Quyết định 1696/QĐ-UBND Hà Nội năm 2018 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1696/QĐ-UBND

Quyết định 1696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1696/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Văn Quý
Ngày ban hành:06/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

S: 1696/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2018-2019

------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT; Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của BGiáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1234/TTr-SGDĐT ngày 05/4/2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã căn cứ, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết nhằm thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội;
- Các báo: Hà Nội Mới, Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô, TTXVN - Phân xã tại Hà Nội;
- VPUB: Các PCVP; phòng: KGVX, NC, TKBT, HCTC;

- Lưu: VT, KGVXchiến.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2018-2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1696/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012; Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT; Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bảo 100% học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và các trường trung cấp chuyên nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.

2. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

4. Phân công nhiệm vụ cụ thể, cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

I. Số lượng

Năm học 2017-2018, dự kiến toàn Thành phố có 104.858 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng khoảng 22.000 học sinh so với năm học 2016-2017). Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS, 60% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 20% số học sinh tuyển vào trường THPT tư thục, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và 10% số học sinh tham gia học nghề; số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT và giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2018-2019 như sau:

- Tuyển vào trường THPT: 85.800 học sinh (tăng 19.500 học sinh so với năm học 2017-2018).

Trong đó các trường công lập tuyển 66.000 học sinh (tăng 13.500 học sinh so với năm học 2017-2018), các trường ngoài công lập tuyển 19.800 học sinh (tăng 6.000 học sinh so với năm học 2017-2018).

- Tuyển vào trung tâm GDNN-GDTX: 8.500 học sinh (tăng 1.500 học sinh so với năm học 2017-2018)

Số học sinh còn lại vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.

II. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên

1. Phương thức tuyển sinh:

Thực hiện phương thức “Kết hợp thi tuyển với xét tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm THCS + Điểm thi (tính hệ số 2) + Điểm cộng thêm

2. Tổ chức tuyển sinh:

a) Xét tuyển (căn cứ vào điểm THCS và điểm cộng thêm):

- Căn cứ theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở cấp THCS để xác định điểm THCS.

- Căn cứ vào diện ưu tiên, khuyến khích (đúng quy định) của học sinh để xác định điểm cộng thêm.

b) Thi tuyển:

- Tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập.

- Môn thi: Thi hai môn Ngữ văn và Toán.

- Hình thức thi: Tự luận.

- Nội dung: Đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

- Ngày thi: 07/6/2018, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán.

3. Khu vực tuyển sinh:

a) Đối với các trường THPT công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã, toàn Thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Cho phép học sinh có thể thay đổi khu vực tuyển sinh, học sinh muốn thay đổi khu vực tuyển sinh phải có đơn xin đổi khu vực tuyển sinh.

b) Các Trường THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn thành phố (không phân biệt khu vực tuyển sinh).

c) Các trường THPT ngoài công lập được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.

4. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển:

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào các lớp chuyên của các Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây. Ngoài ra học sinh có thể dự tuyển tại các trường THPT ngoài công lập hoặc các trung tâm GDNN-GDTX bằng phương thức xét tuyển.

5. Thời gian nộp hồ sơ nhập học:

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 01/7/2018 đến ngày 03/7/2018. Sau ngày 03/7/2018, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 05/7/2018 đến ngày 06/7/2018.

6. Phân ban:

Học sinh được học một trong ba ban: Ban khoa học tự nhiên, Ban khoa học xã hội và nhân văn, Ban cơ bản. Việc sắp xếp học sinh đã trúng tuyển vào các ban trong trường được thực hiện đúng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Chuyển trường:

Học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT công lập phải học ổn định hết cấp học tại trường THPT đó. Trường hợp đặc biệt phát sinh trong quá trình học tập cần chuyển trường, phải được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép.

III. Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây

1. Phương thức tuyển sinh

a) Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ

b) Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển Vòng 1.

2. Tổ chức tuyển sinh:

a) Vòng 1: Sơ tuyển, căn cứ vào các tiêu chí và được đánh giá bằng điểm số như sau:

- Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của tỉnh, Thành phố, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế; điểm cho mỗi giải được tính như sau: Giải nhất được 5,0 điểm, giải nhì được 4,0 điểm, giải ba được 3,0 điểm, giải khuyến khích được 2,0 điểm.

- Kết quxếp loại học lực 4 năm cấp THCS: Mỗi năm xếp loại học lực giỏi được 3,0 điểm, học lực khá được 2,0 điểm.

- Kết quả tốt nghiệp THCS: Tốt nghiệp loại giỏi được 3,0 điểm, loại khá được 2,0 điểm.

Điểm sơ tuyển = Điểm thi HS giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS.

Chọn vào Vòng 2 những học sinh đạt điểm sơ tuyển từ 10,0 điểm trở lên.

b) Vòng 2: Thi tuyển

- Môn thi và đề thi:

+ Môn thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (tính hệ số 1) và môn chuyên (tính hệ số 2), trong đó hai môn Ngữ văn, Toán thi cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên.

+ Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng môn Ngoại ngữ (thi vào các lớp chuyên Ngoại ngữ) được áp dụng kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm để đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết.

+ Nội dung: Đthi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

- Ngày thi:

+ Ngày 07/6/2018: Buổi sáng thi môn Ngữ văn; buổi chiều thi môn Toán (cùng với kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên).

+ Ngày 08/6/2018: Buổi sáng thi môn Ngoại ngữ; buổi chiều thi các môn chuyên Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học; tiếng Pháp, tiếng Nhật (là môn thi thay thế đvào các lớp chuyên ngoại ngữ khác).

+ Ngày 09/6/2018: Buổi sáng thi các môn chuyên Vật lí, Lịch sử, Địa lí, Hóa học, tiếng Anh.

3. Điều kiện dự tuyển:

a) Học sinh hoặc cha (mẹ) học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

b) Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên.

c) Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

d) Học sinh các tỉnh phía bắc từ Thanh Hóa trở ra có kết quả học tập năm học lớp 9 THCS xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt và đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Trường THPT Chu Văn An.

4. Đăng ký nguyện vọng:

a) Mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của hai trong bốn trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

b) Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào cùng một môn chuyên của hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường nguyện vọng 1 và trường nguyện vọng 2.

c) Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các môn chuyên khác nhau của hai trường với điều kiện buổi thi của các môn chuyên đó không trùng nhau.

5. Thời gian nộp hồ sơ nhập học:

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 29/6/2018 đến ngày 01/7/2018. Sau ngày 01/7/2018, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 03/7/2018 đến ngày 04/7/2018.

6. Tuyển bổ sung vào lớp chuyên và chuyển trường đối với học sinh các trường chuyên:

a) Tuyển bổ sung vào lớp chuyên:

- Hàng năm, trường chuyên có thể tổ chức thi tuyển bổ sung vào các lớp chuyên;

- Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tuyển bổ sung vào các lớp chuyên, quy định đối tượng, điều kiện dự tuyển bổ sung, môn thi tuyển bổ sung và tổ chức thực hiện việc tuyển bổ sung vào lớp chuyên.

b) Chuyển học sinh chuyên sang trường chuyên khác:

- Nếu trường chuyển đi và trường chuyển đến đã tiến hành tuyển sinh bằng kỳ thi chung (chung đề thi, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm thi) thì điều kiện chuyển trường của học sinh chuyên là phải đạt đủ tiêu chuẩn trúng tuyển sinh chuyên và không thuộc diện phải chuyển ra khỏi lớp chuyên các năm học tương ứng của trường chuyên đi và trường chuyên đến.

- Nếu trường chuyển đi và trường chuyển đến không tuyển sinh bằng kỳ thi chung (không chung đề thi, không sử dụng cùng một hướng dẫn chấm thi) thì học sinh chuyên phải tham dự thi tuyển bổ sung do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc ủy quyền cho trường chuyên tổ chức.

IV. Tuyển sinh vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh Quốc (Chứng chỉ A-level) tại trường THPT Chu Văn An và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

1. Đối tượng dự tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THCS, đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019.

2. Điều kiện dự tuyển:

- Học sinh hoặc cha (mẹ) học sinh có Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đúng độ tuổi, đã tốt nghiệp THCS, có điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn Toán, Vật lý, Hóa học từ 8,0 trở lên, điểm trung bình cả năm lớp 9 môn Tiếng Anh từ 8,5 trở lên.

- Học sinh có đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2018-2019.

3. Đăng ký nguyện vọng:

- Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường nguyện vọng 1 và trường nguyện vọng 2.

- Nguyện vọng của thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A-level) tại trường THPT Chu Văn An và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là nguyện vọng độc lập, không ảnh hưởng đến nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT chuyên và THPT không chuyên.

4. Phương thức tuyển sinh và lịch thi:

a) Vòng 1: Thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài THPT quốc gia Việt Nam;

Ngày 07/6/2018: Buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán (cùng với kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên).

b) Vòng 2: Thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài Anh quốc.

Ngày 10/6/2018: Buổi sáng thi môn Toán bằng tiếng Anh và môn Vật lý bằng tiếng Anh; buổi chiều thi môn tiếng Anh và môn Hóa học bằng tiếng Anh.

c) Vòng 3: Phỏng vấn

- Chọn học sinh để phỏng vấn đảm bảo:

+ Học sinh đã tham dự đủ các môn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa thi ngày 07/6/2018 và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

+ Chọn từ cao xuống thấp theo tổng điểm 04 bài thi Vòng 2 với số học sinh khoảng gấp hai lần chỉ tiêu cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn: Ngày 18/6/2018.

5. Đề thi Vòng 2, 3:

- Đ thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học bằng tiếng Anh theo chuẩn CIE, môn tiếng Anh thi theo hình thức viết luận; thời gian làm bài: 60 phút/môn.

- Phỏng vấn theo hình thức vấn đáp để kiểm tra trình độ nghe, nói và khả năng ứng xử, phản xạ tư duy của học sinh.

6. Thời gian nộp hồ sơ nhập học:

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT t ngày 29/6/2018 đến ngày 01/7/2018.

V. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tự chủ tài chính, lớp 10 THPT ngoài công lập và lớp 10 chương trình GDTX

1. Đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập

- Áp dụng phương thức “Xét tuyển” để tuyển sinh vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập. Hội đng tuyn sinh nhà trường quyết định chọn một trong hai phương án tuyển sinh sau:

+ Phương án 1: Xét tuyển căn cứ vào Điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019.

+ Phương án 2: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

- Các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.

- Ngoài phương thức “Xét tuyển” theo một trong hai phương án nêu trên, các trường tuyệt đi không được tổ chức thi tuyn hay sử dụng một phương thức khác đtuyển sinh.

- Thời gian tuyển sinh:

+ Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường từ ngày 01/6/2018 đến ngày 25/6/2018.

+ Hc sinh trúng tuyển np hồ sơ nhp hc ti trường THPT từ ngày 01/7/2018 đến ngày 15/7/2018.

2. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

- Thực hiện tuyển sinh theo phương thức “Xét tuyển” dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS, nêu lưu ban lớp nào thì ly kết quả năm học lại của lớp đó. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.

- Thời gian tuyển sinh:

+ Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trung tâm GDNN-GDTX từ ngày 01/6/2018 đến ngày 25/6/2018.

+ Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trung tâm GDNN-GDTX từ ngày 01/7/2018 đến ngày 15/7/2018.

VI. Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội

- Thực hiện theo Quyết định số 383/QĐ-VHTTDL ngày 18/5/2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục, thể thao Hà Nội.

- Thời gian tuyển sinh:

+ Thi tuyển năng khiếu: Từ 01/6/2018 đến 05/7/2018;

+ Thu hồ sơ và xét tuyển văn hóa: Từ ngày 20/6/2018 đến 15/7/2018.

VII. Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông dân tộc nội trú

a) Tuyển thẳng: Cho các đối tượng là học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp THCS.

b) Kết hợp thi tuyển với xét tuyển: Cho những học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 14 xã min núi trong địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm:

- Huyện Ba Vì có 07 xã: Tản Lĩnh, Ba Trại, Minh Quang, Ba Vì, Vân Hòa, Yên Bài, Khánh Thượng;

- Huyện Thạch Thất có 03 xã: Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân;

- Huyện Quốc Oai có 02 xã: Phú Mãn, Đông Xuân;

- Huyện Mỹ Đức có 01 xã: An Phú;

- Huyện Chương Mỹ có 01 xã: Trần Phú.

c) Thời gian nộp hồ sơ nhập học:

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 01/7/2018 đến ngày 03/7/2018. Sau ngày 03/7/2018, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 05/7/2018 đến ngày 06/7/2018.

C. TỔ CHỨC THI

I. Công tác ra đề thi, in sao đề thi và bàn giao đề thi

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng ra đề và in sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi;

2. Thành phần Hội đồng ra đề và in sao đề thi gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo các phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường THCS, THPT.

- Ủy viên, thư ký: Cán bộ, công chức, viên chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; giáo viên, nhân viên các trường THPT.

- Các cán bộ soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là giáo viên các trường THCS, THPT. Mỗi môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Trưởng môn đề thi và các cán bộ soạn thảo đề thi.

- Thanh tra: Do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo điều động.

- Lực lượng bảo vệ: Do Công an thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo điều động.

3. Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi thực hiện nhiệm vụ nhận đề thi từ Ban In sao đề thi, bảo quản, vận chuyển, phân phối đề thi đến các Điểm thi.

II. Công tác coi thi

1. Điểm thi

a) Mỗi trường THPT công lập là một đơn vị tuyển sinh. Căn cứ vào số học sinh đăng ký dự tuyển vào trường và cơ sở vật chất của trường, nhà trường chủ động đề xuất tổ chức một hay nhiều Điểm coi thi (gọi tắt là Điểm thi). Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt và ra quyết định thành lập các Điểm thi.

b) Mỗi Điểm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất.

2. Thành phần Điểm thi

a) Điểm thi được thành lập theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, mọi thành viên làm việc tại Điểm thi từ Trưởng Điểm thi đến các nhân viên phục vụ đều phải có tên trong Quyết định.

b) Trưởng Điểm thi là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trường THPT.

c) Có từ 2 đến 3 Phó Trưởng Điểm thi, 2 Thư ký; trong đó có 1 Phó Trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất là lãnh đạo tại nơi làm Điểm thi.

d) Cán bộ coi thi: 50% là giáo viên THCS không dạy Ngữ văn, Toán lớp 9 năm học 2017-2018; 50% là giáo viên THPT không dạy Ngữ văn, Toán.

đ) Giám sát thi: Là cán bộ, giáo viên trường THPT, có kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi, có trách nhiệm cao và nắm vững quy chế thi.

Ngoài ra tại mỗi Điểm thi còn có Trật tự viên, Công an, nhân viên y tế, phục vụ làm nhiệm vụ theo Quyết định.

3. Nhiệm vụ: Theo Quy chế thi THPT quốc gia.

III. Công tác chấm thi

1. Ban chấm thi

a) Toàn Thành phố thành lập một Ban chấm thi (trong đó có các Ban chấm thi bộ môn hoặc nhóm môn), một Ban Làm phách.

b) Địa điểm đặt Ban chấm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất.

2. Thành phần Ban chấm thi

a) Ban chấm thi được thành lập theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo, mọi thành viên làm việc tại Ban từ Trưởng ban chấm thi đến các nhân viên phục vụ đều phải có tên trong Quyết định.

b) Cán bộ chấm thi: 50% là giáo viên THCS, 50% là giáo viên THPT. Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT phải cử đúng thành phần và số lượng giáo viên tham gia chấm thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Tại mỗi ban chấm thi theo môn hoặc nhóm môn có các Thanh tra viên làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi.

3. Nhiệm vụ: Theo Quy chế thi THPT quốc gia.

IV. Giải quyết khiếu nại

1. Khiếu nại về điểm bài thi: Ban phúc khảo giải quyết các khiếu nại về điểm bài thi theo Quy chế thi THPT quốc gia.

2. Các khiếu nại khác: Thủ trưởng cơ sở giáo dục giải quyết tại cơ sở giáo dục.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. SGiáo dục và Đào tạo

1. Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019.

2. Tổ chức hướng dẫn Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 tới các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

3. Trực tiếp tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 GDTX.

4. Chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh trên địa bàn Thành phố.

5. Tổ chức công tác truyền thông rộng rãi để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

6. Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường THPT; quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường THPT. Tiếp nhận hồ sơ của các Hội đồng tuyển sinh, Điểm coi thi, Ban chấm thi.

7. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, đột xuất về công tác tuyển sinh với Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Các Sở, ban, ngành có liên quan

Các cơ quan: Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, các cơ quan báo chí của Hà Nội, các ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 theo quy định.

III. UBND các quận, huyện, thị xã

1. Phối hợp, chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các phường, xã, thị trấn và các trường tổ chức công tác truyền thông rộng rãi để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trên địa bàn tổ chức công tác thi tuyển sinh theo đúng yêu cầu.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi vào điểm b, khoản 4, Điều 1 Quyết định 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi vào điểm b, khoản 4, Điều 1 Quyết định 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi