Kế hoạch 250/KH-BGDĐT 2023 xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 250/KH-BGDĐT

Kế hoạch 250/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:250/KH-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:24/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 250 /KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc của Chương trình trọng
 điếm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 năm 2023

Thực hiện Quyết định số 4657/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 4657/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch xét tặng giải thưởng các công trình nghiên cứu Toán học xuất sắc năm 2023, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Khuyến khích giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là người có quốc tịch Việt Nam (sau đây gọi tắt là các nhà khoa học) đẩy mạnh công tác nghiên cứu hướng tới chất lượng cao và ngày càng có nhiều công trình xuất sắc được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín; góp phần phát triển và nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

- Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trong lĩnh vực Toán học và Thống kê.

2. Yêu cầu

Công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Các công trình Toán học xuất sắc thuộc lĩnh vực Toán học và Thống kê đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín;

- Công trình đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng đã được công bố trong thời gian từ 01/7/2019 đến 3 0/6/2022;

- Công trình chưa đăng ký tham gia xét hoặc chưa được nhận bất kỳ giải thưởng cấp Bộ trở lên tính đến ngày 30/6/2023.

- Tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng, công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

II. Đối tượng tham gia, cơ cấu và thời gian tổ chức giải thưởng

1. Đối tượng tham gia giải thưởng

Đối tượng tham gia giải thưởng là các nhà khoa học trong các cơ sở giáo dục tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng trước ngày 30/6/2023.

2. Cơ cấu giải thưởng

a. Cơ cấu giải thưởng

- Giải Nhất: Không quá 05 giải;

- Giải Nhì: Không quá 10 giải;

- Giải Ba: Không quá 20 giải.

b. Định mức chi tiền thưởng cho các công trình đạt giải thưởng: Thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4, Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.

3. Thời gian tổ chức giải thưởng

- Thời gian nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng: Từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023.

- Tổ chức đánh giá, xét giải Vòng chung khảo; tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng: Hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

III. Kinh phí

Căn cứ quy định tại Điều 4 Quyết định số 4657/QĐ-BGDĐT, kinh phí tổ chức giải thưởng bao gồm:

1. Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác được sử dụng để chi cho công tác: Tổ chức đánh giá, xét giải vòng sơ khảo và vòng chung khảo; hoạt động của Ban Chỉ đạo giải thưởng; chi tiền thưởng cho các các công trình đạt giải thưởng; tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng và các hoạt động liên quan đến giải thưởng. Các định mức chi cụ thể cho công tác này được thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Kinh phí của cơ sở giáo dục để chi cho công tác: Hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học; hỗ trợ chi phí đi lại và ăn ở cho các nhà khoa học tham dự lễ tổng kết, trao giải thưởng. Nội dung chi và định mức chi do Thủ trưởng cơ sở giáo dục quyết định theo quy định hiện hành.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét giải thưởng các công trình nghiên cứu Toán học xuất sắc năm 2023.

- Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải thưởng và tổ chức các cuộc họp Ban chỉ đạo giải thưởng.

- Trình Lãnh đạo bộ ban hành quyết định thành lập Hội đồng vòng chung khảo.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tặng bằng khen cho cá nhân và tập thể có công trình đạt giải.

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ lập dự toán kinh phí, làm các thủ tục thanh quyết toán trong kế hoạch kinh phí đã được phê duyệt; tổ chức hoạt động truyền thông tuyên truyền về giải thưởng.

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ và kết quả giải thưởng theo quy định.

- Xử lý các trường hợp vi phạm, khiếu nại, tố cáo (nếu có).

2. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

- Xây dựng chương trình, dự toán kinh phí tổ chức giải thưởng trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục, thời hạn đăng ký xét tặng giải thưởng.

- Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp hồ sơ giải thưởng; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của các Hội đồng xét tặng giải thưởng.

- Ban hành quyết định thành lập các Hội đồng vòng sơ khảo. Tổng hợp kết quả đánh giá, xét giải ở vòng sơ khảo và thông báo trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

- Phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo lập danh sách hội đồng vòng chung khảo.

- Tổ chức họp các Hội đồng xét tặng giải thưởng vòng sơ khảo, chung khảo, lễ tổng kết, trao giải thưởng và các hoạt động liên quan khác.

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ và kết quả giải thưởng theo quy định.

3. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục

- Chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn nhà khoa học thực hiện Kế hoạch này.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho nhà khoa học tham gia giải thưởng.

- Hỗ trợ về kinh phí theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 4657/QĐ-BGDĐT.

- Cử đại diện lãnh đạo đơn vị, các tác giả có công trình đạt giải tham dự lễ tổng kết và trao giải thưởng./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để t/h);

- Các cơ sở GDĐH, trường CĐSP và cơ sở giáo dục (để t/h);

- Viện NCCCT (để t/h);

- Cổng thông tin điện từ Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi