đức Mạnh

Giáo viên Lịch sử, THCS Lê Thanh, huyện Mĩ Đức

Ủy viên

13

Bùi Thị Thủy

Giáo viên Lịch sử, THCS Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

Ủy viên

14

Trần Thị Thu

Giáo viên Lịch sử, THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy

Ủy viên

15

Hà Mai Liên

Giáo viên Lịch sử, THCS Nhật Tân, quận Tây Hồ

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Trần Đăng Nghĩa

Phó Trưởng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thị Tùng Diệp

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Hà Lam Sơn

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

6

Phạm Thị Thu Hoài

Giáo viên, THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ

Ủy viên

7

Phạm Thị Việt Hà

Giáo viên, THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm.

Ủy viên

8

Trần Phương Duy

Giáo viên, THCS-THPT Nguyễn Siêu, quận Cầu Giấy

Ủy viên

9

Hoàng Thị Đào

Giáo viên, THCS Cát Linh, quận Đống Đa

Ủy viên

10

Phạm Thị Ánh Tuyết

Giáo viên, THCS Thăng Long, quận Ba Đình

Ủy viên

11

Phạm Thị Hảo

Phó hiệu trưởng, THCS Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Giáo viên, THCS Minh Khai, quận Hai Bà Trưng

Ủy viên

13

Ngô Văn Yến

Giáo viên, THCS Phú Cát, huyện Quốc Oai

Ủy viên

14

Ngô Thị Trà Hương

Giáo viên, THCS Bế Văn Đàn, quận Đống Đa

Ủy viên

15

Phạm Thị Thanh

Giáo viên, THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN ÂM NHẠC

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Trần Đăng Nghĩa

Phó Trưởng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên, phòng GDĐT Thanh Xuân

Thư ký

5

Nguyễn Văn Cường

Giáo viên, THCS Nam Phong, huyện Phú Xuyên

Ủy viên

6

Đinh Thị Thanh Xuân

Giáo viên, THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm

Ủy viên

7

Đào Thị Hương Sen

Giáo viên, THCS Trưng Vương, huyện Mê Linh.

Ủy viên

8

Lê Văn Hùng

Giáo viên, THCS Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa

Ủy viên

9

Thái Thị Kim Phương

Giáo viên, THCS Lương Yên, quân Hai Bà Trưng

Ủy viên

10

Vương Thị Ánh Tuyết

Giáo viên, THCS Nam Phong, Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây

Ủy viên

11

Nguyễn Văn Quang

Phó hiệu trưởng, THCS Cát Quế, huyện Hoài Đức

Ủy viên

12

Dương Vân Anh

Giáo viên, THCS Thịnh Liệt, huyện Hoàng Mai

Ủy viên

13

Phan Thị Sơn

Giáo viên, THCS Phú Mãn, huyện Quốc Oai

Ủy viên

14

Trần Thị Thanh Mai

Giáo viên, THCS Văn Khê, quận Hà Đồng

Ủy viên

15

Nguyễn Thị Mến

Giáo viên, THCS Chu Văn An, huyện Thanh Trì

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN TIN HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Đức Nguyện

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Nguyễn Mạnh Cường

Chuyên viên, phòng GDĐT Cầu Giấy

Ủy viên

6

Trịnh Thị Thanh Thư

Giáo viên, THCS Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây

Ủy viên

7

Nguyễn Quỳnh Nga

Giáo viên, THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ

Ủy viên

8

Lê Thanh Hải

Giáo viên, THCS Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng

Ủy viên

9

Bùi Thị Bích Diệp

Giáo viên, THCS Lý Nam Đế, quận Nam Từ Liêm

Ủy viên

10

Đỗ Văn Trường

Giáo viên, THCS Hát Môn, huyện Phúc Thọ

Ủy viên

11

Đinh Thị Thảo

Giáo viên, THCS Tô Hiến Thành, huyện Đan Phượng

Ủy viên

12

Vũ Thanh Binh

Giáo viên, THCS Thị trấn Đồng Anh, huyện Đồng Anh

Ủy viên

13

Phạm Bá Bình

Giáo viên, THCS Chu Văn An, quận Long Biên

Ủy viên

14

Hoàng Văn Sáu

Phó Hiệu trưởng, THCS Trường Yên, huyện Chương Mỹ

Ủy viên

15

Đỗ Đức Tuấn

Giáo viên, THCS Đức Thắng, Bắc Từ Liêm

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN MỸ THUẬT

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Trần Đăng Nghĩa

Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Hữu Chiểu

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thư ký

5

Hà Thị Phi Nga

Giáo viên, THCS Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Ủy viên

6

Phạm Trọng Bình

Giáo viên, THCS Lê Thanh, huyện Mỹ Đức

Ủy viên

7

Nguyễn Thúy Ngọc

Giáo viên, THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đồng

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Ban

Giáo viên, THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Ủy viên

9

Phạm Thu Hà

Giáo viên, THCS Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng

Ủy viên

10

Đỗ Văn Tâm

Giáo viên, THCS Cần Kiệm, huyện Thạch Thất

Ủy viên

11

Nghiêm Xuân Hiếu

Giáo viên, THCS Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Ủy viên

12

Thạch Thị Quyên

Giáo viên, THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân

Ủy viên

13

Hoàng Quế Sơn

Giáo viên, THCS Chu Văn An, huyện Thanh Trì

Ủy viên

14

Nguyễn Thị Bình

Giáo viên, THCS Di Trạch, huyện Hoài Đức

Ủy viên

15

Bùi Tiến Đạt

Giáo viên, THCS Đồng Xuân, huyện Sóc Sơn

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 (Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Lương Thu Thủy

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Ngô Thị Loan

Giáo viên, THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân

Ủy viên

6

Đỗ Thúy Hằng

Giáo viên, THCS Ngô Sỹ Liên, quận Hoàn Kiếm

Ủy viên

7

Nguyễn Khả Tuấn

Phó Hiệu trưởng, THCS Dương Nội, quận Hà Đồng

Ủy viên

8

Nguyễn Nữ Diễm

Lan Giang

Giáo viên, THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Hoa Lý

Giáo viên, THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Minh Tâm

Giáo viên, THCS Nguyễn Trãi A, huyện Thường Tín

Ủy viên

11

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên, THCS Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Ủy viên

12

Ngô Thị Thu Trang

Giáo viên, THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ

Ủy viên

13

Nguyễn Thị Hương Thảo

Giáo viên, THCS Nguyễn Du, huyện Sóc Sơn

Ủy viên

14

Đỗ Thị Linh

Giáo viên, THCS Bế Văn Đàn, quận Đống Đa

Ủy viên

15

Nguyễn Thị Bích Ngân

Giáo viên, THCS Sài Đồng, quận Long Biên

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Lương Thu Thủy

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên, THCS Lê Lợi, quận Hoàn Kiếm

Ủy viên

6

Phạm Thị Hoàng Lan

Giáo viên, THCS Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Ủy viên

7

Lê Hoài Quân

Giáo viên, THCS Huy Văn, quận Đống Đa

Ủy viên

8

Trần Thị Quyên

Giáo viên, THCS Cổ Loa, huyện Đồng Anh

Ủy viên

9

Hà Thị Hồng Gấm

Giáo viên, THCS Nguyễn Trực, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai

Ủy viên

10

Hoàng Tuệ Minh

Giáo viên, THCS Giảng Võ, quận Ba Đình

Ủy viên

11

Hoàng Kim Vinh

Giáo viên, THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân

Ủy viên

12

Dương Phương Thảo

Giáo viên, THCS Ngô Sỹ Liên, huyện Chương Mỹ

Ủy viên

13

Đỗ Thị Dung

Giáo viên, THCS Tân Hội, huyện Đan Phượng

Ủy viên

14

Nguyễn Thị Xuân

Giáo viên, THCS Vân Côn, huyện Hoài Đức

Ủy viên

15

Nguyễn Thị Hồi

Giáo viên, THCS Yên Thường, huyện Gia Lâm

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Lê Hồng Vũ

Phó trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Kim Hoàn

Giáo viên, THPT Vân Tảo

Thư ký

5

Hoàng Thị Ngọc An

Giáo viên, THPT Minh Khai

Ủy viên

6

Trần Thị Hải Quỳ

Giáo viên, THPT Lý Thường Kiệt

Ủy viên

7

Trần Thị Mỹ Hà

Giáo viên, THPT Trần Nhân Tông

Ủy viên

8

Hoàng Thị Kim Nhẫn

Giáo viên, THPT Đồng Mỹ

Ủy viên

9

Hoàng Thị Huyền

Giáo viên, THPT Mỹ Đình

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Hương Thủy

Giáo viên, THPT Chu Văn An

Ủy viên

11

Đoàn Thị Tuyết Mai

Giáo viên, THCS và THCS Nguyễn Siêu

Ủy viên

12

Vũ Thị Thanh Huyền

Giáo viên, THPT Sóc Sơn

Ủy viên

13

Nguyễn Thị Nguyệt Nga

Giáo viên, THPT Việt Đức

Ủy viên

14

Nguyễn Kim Anh

Giáo viên, THPT Phan Huy Chú - Đống Đa

Ủy viên

15

Nguyễn Mai Loan

Giáo viên, THPT Tây Hồ

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN TOÁN

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Đinh Hữu Lâm

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Nguyễn Ngọc Thành

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

6

Nguyễn Ngọc Hải

Giáo viên, THPT Chu Văn An

Ủy viên

7

Nghiêm Ngọc Phương

Giáo viên, THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Ủy viên

8

Bùi Văn Mạnh

Giáo viên, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Ủy viên

9

Vũ Thị Thu Thủy

Giáo viên, THPT Việt Ba

Ủy viên

10

Phạm Thị Ngọc Huệ

Giáo viên, THPT Đồng Anh

Ủy viên

11

Đoàn Công Hoàng

Giáo viên, THPT Đan Phượng

Ủy viên

12

Phạm Thế Mạnh

Giáo viên, THPT Yên Hòa

Ủy viên

13

Nguyễn Hữu Chiến

Giáo viên, THPT Nguyễn Văn Cừ

Úy viên

14

Nguyễn Trọng Hiệp

Giáo viên, THPT Bắc Thăng Long

Ủy viên

15

Nguyễn Như Cường

Giáo viên, Tiểu học THCS & THPT Archimedes Đồng Anh

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

5

Lê Hồng Vũ

Phó trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Bùi Thị Kiều Anh

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Phạm Thị Thu Hoàn

Giáo viên, THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Ủy viên

6

Phương Nhân

Giáo viên, THPT Chu Văn An

Ủy viên

7

Trần Thị Xuân Hương

Giáo viên, THPT Đan Phượng

Ưv viên

8

Nguyễn Thị Sen

Giáo viên, THPT Cầu Giấy

Ủy viên

9

Cao Thùy Dương

Giáo viên, THPT Tây Hồ

Ủy viên

10

Tạ Thị Minh Nguyệt

Giáo viên, THPT Trương Định

Ủy viên

11

Hoàng Hải Lý

Phó Hiệu trưởng, THPT Thăng Long

Ủy viên

12

Nguyễn Thu Huyền

Giáo viên, THPT Quang Trung, Đống Đa

Ủy viên

13

Nguyễn Thị Thanh Bình

Giáo viên, THPT Phạm Hồng Thái

Ủy viên

14

Trần Thị Yên

Giáo viên, THPT Chu Văn An

Ủy viên

15

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giáo viên, THPT Phan Đình Phùng

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN VẬT LÍ

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Lê Hồng Vũ

Phó trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Hà Lam Sơn

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Nguyễn Thị Chiến

Giáo viên, THPT Tây Hồ

Ủy viên

6

Phạm Thị Thu Hà

Giáo viên, THPT Yên Viên

Ủy viên

7

Luyện Thị Lơn

Giáo viên, THPT Đại Mỗ

Ủy viên

8

Trần Thị Thu Hà

Giáo viên, THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Ủy viên

9

Phạm Văn Tùng

Giáo viên, THPT Đồng Mỹ

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Thu Hương

Giáo viên, THPT Minh Phú

Ủy viên

11

Đặng Thị Ánh Tuyết

Giáo viên, THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giáo viên, THPT Nguyễn Gia Thiều

Ủy viên

13

Phạm Thị Thu Hằng

Giáo viên, THPT Ngô Thì Nhậm

Úy viên

14

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo viên, THPT Nhân Chính

Ủy viên

15

Nguyễn Thị Bích Hà

Giáo viên, THPT Đống Đa

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN HÓA HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Đặng Trần Xuân

Phó trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thị Tùng Diệp

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giáo viên,THPT Chương Mỹ A

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên, THPT Chu Văn An

Ủy viên

7

Nguyễn Hồng Thu

Giáo viên, THPT Lê Quý Đôn Hà Đồng

Ủy viên

8

Nguyễn Thu Thủy

Giáo viên, THPT Việt Nam – Ba Lan

Ủy viên

9

Lê Hồng Nhung

Giáo viên, THPT Tây Hồ

Ủy viên

10

Vũ Thị Thuỳ Linh

Giáo viên, THPT Nhân Chính

Ủy viên

11

Dương Thị Thanh Lý

Giáo viên, THPT Yên Viên

Ủy viên

12

Lê Thị Liên

Giáo viên, THPT Thượng Cát

Ủy viên

13

Nguyễn Đức Hội

Giáo viên, THPT Yên Lãng

Ủy viên

14

Phạm Thị Hương Giang

Giáo viên, THPT Phan Đình Phùng

Ủy viên

15

Nguyễn Thị Lan Phương

Giáo viên, THPT Thanh Oai A

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN SINH HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Lê Hồng Vũ

Phó trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Vũ Thị Ngọc Thúy

Giáo viên, THPT Phúc Lợi

Ủy viên

6

Vũ Thị Sen

Giáo viên,  THPT Trần Nhân Tông

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên, THPT Chu Văn An

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên, THPT Phạm Hồng Thái

Ủy viên

9

Đặng Thị Mỹ

Giáo viên, THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

Ủy viên

10

Đỗ Thị Lý

Giáo viên, THPT Quốc Oai

Ủy viên

11

Đỗ Mai Hiên

Giáo viên, THPT Kim Liên

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Nghị

Giáo viên, THPT Liên Hà

Ủy viên

13

Nguyễn Thị Thùy Giang

Giáo viên, THPT Đa Phúc

Ủy viên

14

Phạm Thị Nhung

Giáo viên, THPT Việt Đức

Ủy viên

15

Chu Thu Hương

Giáo viên, THPT Việt Nam - Ba Lan

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN LỊCH SỬ

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Lê Hồng Vũ

Phó trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Ngô Thị Hiền Thúy

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Lê Thị Huyền

Giáo viên, THPT Sơn Tây

Ủy viên

6

Phạm Thị Thanh Huyền

Giáo viên, THPT Việt Đức - Hoàn Kiếm

Ủy viên

7

Hoàng Lan Hương

Giáo viên, THPT Chu Văn An- Ba Đình

Ủy viên

8

Trịnh Thị Hoàng Yến

Giáo viên, THPT Cổ Loa- Đồng Anh

Ủy viên

9

Hoàng Thị Thu

Giáo viên, THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

Ủy viên

10

Đặng Ngọc Tú

Giáo viên, THPT Kim Liên - Đống Đa

Ủy viên

11

Nguyễn Thị Đào

Giáo viên, THPT Lý Thường Kiệt- Long Biên

Ủy viên

12

Thạch Quang Văn

Giáo viên, THPT Yên Viên- Gia Lâm

Ủy viên

13

Nguyễn Quang Thục

Giáo viên, THPT Mỹ Đức C – Mỹ Đức

Ủy viên

14

Nguyễn Thị Minh Tâm

Giáo viên, THPT Xuân Giang - Sóc Sơn

Ủy viên

15

Lê Thanh Tình

Giáo viên, THPT Thanh Oai B - Thanh Oai

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN ĐỊA LÝ

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thê Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Lê Hồng Vũ

Phó trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Bùi Thị Nhiệm

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Lô Đức Đại

Phó Hiệu trưởng, THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa

Ủy viên

6

Lại Kim Anh

Giáo viên, THPT Việt Đức

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Giáo viên, THPT Yên Viên

Ủy viên

8

Đức Thị Mai

Giáo viên, THCS Mỹ Đức A

Ủy viên

9

Trần Văn Mạn

Giáo viên, THPT Trần Đăng Ninh

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên, THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất

Ủy viên

11

Phùng Thị Tuyết Mai

Giáo viên, THPT Vân Tảo - Thường Tín

Ủy viên

12

Hoàng Thị Mỹ Hà

Giáo viên, THPT Việt Nam - Ba Lan

Ủy viên

13

Tào Thị Hà

Giáo viên, THPT Cổ Loa

Ủy viên

14

Lô Văn Hoàn

Giáo viên, THPT Trung Văn

Ủy viên

15

Nghiêm Thị Tuyết

Giáo viên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đồng

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Lương Thu Thủy

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Nguyễn Thị Thùy Trang

Giáo viên, THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Mai Anh

Giáo viên trường THPT Yên Viên

Ủy viên

7

Kiều Thị Liên

Giáo viên, THPT Phan Đình Phùng

Ủy viên

8

Lê Thị Thu Hương

Giáo viên, THPT Nhân Chính

Ủy viên

9

Phạm Phị Vân Anh

Giáo viên, THPT Hoàng Văn Thụ

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Thu Huyền

Giáo viên, THPT Trần Phú

Ủy viên

11

Trần Thị Thu Minh

Giáo viên, THPT Trung Văn

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Giáo viên, THPT Cao Bá Ọuát - Gia Lâm

Ủy viên

13

Trần Thị Thu Hà

Giáo viên, THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Ủy viên

14

Đỗ Hoài Nam

Giáo viên, THPT Nguyễn Văn Cừ

Ủy viên

15

Nguyễn Đức Trọng

Giáo viên, THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Lương Thu Thủy

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Phạm Thị Thanh Thủy

Phó Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Thùy Trang

Giáo viên, THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Ủy viên

7

Phạm Thị Vân Anh

Giáo viên, THPT Hoàng Văn Thụ

Ủy viên

8

Dương Thị Thanh Lý

Giáo viên, THPT Yên Viên

Ủy viên

9

Phạm Thị Thanh Huyền

Giáo viên, THPT Hoàng Cầu

Ủy viên

10

Kiều Thị Liên

Giáo viên, THPT Phan Đình Phùng

Ủy viên

11

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Giáo viên, THPT Tây Hồ

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên, THPT Đan Phượng

Ủy viên

13

Vũ Thị Thu Thủy

Giáo viên, THPT Việt Nam- Ba Lan

Ủy viên

14

Nguyễn Thị Mai Anh

Giáo viên, THPT Yên Viên

Ủy viên

15

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giáo viên, THPT Nguyễn Siêu

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN TIN HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Đức Nguyện

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Trần Thị Ngọc Bích

Giáo viên, THPT Yên Hòa

Ủy viên

6

Đỗ Thị Thùy Dương

Giáo viên, THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Ủy viên

7

Nguyễn Quý Hào

Giáo viên, THPT Tân Lập

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Giáo viên, THPT Bắc Thăng Long

Ủy viên

9

Trần Thị Thanh Minh

Giáo viên, THPT Phú Xuyên A

Ủy viên

10

Phạm Tuấn Tài

Giáo viên, THCS Chu Văn An

Ủy viên

11

Phạm Thị Hoài Thu

Giáo viên, THCS Thạch Bàn

Ủy viên

12

Cấn Thị Thu Thủy

Giáo viên, THPT Đồng Mỹ

Ủy viên

13

Trần Thị Thu Thủy

Giáo viên, THPT Sơn Tây

Ủy viên

14

Nguyễn Thành Trung

Giáo viên, THPT Ba Vì

Ủy viên

15

Phạm Ngọc Uyên

Giáo viên, THPT Phan Đình Phùng

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào lạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào lạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Hà Lam Sơn

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

6

Khuất Thị Kim Liên

Giáo viên, THPT Hoàng Cầu

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên, THPT Thanh Oai B

Ủy viên

8

Lê Thị Thanh Tâm

Giáo viên, THPT Phạm Hồng Thái

Ủy viên

9

Hoàng Thị Anh Thư

Giáo viên,  THPT Quang Trung - Đống Đa

Ủy viên

10

Vương Văn Thủy

Giáo viên, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân

Ủy viên

11

Nguyễn Thị Thùy Linh

Giáo viên, THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên, THPT Thăng Long

Ủy viên

13

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giáo viên, THPT Lý Thường Kiệt

Ủy viên

14

Kiều Thị Tơ

Giáo viên, THPT Thạch Thất

Ủy viên

15

Hoàng Thị Kim Oanh

Giáo viên, THPT Hoài Đức B

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN ÂM NHẠC

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Lan Hương

Giáo viên, THCS Cát Linh, Đống Đa

Thư ký

5

Lê Nữ Diệu Linh

Giáo viên, THCS Nguyễn Tri Phương, Đống Đa

Ủy viên

6

Lộc Thị Liên

THCS Thái Thịnh, Đống Đa

Ủy viên

7

Đào Thị Hương Sen

Giáo viên, THCS Mê Linh, Trưng Vương

Ủy viên

8

Trương Văn Hùng

Giáo viên, THCS Tam Đồng, Mê Linh

Ủy viên

9

Nguyễn Thanh Huyền

Giáo viên, THCS Văn Yên, Hà Đồng

Ủy viên

10

Lê Văn Hùng

Giáo viên, THCS Lưu Hoàng, Ứng Hòa

Ủy viên

11

Nguyễn Minh Thái

Giáo viên, TH Nguyễn Khả Trạc, Cầu Giấy

Ủy viên

12

Lê Thị Lê Vy

Giáo viên, TH Mai Dịch, Cầu Giấy

Ủy viên

13

Nguyễn Thu Thúy

Giáo viên, THCS Quảng An, Tây Hồ

Ủy viên

14

Pban Phị Sơn

Giáo viên, THCS Phú Mãn, Quốc Oai

Ủy viên

15

Nguyễn Thị Mến

Giáo viên, THCS Chu Văn An, Thanh Trì

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Hữu Thắng

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Trần Mạnh Hùng

Giáo viên, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Ủy viên

6

Đinh Văn Thư

Giáo viên, THPT Chương Mĩ B

Ủy viên

7

Đỗ Đình Thường

Giáo viên, THPT Ngô Thì Nhậm

Ủy viên

8

Phùng Văn Trung

Giáo viên, THPT Mĩ Đức B

Ủy viên

9

Hà Danh Đạt

Giáo viên, THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai

Ủy viên

10

Vũ Thị Thu Hiền

Giáo viên, THPT Bất Bạt

Ủy viên

11

Nguyễn Thị Thanh Bình

Giáo viên,  THPT Xuân Đỉnh

Ủy viên

12

Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên, THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

Ủy viên

13

Phạm Trọng Tuấn

Giáo viên, THPT Hoài Đức B

Ủy viên

14

Trần Quốc Tuyến

Giáo viên, THPT Tiền Phong - Mê Linh

Ủy viên

15

Nguyễn Kim Thủy

Giáo viên, THPT Cổ Loa

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Bùi Anh Tuấn

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Đinh Đức Thuận

Giáo viên,  THPT Dân tộc Nội trú Ba Vì

Ủy viên

6

Lại Tiến Hùng

Giáo viên, THPT Mỹ Đức C

Ủy viên

7

Dư Anh Hùng

Giáo viên, THPT Tô Hiệu-Thường Tín

Ủy viên

8

Bùi Văn Hạnh

Giáo viên, THPT Xuân Mai

Ủy viên

9

Kiều Mạnh Tuân

Giáo viên, THPT Quang Trung-Đống Đa

Ủy viên

10

Nguyễn Hữu Khải

Giáo viên, THCS Hoàng Cầu

Ủy viên

11

Phùng Đức Tản

Giáo viên, THPT Ngô Quyền-Ba Vì

Ủy viên

12

Nguyễn Xuân Ánh

Giáo viên, THPT Vạn Xuân

Ủy viên

13

Đỗ Việt Khanh

Giáo viên, THPT Tùng Thiện

Ủy viên

14

Nguyễn Thị Thu Thủy

Giáo viên, THPT Xuân Đỉnh

Ủy viên

15

Lê Thị Phương Hoa

Giáo viên, THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 MÔN MỸ THUẬT

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Thế Cương

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Phạm Xuân Tiến

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch thường trực

3

Hà Xuân Nhâm

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Hữu Chiểu

Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

5

Phùng Quốc Dương

Giáo viên, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội

Ủy viên

6

Nguyễn Lương Tuấn

Giáo viên, trường tiểu học, THCS &THPT - Newton

Ủy viên

7

Nguyễn Hà Dung

Giáo viên, trường Hữu Nghị T78

Ủy viên

8

Đào Minh Trung

Giáo viên, trường THCS & THPT Herman Gmainer

Ủy viên

9

Hà Thị Thu Thùy

Giáo viên, trường THCS & THPT IVS

Ủy viên

10

Đỗ Văn Tâm

Giáo viên, THCS Cần Kiệm, huyện Thạch Thất

Ủy viên

11

Nghiêm Xuân Hiếu

Giáo viên, THCS Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Ủy viên

12

Thạch Thị Quyên

Giáo viên, THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân

Ủy viên

13

Hoàng Quế Sơn

Giáo viên, THCS Chu Văn An, huyện Thanh Trì

Ủy viên

14

Bùi Tiến Đạt

Giáo viên, THCS Đồng Xuân, huyện Sóc Sơn

Ủy viên

15

Ngô Phương Thảo

Giáo viên, THPT Vân Tảo

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định quy định nội dung và mức chi hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định quy định nội dung và mức chi hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi