Kế hoạch 464/KH-BGDĐT 2022 hợp nhất văn bản quy phạm và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 464/KH-BGDĐT

Kế hoạch 464/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:464/KH-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:29/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 464/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2022

___________

Thực hiện Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (sau đây gọi là Quyết định số 1267/QĐ-TTg) và Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục (sau đây gọi là Quyết định số 891/QĐ-TTg), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2022 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đối với công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là QPPL)

Triển khai thực hiện hợp nhất các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền hợp nhất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời, đúng tiến độ, bảo đảm tuân thủ trình tự và kỹ thuật theo quy định tại Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL.

b) Đối với công tác pháp điển hệ thống QPPL

Tổ chức triển khai việc pháp điển hệ thống QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục theo phân công tại Quyết định số 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo kỹ thuật, tiến độ quy định tại Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL và Quyết định số 1267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

a) Đối với công tác hợp nhất văn bản QPPL

Xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Bộ); nội dung công việc cần thực hiện; thời hạn hoàn thành việc hợp nhất văn bản QPPL. Trong quá trình thực hiện, bảo đảm sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong việc hợp nhất văn bản QPPL; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp nhất; bảo đảm văn bản hợp nhất được gửi đăng Công báo theo quy định.

b) Đối với công tác pháp điển hệ thống QPPL

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm chủ trì và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện pháp điển hệ thống QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2022; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện pháp điển theo quy định của Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL và các văn bản liên quan.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hợp nhất văn bản QPPL

a) Vụ Pháp chế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, tập hợp danh mục văn bản QPPL cần được hợp nhất;

- Thực hiện hợp nhất văn bản QPPL được sửa đổi, bổ sung với văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền hợp nhất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm tính chính xác về nội dung và kỹ thuật của văn bản hợp nhất;

- Trình Lãnh đạo Bộ ký xác thực văn bản hợp nhất theo nguyên tắc: (i) Văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung do Thứ trưởng nào ký ban hành, thì Thứ trưởng đó ký xác thực văn bản hợp nhất; (ii) Văn bản hợp nhất các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc thẩm quyền hợp nhất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), thì Thứ trưởng được phân công phụ trách văn bản sửa đổi, bổ sung ký xác thực văn bản hợp nhất; (iii) Đối với văn bản do Bộ trưởng phụ trách hoặc ký ban hành, thì Thứ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế ký xác thực văn bản hợp nhất;

- Phối hợp đăng tải văn bản hợp nhất trên Công báo, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất và thực hiện việc đính chính trên Công báo theo quy định (nếu có);

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL năm 2022 của Bộ; báo cáo đột xuất (nếu có) theo yêu cầu.

(Các nội dung cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này).

- Dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2022; các nội dung chi và định mức chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL (Thông tư liên tịch 192/2013/TTLT-BTC-BTP) và các quy định liên quan, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách năm 2022 của Bộ.

b) Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

- Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản được sửa đổi, bổ sung có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện hợp nhất văn bản QPPL và các công tác liên quan theo nội dung tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.

- Văn phòng: Đăng tải và gửi đăng tải văn bản hợp nhất trên Công báo, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo nội dung tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.

2. Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

a) Vụ Pháp chế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Pháp điển các QPPL mới vào Đề mục Giáo dục (Đề mục số 01, Chủ đề số 13) và Đề mục Giáo dục đại học (Đề mục số 02, Chủ đề số 13) thuộc trách nhiệm của Bộ theo phân công tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

+ Thực hiện pháp điển thành phần các QPPL thuộc trách nhiệm của Bộ trong các đề mục do cơ quan khác chủ trì thực hiện pháp điển.

+ Tổng hợp, xây dựng báo cáo 6 tháng và báo cáo năm gửi Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện công tác pháp điển năm 2022 của Bộ.

+ Đề xuất xử lý các QPPL mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp trong quá trình thực hiện pháp điển (nếu có).

+ Phổ biến, tuyên truyền kết quả pháp điển Đề mục Giáo dục và Đề mục Giáo dục đại học.

- Góp ý đối với dự thảo kế hoạch, danh mục văn bản QPPL và kết quả pháp điển các đề mục (không thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các đơn vị khác thuộc Bộ) do các bộ, ngành khác gửi lấy ý kiến.

- Dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển hệ thống QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2022; các nội dung chi và định mức chi theo quy định tại Thông tư liên tịch 192/2013/TTLT-BTC-BTP và các quy định liên quan, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách năm 2022 của Bộ.

b) Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan góp ý đối với dự thảo kế hoạch, danh mục văn bản QPPL và kết quả pháp điển các đề mục liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình do các bộ, ngành khác gửi lấy ý kiến.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện pháp điển thành phần các đề mục liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình do các bộ, ngành khác chủ trì thực hiện pháp điển, theo phân công tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, kỹ thuật và thời hạn theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh tới Vụ Pháp chế để được hướng dẫn.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này sử dụng từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch này, Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL của các đơn vị vào dự toán ngân sách năm 2022 của Bộ theo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/hiện);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

PHỤ LỤC I

NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỢP NHẤT VĂN BẢN QPPL NĂM 2022 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 (Kèm theo Kế hoạch số: 464/KH-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Cung cấp văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung và văn bản QPPL được sửa đổi, bổ sung: Gửi bản điện tử (01 bản word và 01 bản pdf) văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung và văn bản QPPL được sửa đổi, bổ sung đến hòm thư điện tử của Vụ Pháp chế ([email protected]) để thực hiện hợp nhất văn bản.

Các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo văn bản

Vụ Pháp chế

- Đối với Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Thời hạn gửi văn bản chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với Thông tư của Bộ trưởng: Thời hạn gửi văn bản chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ trưởng ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung.

2

Thực hiện việc hợp nhất văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung với văn bản QPPL được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; trình Lãnh đạo Bộ ký xác thực văn bản hợp nhất.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo văn bản

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản cần hợp nhất.

3

Gửi bản điện tử văn bản hợp nhất (01 bản word và 01 bản pdf) đến Văn phòng để thực hiện đăng tải.

Vụ Pháp chế

Ngay sau khi văn bản hợp nhất được ký xác thực.

4

Xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất và đính chính văn bản hợp nhất đã xử lý sai sót (nếu có).

Vụ Pháp chế

Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có liên quan

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị phát hiện có sai sót trong văn bản hợp nhất.

5

Đăng tải văn bản hợp nhất, văn bản hợp nhất đã được xử lý sai sót (nếu có) theo quy định, cụ thể như sau:

a) Đăng tải văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Bộ;

b) Gửi bản điện tử văn bản hợp nhất đến Cơ quan Công báo Trung ương để đăng Công báo;

c) Đối với văn bản hợp nhất Nghị định và quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Ngoài nhiệm vụ tại điểm a và điểm b nêu trên còn phải gửi bản điện tử đến Văn phòng Chính phủ để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Văn phòng

Vụ Pháp chế

01 ngày làm việc kể từ ngày văn bản hợp nhất được gửi đến Văn phòng

6

Rà soát, theo dõi, đôn đốc các đơn vị gửi văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung và văn bản được sửa đổi, bổ sung để thực hiện hợp nhất.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

7

Xây dựng báo cáo năm 2022, báo cáo đột xuất (nếu có) về tình hình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL của Bộ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Trước ngày 05/12/2022 hoặc khi có yêu cầu

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QPPL NĂM 2022 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Kế hoạch số: 464/KH-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Đối với Đề mục Giáo dục và Đề mục Giáo dục đại học

1

Tập hợp, thu thập, rà soát QPPL mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ thuộc đề mục; kiến nghị xử lý QPPL mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn (nếu có)

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ và bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

2

Cập nhật danh mục văn bản QPPL đưa vào pháp điển các đề mục

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ và bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

3

Thực hiện pháp điển cập nhật QPPL mới vào các đề mục

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ và bộ, ngành có liên quan

Theo quy định

4

Gửi hồ sơ cập nhật kết quả pháp điển đến Bộ Tư pháp

Vụ Pháp chế

Sau khi thực hiện pháp điển QPPL mới

II

Góp ý, thực hiện pháp điển các QPPL thuộc trách nhiệm của Bộ trong các đề mục do cơ quan khác chủ trì thực hiện

1

Góp ý các đề mục do cơ quan khác chủ trì thực hiện (kế hoạch, danh mục văn bản QPPL và kết quả pháp điển các đề mục):

a) Nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của từng đơn vị

Các đơn vị soạn thảo văn bản QPPL có liên quan đến đề mục

Vụ Pháp chế; các đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển

b) Nội dung không thuộc quy định tại điểm a) nêu trên

Vụ Pháp chế

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển

2

Thực hiện pháp điển thành phần vào các đề mục do các bộ, ngành khác chủ trì thực hiện; trình Lãnh đạo Bộ ký xác thực kết quả pháp điển (phần thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo); gửi kết quả pháp điển và danh mục các văn bản QPPL đã được thu thập đến cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện pháp điển để tổng hợp

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển

3

Tham gia Hội đồng thẩm định các đề mục có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

4

Tổng hợp, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm gửi Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện công tác pháp điển năm 2022 của Bộ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Trước ngày 05/6 và 05/12/2022

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi