Kế hoạch 184/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----------------

Số: 184/KH-BGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 16  tháng 4  năm 2010

 

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HÌNH THỨC

LIÊN KẾT VIỆT NAMSINGAPORE NĂM 2010

 

Thực hiện Đề án “Xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt nam – Singapore 2008 – 2010” được ban hành theo Quyết định số 4639/ QĐ – BGD ĐT ngày 17/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trên cơ sở các kết quả đạt được về  công tác bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Sigapore năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch triển khai chương trình bồi dưỡng năm 2010 cho 15.800 Hiệu trưởng trường phổ thông và 1200 CBQL giáo dục. Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

Phát triển năng lực của Hiệu trưởng trường phổ thông Việt Nam và CBQL giáo dục về lãnh đạo và quản lý nhà trường trong môi trường có nhiều thay đổi, đổi mới cách suy nghĩ và hành động để trở thành người hiệu trưởng biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị nhà trường và bản thân cho sự phát triển nhà trường, đào tạo học sinh trở thành những công dân có phẩm chất và năng lực thực hiện đổi mới, phát triển đất nước trong thế kỷ 21.

2. Đối tượng

- Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS,THPT, PTCS,PTTH,

- Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh

- Trưởng phòng Giáo dục,

- Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (mỗi Sở 07 người).

3. Chương trình

Chương trình được Bộ GD & ĐT ban hành tại Quyết định số 3502/ QĐ -BGDĐT ngày 14/5/2009. Nội dung chương trình gồm 7 chuyên đề (học trong 10 ngày bao gồm cả đi thực tế trong thời gian tập huấn) và 01 tuần tham quan tập huấn trong nước hoặc nước ngoài. Bao gồm:

Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông.

Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường phổ thông

Văn hóa nhà trường

Lập kế hoạch chiến lược trường phổ thông

Lãnh đạo phát triển đội ngũ

Huy động nguồn lực phát triển trường phổ thông

Phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông.

Nghiên cứu thực tế bao gồm các chương trình tham quan, học tập thực tiễn lãnh đạo và quản lý giáo dục trong nước và nước ngoài.

Sau khoá học 10 ngày về QLGD, các hiệu trưởng cần được tổ chức đi khảo sát thực tế 01 tuần. Tuỳ theo điều kiện của địa phương, 01 tuần khảo sát thực tế có thể là một nước trong khu vực, như Singapore, Malaysia, Thailand, Trung quốc... Nếu đi trong nước, khuyến khích các Sở GD & ĐT tổ chức cho các hiệu trưởng đi thực tế xa ra khỏi vùng, miền để các hiệu trưởng có cơ hội mở rộng tầm nhìn và học hỏi, chia sẻ được nhiều kinh nghiệm khác biệt.

4. Phương thức triển khai

Việc bố trí số lượng lớp, số lượng học viên, lịch giảng sẽ do các Sở GD&ĐT chủ động tùy theo tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở thông tin đăng ký mở lớp và đăng ký giảng viên của các Sở GD&ĐT, Học viện QLGD sẽ lên kế hoạch trình Lãnh đạo Bộ GD&ĐT phê duyệt. Đồng thời, Học viện QLGD được giao nhiệm vụ điều phối giảng viên nguồn quốc gia đến những nơi có nhu cầu.

Các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng tại các tỉnh sẽ được mở song song ít nhất 3 lớp/đợt nhằm tiết kiệm chi phí và bố trí hợp lý các giảng viên.  

5. Giảng viên và tài liệu

5.1. Giảng viên

Là các giảng viên nguồn cấp quốc gia và giảng viên nguồn cấp tỉnh đã tham gia chương trình đào tạo giảng viên nguồn năm 2008.

Trên cơ sở nhu cầu và đề nghị của các Sở GD&ĐT, Học viện QLGD có trách nhiệm điều phối giảng viên nguồn cấp quốc gia để phối hợp với giảng viên nguồn cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho các khóa bồi dưỡng.  

5.2. Tài liệu nghiên cứu, học tập và công cụ hỗ trợ dạy, học tích cực.

Tài liệu chính thức gồm có bộ tài liệu do các giảng viên nguồn cấp quốc gia khoá 1 biên soạn và hiệu chỉnh theo chương trình đã được Bộ GD&ĐT ban hành tại quyết định số 3502/ QĐ – BGD ĐT ngày 14/5/2009 và bộ tài liệu địa phương do các Sở GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo biên soạn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT tại công văn số 4927/NG&CBQL ngày 16/6/2009. Bộ tài liệu này đã được các địa phương biên soạn và tổ chức tập huấn trong năm 2009.

Ngoài hai tài liệu chính như trên, mỗi học viên sẽ được phát cuốn tài liệu biên dịch từ các bài giảng do các giảng viên của Học viện Giáo dục Singapore giảng dạy trong năm 2008, và một số tài liệu liên quan được cập nhật bổ sung do các giảng viên của Học viện QLGD biên soạn và dịch thuật.

Học viện QLGD đã  xây dựng trang WEB để hỗ trợ cho việc dạy và học tích cực thông qua trang website dành cho giảng viên và học viên của các khóa bồi dưỡng. Các giảng viên được hỗ trợ tài liệu bổ sung và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy giữa các địa phương. Các học viên sẽ được hỗ trợ thông tin, tài liệu, diễn đàn chia sẻ bài học kinh nghiệm giữa các địa phương, tình huống nghiên cứu, và câu hỏi tự trắc nghiệm kiến thức trước, trong và sau thời gian các khóa bồi dưỡng, Bộ công cụ tự đánh giá hoạt động của nhà trường nhằm khuyến khích hiệu trưởng tích cực trong quá trình học tập và tiếp tục tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức sau này. Các giảng viên và học viên có thể truy cập trang website của Học viện QLGD:  http://niem.edu.vn  sau đó vào nội dung Chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt NamSingapore, hoặc truy cập theo địa chỉ http://niem1/elearning.

6. Trách nhiệm của học viên

Học viên phải đảm bảo dự đúng và đủ giờ lên lớp theo quy định, thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên và Ban tổ chức lớp học.

Học viên phải đọc tài liệu trước để chuẩn bị các ý kiến thảo luận trong quá trình học tập và tự trắc nghiệm kiến thức trước khi tham gia khóa bồi dưỡng. Tài liệu được hỗ trợ thông qua trang website của Học viện QLGD.

Học viên có trách nhiệm thực hiện, nộp phiếu đánh giá cho Ban tổ chức và góp ý về phương thức tổ chức, nội dung và phương pháp giảng dạy; hiệu quả khóa học và các thông tin cần thiết khác để việc tổ chức lớp học ngày càng hoàn thiện hơn.

Học viên phải viết bài báo cáo thu hoạch cuối khóa sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

7. Chứng chỉ công nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ khi hội đủ 02 điều kiện: (i) Đảm bảo tham dự không dưới 80% thời lượng học tập trên lớp. (ii) Có bài báo cáo thu hoạch cuối khoá (khoảng 2000 từ, hoặc 5 trang A4). Nội dung bài báo cáo thu hoạch phải bao gồm, nhưng không hạn chế, 03 phần: những nhận thức sâu sắc nhất về khóa bồi dưỡng; liên hệ thực tế quản lý của bản thân; và đề xuất chương trình đổi mới quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục tại trường nơi mình đang công tác trong thời gian tới.

Các bài báo cáo thu hoạch sẽ nộp dưới dạng bản giấy và file mềm (nếu có) cho ban tổ chức lớp tại các Sở GD&ĐT. Các giảng viên cấp tỉnh có trách nhiệm đọc, đánh giá và xếp loại theo các mức: chưa đạt, đạt, khá, và tốt/giỏi.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn các bài báo cáo có chất lượng tốt (10% tổng số các bài thu hoạch) chuyển về Học viện QLGD, kèm theo bản đánh giá xếp loại của các giảng viên nguồn cấp tỉnh. Các bài báo cáo thu hoạch xuất sắc sẽ được lựa chọn để đưa lên trang Web của Học viện để các hiệu trưởng toàn quốc học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Phiếu đánh giá chuyển về Cục NG&CBQLCSGD, Bộ GD&ĐT.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức

8.1. Thời gian

Thời lượng mỗi khoá bồi dưỡng gồm 10 ngày học và 01 tuần đi thực tế ngay sau khi kết thúc khóa tập huấn hoặc một thời gian thích hợp khác tuỳ theo sắp xếp của mỗi Sở GD&ĐT.

Thời gian tổ chức các khóa bồi dưỡng được bố trí dựa trên đăng ký mở lớp của các Sở GD&ĐT. Tất cả các lớp tập huấn phải kết thúc trước 05/11/2010.

8.2. Địa điểm:

Do các Sở GD&ĐT bố trí, sắp xếp.

9. Đào tạo đội ngũ tư vấn giám sát

            Trong năm 2010, Học viện QLGD sẽ phối hợp với Quỹ Temasek và Học viện GD Singapore triển khai đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn/ giám sát cấp tỉnh (với số lượng 120 người, mỗi Sở từ 01 - 02 người). Dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 6/2010, với thời gian gồm 10 ngày học tại Học viện QLGD do các giảng viên Singapore và giảng viên nguồn cấp quốc gia giảng dạy và 01 tuần học tại Học viện GD Singapore. Bộ GD&ĐT sẽ thông báo cụ thể về tiêu chuẩn điều kiện cho các địa phương cử người tham dự khóa tập huấn.

10. Tài chính

10.1. Bộ GD & ĐT chi từ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT.

* Xây dựng kế hoạch và hội thảo triển khai hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông năm 2010

* Tổ chức thực hiện bồi dưỡng 17.000 Hiệu trưởng trường phổ thông, CBQLGD năm 2010 :

Tiền giảng của giảng viên nguồn quốc gia

Tiền giảng của giảng viên nguồn cấp tỉnh

Tiền đi lại, ở, của giảng viên nguồn cấp quốc gia

Tiền đi lại, ở, tiền giảng của giảng viên Singapore

Tiền đi lại, ở, tiền công tác phí của cán bộ giám sát, cán bộ điều phối trung ương.

Viết, thẩm định tài liệu của địa phương (đối với các tỉnh chưa triển khai biên soạn).

In tài liệu của địa phương.

Tiền in tài liệu cho học viên (tài liệu do giảng viên nguồn quốc gia xây dựng và tài liệu biên dịch từ bài giảng của giảng viên Singapore)

Tiền hỗ trợ học viên

Tiền  nước cho học viên

Tiền quản lý tổ chức lớp tại địa phương

Tiền chứng chỉ, dịch tài liệu, phiên dịch, …

* Đánh giá, tổng kết công tác bồi dưỡng Hiệu trưởng phổ thông 2010 và Tổng kết đánh giá chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore 2008 - 2010

10.2. Các Sở GD & ĐT chi  từ  kinh phí bồi dưỡng giáo viên của chương trình mục tiêu Quốc gia GD & ĐT cấp cho các tỉnh và các nguồn khác để tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng phổ thông:

Tiền thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ lớp học

Tiền hỗ trợ công tác phí, ở, đi lại cho cán bộ quản lý điều phối, giảng viên nguồn cấp tỉnh.

Tiền hỗ trợ công tác phí, ở, đi lại cho học viên.

Nghiên cứu thực tế (trong thời gian học tập 02 tuần)

Nghiên cứu thực tế 01 tuần sau thời gian học tập (trong hoặc ngoài nước) cho học viên. Đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT quan tâm chỉ đạo, huy động các nguồn khác nhau để tạo điều kiện và cơ hội cho các hiệu trưởng được tham quan tập huấn ở các nước trong khu vực. Nếu đi nghiên cứu thực tế trong nước, đề nghị tổ chức đi đến các vùng miền khác trong nước. Đây là một hoạt động cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng toàn diện của chương trình.

Các khoản hỗ trợ thêm theo quy định của địa phương.

11. Phân công tổ chức thực hiện

- Cục NG& CBQLCSGD: Chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá việc tổ chức, triển khai các lớp bồi dưỡng tại các tỉnh, thành.

- Học viện QLGD

+ Làm đầu mối trong việc tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng tại các tỉnh, điều phối giảng viên nguồn quốc gia tham gia giảng dạy trong khuôn khổ chương trình. Hỗ trợ học viên và giảng viên về chương trình, tài liệu, phương pháp tập huấn.

+ Là đầu mối ở Việt Nam trong quan hệ với đối tác Singapore.

+Chịu trách nhiệm về tài liệu, chuyên môn. Xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí chi tiết.

+Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chương trình về Bộ GD&ĐT và các đơn vị hữu quan.

- Vụ KH-TC: Chỉ đạo các việc có liên quan đến kinh phí năm 2010 để triển khai kế hoạch.

- Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học: Chuẩn bị cử cán bộ giám sát, hỗ trợ Học viện QLGD thực hiện các nội dung chuyên môn.

- Vụ HT-QT: Tạo điều kiện về quan hệ đối ngoại và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện chương trình.

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo: Lên kế hoạch tổ chức lớp, triệu tập học viên, tổ chức các lớp bồi dưỡng, bố trí cơ sở vật chất phục vụ lớp học, phối hợp với Học viện QLGD trong việc tổ chức, triển khai, điều phối chương trình; phối hợp với Cục NG & CBQLCSGD trong việc giám sát, đánh giá các lớp bồi dưỡng tại tỉnh. Chuẩn bị nguồn kinh phí địa phương chi cho các hạng mục liên quan. Báo cáo kết quả tổ chức lớp học về Cục NG&CBQLCSGD và Học viện.

- Các trường đại học, học viện, trường CBQL GD có giảng viên nguồn cấp quốc gia tham gia chương trình: Tạo mọi điều kiện cho các giảng viên nguồn quốc gia tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình, đặc biệt là giảng dạy các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng do các Sở GD&ĐT tổ chức.

 

Nơi nhận:

- BT. N.T. Nhân (để báo cáo)

- Các Vụ GDTH, GDTrH, TCCB, HTQT, KHTC, Cục NG&CBQLCSGD, Học viện QLGD

- Các Sở GD & ĐT                                            

- Các ĐH, HV, trường ĐH có GVQG       

- Lưu VP

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

 

thuộc tính Kế hoạch 184/KH-BGDĐT

Kế hoạch 184/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:184/KH-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành:16/04/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Kế hoạch 184/KH-BGDĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi