Kế hoạch 361/KH-BGDĐT tập huấn giáo viên mầm non cốt cán

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 361/KH-BGDĐT

Kế hoạch 361/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:361/KH-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:07/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 361/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CỐT CÁN VÀ CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰA TRÊN TIẾP CẬN MỚI VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CỐT CÁN

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BGDĐT ngày 19/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” (sau đây gọi tắt là Đề án) năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tăng cường năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Bám sát nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu Đề án về việc xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành dựa trên tiếp cận mới về chức năng, nhiệm vụ.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, tổ chức, cá nhân và địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tập huấn đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán năm 2021 theo lộ trình tập huấn đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán của Đề án.

- Bảo đảm sự phối hợp, chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này.

II. Nội dung

1. Bồi dưỡng về các năng lực: Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non; Năng lực hỗ trợ, tư vấn cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn xây dựng kế hoạch tự học, tự phát triển năng lực quản trị nhà trường.

2. Bồi dưỡng cập nhật những quy định, yêu cầu, nhiệm vụ mới liên quan đến giáo dục mầm non.

3. Bồi dưỡng cập nhật những kiến thức, kỹ năng trên cơ sở các nội dung trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên mầm non theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Thành phần, địa điểm, thời gian và phương thức tập huấn

1. Thành phần đại biểu

- Ban tổ chức, các chuyên gia và các báo cáo viên tập huấn: 20 người.

- Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo theo danh sách giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán được đánh giá đạt trong đợt tập huấn, bồi dưỡng năm 2020.

2. Địa điểm

Tổ chức tại 03 miền: Dự kiến số lượng giáo viên mầm non cốt cán và đại biểu tham gia dự khoảng 200 người/1 miền.

3. Thời gian

05 ngày không bao gồm thời gian đi lại, dự kiến vào tháng 7-8/2021.

(Thành phần đại biểu, địa điểm và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

4. Phương thức

Trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy tình hình thực tế)

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức, triển khai tập huấn theo kế hoạch.

- Đề xuất dự toán kinh phí tập huấn.

- Tham mưu với lãnh đạo Bộ thành lập Ban tổ chức, Ban biên soạn tài liệu, Báo cáo viên, Hội đồng thẩm định tài liệu; chủ trì biên soạn tài liệu tập huấn; ban hành các công văn, văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

2. Vụ Giáo dục Mầm non

Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý xây dựng nội dung, tổ chức tập huấn; cử cán bộ tham gia Ban tổ chức và tham gia tập huấn.

3. Các vụ/cục khác và các đơn vị liên quan

Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục triển khai thực hiện kế hoạch; cử cán bộ tham gia Ban tổ chức và tham dự tập huấn (nếu cần thiết).

4. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch, cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, Ban biên soạn tài liệu, Hội đồng thẩm định tài liệu và tham gia báo cáo viên.

5. Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Cử và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán tham dự tập huấn; xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức tập huấn ở đơn vị.

Kinh phí cử giáo viên và cán bộ quản lý mầm non cốt cán đi tập huấn do địa phương chi trả theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch này, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các vụ, cục liên quan thuộc Bộ GDĐT (để t/h);

- Trường ĐHSP Hà Nội, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (để t/h);
- Các Sở GDĐT, Sở GD, KH và CN Bạc Liêu (để t/h);
- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẬP HUẤN TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CỐT CÁN VÀ CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰA TRÊN TIẾP CẬN MỚI VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CỐT CÁN
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 361/KH-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1.

Xây dựng kế hoạch tập huấn, các văn bản chỉ đạo có liên quan

Tháng 3- 6/2021

Kế hoạch, các quyết định và văn bản chỉ đạo

Cục NGCBQL

Các đơn vị có liên quan

2.

Biên soạn tài liệu

Tháng 4- 6/2021

Các văn bản chỉ đạo, tài liệu tập huấn được thẩm định

Cục NGCBQL

Các đơn vị có liên quan

3.

Soạn thảo các công văn chỉ đạo, chuẩn bị các nội dung, các tài liệu liên quan đến tập huấn

Tháng 5- 7/2021

Các công văn gửi các Sở GDĐT; nội dung, các tài liệu liên quan đến tập huấn

Cục NGCBQL

Các đơn vị có liên quan

4.

Tổ chức tập huấn tại miền Bắc

Tháng 7- 8/2021

GV và CBQL cốt cán các tỉnh miền Bắc được tập huấn các tỉnh miền trực tiếp

Cục NGCBQL

Các đơn vị có liên quan

5.

Tổ chức tập huấn tại miền Trung và Tây Nguyên

Tháng 7- 8/2021

GV và CBQL cốt cán các tỉnh miền Trung và tây Nguyên được tập huấn trực tiếp

Cục NGCBQL

Các đơn vị có liên quan

6.

Tổ chức tập huấn tại miền Nam

Tháng 7- 8/2021

GV và CBQL cốt cán các tỉnh miền Nam được tập huấn trực tiếp

Cục NGCBQL

Các đơn vị có liên quan

7.

Xây dựng báo cáo kết quả tập huấn

Tháng 8/2021

Báo cáo kết quả tập huấn

Cục NGCBQL

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi