Kế hoạch 279/KH-BGDĐT 2023 tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 279/KH-BGDĐT

Kế hoạch 279/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:279/KH-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:07/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
______________

Số: 279/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) năm 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP[1], Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT[2], Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT[3]; Thông tư số 06/2020/TT-BNV[4], Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên cao đẳng sư phạm (CĐSP) cao cấp (hạng I) năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo kịp thời về chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm công lập; Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức.

2. Động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

1. Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội.

2. Thời lượng, thời gian: Dự kiến từ ngày (11-12/05/2023), cụ thể:

- Ngày 1 (thứ Năm, ngày 11/05/2023)

+ Sáng: Khai mạc kỳ thi; ứng viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân.

+ Chiều: Thi Kiến thức chung (thi trắc nghiệm trên máy tính).

- Ngày 2 (thứ Sáu, ngày 12/05/2023)

+ Sáng: Thi Ngoại ngữ (thi trắc nghiệm trên máy tính).

+ Chiều: Viết đề án; Bảo vệ đề án.

- Ngày 3 (thứ Bẩy, ngày 13/05/2023): Dự phòng

III. TỔ CHỨC KỲ THI

Công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV.

1. Công tác chuẩn bị kỳ thi

a. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thi thăng hạng: Quyết định số 542/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2023 thành lập Hội đồng thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) năm 2023 của Bộ GDĐT.

b. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng để triển khai công việc theo quy định và phân công trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng thi.

c.Tiếp nhận danh sách viên chức đủ điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) năm 2023 của các Bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh gửi đến; tiếp nhận danh sách và hồ sơ viên chức đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) năm 2023 của các trường trực thuộc Bộ GDĐT gửi đến, kiểm tra điều kiện dự thi của ứng viên; tổng hợp và trình Hội đồng thi xét duyệt theo quy định.

d. Thành lập bộ phận giúp việc gồm: Ban đề thi, Ban giám sát kỳ thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo (nếu có), Tổ in sao đề thi, Tố phục vụ và ban hành các quy định cụ thể đối với kỳ thi.

đ. Tổ chức việc ra đề thi và lựa chọn đề thi theo quy định tại Điều 13 của Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi/xét thăng hạng CDNN viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT- BNV.

e. Thông báo tới các Bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh, các trường trực thuộc Bộ GDĐT, viên chức dự thi: Danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi, thời gian tổ chức thi.

g. Chuẩn bị các văn bản và biểu mẫu liên quan đến Tổ chức kỳ thi: Danh sách phòng thi, Danh sách ký nộp bài thi, các mẫu biên bản (giao, nhận đề thi; mở đề thi; bàn giao bài thi; xử lý vi phạm quy chế thi, ...).

Chuẩn bị thẻ cho các thành viên tổ chức kỳ thi (Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban giám sát kỳ thi và Tổ phục vụ).

h. Kiểm tra, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tổ chức kỳ thi thăng hạng.

i. Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi niêm yết danh sách viên chức dự thi theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi; thời gian và hình thức thi đối với từng bài thi tại địa điểm tổ chức kỳ thi.

2. Tổ chức kỳ thi

Triển khai công tác tổ chức kỳ thi gồm các công việc sau:

a. Tổ chức các cuộc họp Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban giám sát kỳ thi; tổ chức việc lựa chọn đề thi, in sao đề thi; chuẩn bị các công việc khai mạc kỳ thi; bố trí, sắp xếp phòng thi.

b. Tổ chức thi; tổ chức đánh số phách, rọc phách và quản lý phách theo chế độ tài liệu mật.

c. Tổ chức chấm thi.

d. Tổ chức ghép phách, tổng hợp kết quả thi và công bố kết quả thi.

đ. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo (nếu có) theo quy định của pháp luật.

e. Lưu trữ tài liệu theo quy định.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THI

1. Chủ tịch Hội đồng thi

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Quy chế Tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi/xét thăng hạng CDNN viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV.

Cụ thể:

a. Chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi và chỉ đạo tổ chức kỳ thi đảm bảo khách quan, công bằng, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả theo đúng các quy định hiện hành;

b. Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Hội đồng thi;

c. Quyết định thành lập: Ban đề thi, Tổ sao in đề thi; Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo (nếu có), Ban giám sát kỳ thi và các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi;

d. Chỉ đạo và tổ chức việc xây dựng đề thi, lựa chọn đề thi, bảo quản, lưu giữ các đề thi theo quy định; bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu “Mật”;

đ. Chỉ đạo và tổ chức việc coi thi, quản lý bài thi, đánh số phách, rọc phách, quản lý phách và chấm thi theo quy định;

e. Báo cáo người đứng đầu xem xét, quyết định công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I);

g. Chỉ đạo giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I).

2. Phó Chủ tịch Hội đồng thi

a. Giúp Chủ tịch Hội đồng thi điều hành hoạt động của Hội đồng thi; xây dựng kế hoạch, xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thi; triển khai các hoạt động trong kỳ thi liên quan đến Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh và các trường trực thuộc Bộ GDĐT;

b. Ký các văn bản phát sinh đối với các hoạt động tác nghiệp hành chính trong quá trình triển khai kỳ thi;

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng thi để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định.

3. Các ủy viên của Hội đồng thi

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi đế bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định.

4. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi

a. Tổ chức tiếp nhận danh sách viên chức đủ điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh; tổ chức tiếp nhận danh sách và kiểm tra hồ sơ của viên chức đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) năm 2023 của các trường trực thuộc Bộ GDĐT; Tổng hợp và trình Hội đồng thi xét duyệt theo quy định;

b. Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng thi và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi;

c. Phối hợp với Trường Đại học Hà Nội trong việc thu phí, quản lý chi tiêu và thanh quyết toán phí dự thi thăng hạng theo quy định; tổ chức phổ biến Quy chế và Nội quy kỳ thi cho viên chức dự thi;

d. Nhận và kiểm tra niêm phong bài thi từ Trưởng Ban coi thi; bàn giao bài thi cho Trưởng Ban phách để đánh và rọc phách; nhận bài thi đã được rọc phách và đánh số phách; bàn giao cho Trưởng Ban chấm thi đế tổ chức chấm thi và thu bài thi đã có kết quả chấm thi và thực hiện lưu trữ theo quy định;

đ. Gửi công văn triệu tập viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) năm 2023;

e. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định;

g. Tổng hợp, báo cáo kết quả thi với Hội đồng thi;

h. Lưu trữ tài liệu theo quy định tại Điều 38 của Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi/xét thăng hạng CDNN viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV.

5. Tổ phục vụ của Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi:

a. Phối hợp với ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại mục 4 phần IV để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định;

b. Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của các Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo (nếu có) và ghi biên bản các cuộc họp của các Ban giúp việc Hội đồng thi tại các cụm thi;

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi.

6. Trường Đại học Hà Nội

Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các hoạt động của kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) năm 2023 của Bộ GDĐT tại địa điểm của trường, thực hiện các công việc cụ thể như sau:

a. Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi; Tổ chức việc thu phí dự thi thăng hạng, quản lý chi tiêu và thanh quyết toán phí dự thi thăng hạng theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của Hội đồng thi;

b. Phối hợp với Thư ký Hội đồng thi chuẩn bị các văn bản cần thiết của Hội đồng thi; phối hợp với ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi;

c. Trước ngày thi 01 ngày, niêm yết danh sách viên chức dự thi theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm Tổ chức thi;

d. Phối hợp với Thư ký Hội đồng thi chuẩn bị các mẫu biểu liên quan đến Tổ chức thi, gồm: Danh sách viên chức để gọi vào phòng thi; danh sách để viên chức ký nộp bài thi; mẫu biên bản giao, nhận đề thi; mẫu biên bản mở đề thi; mẫu biên bản xử lý vi phạm nội quy thi; mẫu biên bản bàn giao bài thi và mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ, vật dụng của viên chức vi phạm quy chế thi và các biên bản khác (nếu cần);

đ. Chuẩn bị thẻ cho các thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Tố phục vụ. Thẻ của Chủ tịch, ủy viên và ủy viên kiêm thư ký Hội đồng thi; Trưởng Ban coi thi, Trưởng Ban chấm thi in đầy đủ họ tên và chức danh. Thẻ của các thành viên khác chỉ in chức danh;

e. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi;

g. Triển khai thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi và các công việc của kỳ thi theo kế hoạch được phê duyệt;

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC THI

Kinh phí tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

  Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Nội vụ (để báo cáo);

- Thanh tra Bộ GDĐT (để biết);

- Thành viên Hội đồng thi;

- Trường Đại học Hà Nội (để thực hiện);

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, NGCBQLGD, HĐTTH(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


[1] Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

[2] Thông tư số 40/2020/TT-BGDDT ngày 26/10/2020 của Bộ GDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

[3] Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ GDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

[4] Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi