Kế hoạch 150/KH-BCĐ Hà Nội 2024 tổ chức thi, tuyển sinh vào 10, trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 150/KH-BCĐ

Kế hoạch 150/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố Hà Nội năm học 2024-2025 tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 Thành phố Hà Nội năm học 2024-2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:150/KH-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Vũ Thu Hà
Ngày ban hành:14/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO THI, TUYỂN

SINH NĂM HỌC 2024-2025

_____________

Số: 150/KH-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội

năm học 2024-2025

____________

Căn cứ Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019; Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 và Điều lệ nhà trường các cấp học;

Căn cứ các văn bản của UBND thành phố Hà Nội: Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 28/3/2024 về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024- 2025; Công văn số 910/UBND-KGVX ngày 02/4/2024 về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2024-2025; Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2024-2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo);

Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2024-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chỉ đạo đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh Thành phố; duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình THCS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Kết quả của Kỳ thi, tuyển sinh làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả dạy và học của trường phổ thông; làm cơ sở để chuẩn bị cho người học tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh; các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo việc thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đạt kết quả. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo an toàn, công bằng, khách quan, công khai, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy học.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày. Đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

a) Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện Kỳ thi, tuyển sinh theo đúng quy định của Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh.

b) Chỉ đạo, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi trong tổ chức Kỳ thi; xem xét, giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi.

c) Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình tổ chức thi, tuyển sinh, việc thực hiện Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống phát sinh trong tổ chức Kỳ thi, tuyển sinh.

d) Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng công chức, viên chức và người lao động có thành tích trong công tác tổ chức thi hoặc kỷ luật các đối tượng đã nêu nếu vi phạm Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh.

đ) Thực hiện những quyết định, chỉ đạo có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo

a) Trưởng ban quyết định hiện nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định của Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh.

b) Các Phó Trưởng ban, ủy viên và thư ký chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy nhiệm của Trưởng ban.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo-Thường trực Ban Chỉ đạo

a) Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các trường phổ thông.

b) Tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo tổ chức thi, tuyển sinh theo Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, tạo thuận lợi cho thí sinh.

c) Rà soát cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Kỳ thi, bố trí điểm làm việc của Hội đồng ra đề và in sao đề thi theo quy định tại Quy chế thi; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất triển khai các biện pháp an ninh; đảm bảo bí mật công tác về nhân sự tham gia Hội đồng ra đề và in sao đề thi; đảm bảo bảo mật các tài liệu phục vụ Ban Chấm thi bài thi tự luận, Ban Chấm thi bài thi trắc nghiệm khách quan, Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận, Ban Chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm khách quan, kết quả của thí sinh khi chưa được công bố theo đúng Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Chỉ đạo, tổ chức đăng ký dự thi, dự tuyển quản lý hồ sơ đăng ký dự thi, dự tuyển; chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất cho Kỳ thi, tuyển sinh. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thi và tuyển sinh.

đ) Chủ trì thành lập, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ phận thường trực và giúp việc Ban Chỉ đạo, Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, Hội đồng xét duyệt kết quả tuyển sinh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, tuyển sinh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo tổ chức Kỳ thi, tuyển sinh.

e) Chỉ đạo công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT đảm bảo đúng quy định của Thành phố.

g) Báo cáo Ban Chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi, tuyển sinh, những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thi, tuyển sinh.

h) Tổ chức bàn giao Phiếu báo kết quả thi cho thí sinh.

i) Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh; công bố công khai phổ điểm các bài thi.

k) Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, giáo viên, thí sinh trong phạm vi quyền hạn quy định; đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và các quy định của pháp luật đối với những cán bộ tham gia làm công tác thi, tuyển sinh; lưu trữ hồ sơ của Kỳ thi, tuyển sinh theo quy định.

l) Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan, đảm bảo kinh phí tổ chức kỳ thi, tuyển sinh năm học 2024-2025 đúng quy định.

2. Các sở ban ngành liên quan

a) Công an thành phố Hà Nội

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại những địa điểm diễn ra kỳ thi; Bảo đảm an ninh, an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm thi và thí sinh dự thi; bảo mật đề thi, bài thi; chống gian lận trong thi cử.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, nghiệm thu hệ thống camera giám sát phòng bảo quản bài thi, đề thi; các phòng chấm thi và các nhiệm vụ liên quan khác.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong công tác tuyển sinh đặc biệt là công tác xác nhận cư trú đối với học sinh khi tham gia tuyển sinh; phối hợp các cơ sở giáo dục tổ chức điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn đảm bảo chính xác, làm cơ sở để phân tuyến tuyển sinh.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ ở các địa điểm tổ chức thi và tuyển sinh, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác thi và học sinh đến địa điểm thi đúng thời gian quy định.

- Chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy có kế hoạch kiểm tra an toàn cháy nổ tại Hội đồng ra đề và Ban in sao đề thi, Ban Làm phách, Ban chấm thi tự luận, Ban chấm thi trắc nghiệm; bố trí trực 24/24 trên các địa bàn có Điểm thi để kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra.

- Nắm bắt và phối hợp xử lí (nếu có) thông tin liên quan đến Kỳ thi và tuyển sinh trên không gian mạng.

b) Thanh tra thành phố Hà Nội

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo và tham gia đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo, các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

c) Sở Tài chính

Chủ trì hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo; các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan về kinh phí thi, tuyển sinh năm học 2024-2025; đảm bảo chế độ và quyền lợi cho các thành viên tham gia các kỳ thi, tuyển sinh theo quy định hiện hành.

d) Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn đảm bảo đủ nhân viên y tế, thuốc, các phương tiện y tế và có kế hoạch ứng trực sẵn sàng hỗ trợ các tình huống về sức khỏe của thí sinh, cán bộ làm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi tại các Điểm thi; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng cho những thí sinh bị ốm, bị tai nạn xảy ra trong những ngày thi để đảm bảo quyền lợi của thí sinh theo Quy chế thi.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc các biện pháp đảm bảo về phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

- Chỉ đạo kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhất là tại các khu vực xung quanh các Điểm thi.

- Có phương án hỗ trợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh, kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan và các cơ quan báo đài Trung ương và Thành phố để đưa thông tin về công tác thi, tuyển sinh của Thành phố năm học 2024-2025 nhằm tạo tâm thế yên tâm cho phụ huynh học sinh và các thí sinh trước kỳ thi lớp 10, kỳ tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và của người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi và tuyển sinh.

- Đảm bảo thông tin liên lạc của Ban Chỉ đạo Thành phố trong suốt quá trình thi và tuyển sinh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan đảm bảo hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, đường truyền, phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin...) phục vụ ổn định, thông suốt hệ thống tuyển sinh trực tuyến năm học 2024-2025.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung nhiệm vụ triển khai, vận hành hệ thống tuyển sinh trực tuyến năm học 2024-2025 vào kế hoạch công nghệ thông tin hàng năm của Thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

- Nắm bắt và phối hợp xử lí (nếu có) thông tin liên quan đến Kỳ thi và tuyển sinh tại Thành phố trên không gian mạng.

e) Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đảm bảo về công tác phòng chống ngập úng cục bộ, bão, lụt, cây đổ, an toàn giao thông,... trong Kỳ thi.

- Phối hợp với Công an Thành phố đảm bảo an toàn giao thông, giải tỏa ùn tắc trước và sau mỗi buổi thi.

g) Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội

- Yêu cầu đảm bảo cung cấp điện lưới ổn định phục vụ kỳ thi, tuyển sinh trong quá trình thi, tuyển sinh.

- Đảm bảo cung cấp điện lưới ổn định phục vụ Hội đồng ra đề thi và Ban in sao đề thi; Ban Coi thi, các Điểm thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo bài thi và khu vực văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo trong những ngày làm thi. Có phương án dự phòng khi mất điện lưới để Hội đồng ra đề thi và Ban in sao đề thi, các Điểm thi, Ban Chấm thi, Ban Làm phách, Ban Phúc khảo có điện làm việc liên tục.

3. Thành đoàn Hà Nội

Triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ các Điểm thi bảo đảm trật tự, an toàn cho kỳ thi, tuyển sinh; hỗ trợ thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn, ở tại các địa điểm tổ chức thi.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp quận, huyện, thị xã; tham gia, phối hợp, kiểm tra công tác tổ chức, thực hiện Kỳ thi, tuyển sinh trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác tuyển sinh; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình tuyển sinh.

- Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh của Ban Chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức triển khai thực hiện các kỳ thi và tuyển sinh trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Chỉ đạo rà soát, chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2024-2025: đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục; tránh tình trạng cơ sở giáo dục tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu, trong khi có cơ sở giáo dục không tuyển đủ chỉ tiêu gây lãng phí về cơ sở vật chất, giáo viên, tạo bức xúc cho người dân và dư luận xã hội; tạo sự phát triển ổn định và đồng đều về chất lượng giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tổ chức điều tra số trẻ ở từng độ tuổi đi học, đảm bảo số liệu chính xác; rà soát, tham mưu công tác giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đảm bảo khoa học, sát với thực tế, quy mô đúng quy định đáp ứng nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia; phê duyệt phương án tuyển sinh, công bố công khai tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh của các cơ sở giáo dục trên cổng thông tin điện tử của Phòng.

- Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10, đặc biệt là tuyển sinh trực tuyến, tuyển sinh vào lớp 6 của một số trường THCS có số học sinh dự tuyển cao hơn nhiều so với chỉ tiêu giao; trang bị đầy đủ về thiết bị và bố trí đội ngũ có chuyên môn thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn: Phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục tổ chức điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn đảm bảo chính xác, làm cơ sở để phân tuyến tuyển sinh một cách khoa học, hợp với nguyện vọng của đông đảo người dân, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, không để xảy ra hiện tượng quá tải ở các trường trên địa bàn; tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức đúng về Kỳ thi, tuyển sinh; tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Kỳ thi, tuyển sinh theo đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nhằm tăng cường tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Thủ đô. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tuyển sinh theo đúng quy trình, đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa việc tuyển sinh trái tuyến, không tiếp nhận học sinh trái tuyến đối với các cơ sở giáo dục đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025" của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường hơn nữa công tác tư vấn hướng nghiệp đến phụ huynh và học sinh để giúp các bậc phụ huynh nhận thức rõ, đúng đắn hơn việc học tập và cơ hội học tập, làm việc, giúp học sinh tự đánh giá đúng khả năng học tập của mình, phụ huynh và học sinh xem xét hoàn cảnh thực tế của gia đình để tự lựa chọn hướng đi phù hợp; tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng giáo viên ép buộc học sinh lựa chọn nguyện vọng học tiếp ở bậc học cao hơn.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính), không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho cơ sở giáo dục. Tạo điều kiện phát triển hệ thống giáo dục tư thục theo quy định của pháp luật.

- Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị được phân công nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị thường trực, đầu mối hướng dẫn triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện của các đơn vị, tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các Đ/c Phó Bí thư Thành uỷ;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo;

(QĐ số 2329/QĐ-UBND ngày 04/5/2024)

- Ban VHXH – HĐND Thành phố;

- Các đơn vị được phân công nhiệm vụ trong KH;

- Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- VPUB: CVP, PCVP Phạm Thị Thu Huyền; KGVX, NC, TH, HCTC, QTTV;

- Lưu: VT, KGVX.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Vũ Thu Hà

Phụ lục I

LỊCH KỲ THI, TUYỂN SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 150/KH-BCĐ ngày 14/5/2024 của Ban Chỉ đạo thi và

tuyển sinh năm học 2024 – 2025)

Thời gian

Đơn vị

Nội dung

I- TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6

16/4/2024

Thường trực Ban Chỉ đạo

Hội nghị Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2024-2025 và xét tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024

Trước 09/5/2024

Thường trực Ban Chỉ đạo

Hoàn thiện số liệu thống kê học sinh dự tuyển

18/5/2024

Thường trực Ban Chỉ đạo

Công bố kế hoạch tuyển sinh của các quận, huyện, thị xã trên cổng thông tin điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

Từ 01/7-09/7/2024

Các cơ sở giáo dục

Tuyển sinh trực tuyến đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến:

- Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 03/7/2024;

- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 04/7/2024 đến hết ngày 06/7/2024;

- Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 07/7/2024 đến hết ngày 09/7/2024.

Từ 13/7­-18/7/2024

Các cơ sở giáo dục

Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến.

Chậm nhất 23/7/2024

Các cơ sở giáo dục

- Kết thúc tuyển sinh.

- Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.

31/7/2024

Các quận, huyện, thị xã

Báo cáo kết quả tuyển sinh về Thường trực Ban Chỉ đạo.

II- TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

08/5/2024

Các quận, huyện, thị xã

Hoàn thành tiếp nhận đăng ký dự thi, đăng ký dự tuyển của học sinh và nộp về Sở GDĐT theo quy định.

15/5/2024

Thường trực Ban Chỉ đạo

Công bố số lượng HS dự tuyển vào từng trường THPT tại các phòng GDĐT, Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT (www.hanoi.edu.vn), Báo Hà Nội mới.

Trước 21/5/2024

Thường trực Ban Chỉ đạo

Hoàn thiện phương án đảm bảo cho Kỳ thi, phương án điều động nhân sự

04/6/2024

Thường trực Ban Chỉ đạo

Tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác coi thi và thanh tra coi thi

07/6­-12/6/2024

Hội đồng thi

Tổ chức coi thi theo lịch

14/6­-25/6/2024

Hội đồng thi

Tổ chức chấm thi

Chậm nhất 02/7/2024

Thường trực Ban Chỉ đạo

Công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Sổ liên lạc điện tử, Cổng thông tin điện tử của báo Hà Nội mới và hệ thống hỗ trợ 1080.

05­-09/7/2024

Thường trực Ban Chỉ đạo

Họp xét duyệt và công bố Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập

10/7­-12/7/2024

Cơ sở giáo dục

Tổ chức cho học sinh xác nhận nhập học.

01/8­-09/8/2024

Cơ sở giáo dục

Báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo danh sách học sinh trúng tuyển.


Phụ lục II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

(Kèm theo Kế hoạch số 150/KH-BCĐ ngày 14/5/2024 của Ban Chỉ đạo thi và

tuyển sinh năm học 2024 – 2025)

Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2024-2025 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo như sau:

1. Trưởng ban: Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ phụ trách chung, tổ chức, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội; chỉ đạo, kiểm tra các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi; xem xét giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi; báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp có thẩm quyền khen thưởng những người có thành tích; kỷ luật những người vi phạm Quy chế thi, tuyển sinh.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành về chuyên môn tổ chức kỳ thi, tuyển sinh quy định tại khoản 1 Mục III của Kế hoạch này.

3. Các Phó Trưởng ban

a) Phó Trưởng ban là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Vương Hương Giang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giúp ông Trần Thế Cương - Phó Trưởng ban thường trực thực hiện công việc chuyên môn của kỳ thi, tuyển sinh theo sự phân công của Phó Trưởng ban thường trực.

b) Phó Trưởng ban bà Phạm Thị Thu Huyền, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, giúp việc bà Vũ Thu Hà thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban Ch đạo.

c) Phó Trưởng ban là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố

- Ông Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội: tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi quy định tại điểm a khoản 2 Mục III của Kế hoạch này.

- Ông Kiều Xuân Huy, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội: tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi quy định tại điểm b khoản 2 Mục III của Kế hoạch này.

- Ông Vũ Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính: tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo về tài chính phục vụ kỳ thi quy định tại điểm c khoản 2 Mục III của Kế hoạch này.

- Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế: tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo về y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh, an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi quy định tại điểm d khoản 2 Mục III của Kế hoạch này.

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc, công tác tuyên truyền phục vụ kỳ thi quy định tại điểm đ khoản 2 Mục III của Kế hoạch này.

- Ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải: tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông phục vụ kỳ thi quy định tại điểm e khoản 2 Mục III của Kế hoạch này.

- Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: phối hợp tổ chức thực hiện về công tác phòng chống ngập úng cục bộ, bão, lụt, cây đổ, an toàn giao thông,... trong Kỳ thi quy định tại điểm e khoản 2 Mục III của Kế hoạch này.

- Ông Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng: phối hợp tổ chức thực hiện về công tác phòng chống ngập úng cục bộ, bão, lụt, cây đổ, an toàn giao thông,... trong Kỳ thi quy định tại điểm e khoản 2 Mục III của Kế hoạch này;.

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội: tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ kỳ thi quy định tại điểm g khoản 2 Mục III của Kế hoạch này.

- Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội: thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức kỳ thi quy định tại khoản 3 Mục III của Kế hoạch này.

d) Phó Trưởng ban là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 30 quận, huyện, thị xã

- Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình;

- Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì;

- Ông Nguyễn Thường Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm;

- Bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy;

- Ông Hoàng Minh Hiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ;

- Bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng;

- Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh;

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa;

- Ông Trương Văn Học, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm;

- Ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông;

- Ông Phan Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng;

- Ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức;

- Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm;

- Ông Đàm Tiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai;

- Bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên;

- Ông Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh;

- Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức;

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm;

- Ông Nguyễn Mạnh Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên;

- Ông Kiều Trọng Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ;

- Ông Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai;

- Ông Hồ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn;

- Ông Phùng Huy Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây;

- Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ;

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất;

- Ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai;

- Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì;

- Ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân;

- Ông Bùi Công Thản, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín;

- Ông Ngô Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa.

Thực hiện nhiệm vụ: Thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi, tuyển sinh cấp quận, huyện, thị xã để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phục vụ kỳ thi, tuyển sinh quy định tại khoản 4 Mục III của Kế hoạch này.

4. Các Ủy viên

a) Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ giúp việc bà Phạm Thị Thu Huyền, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Ủy viên là lãnh đạo các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

- Ông Lê Ngọc Hoa, Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Đỗ Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục;

- Ông Nghiêm Văn Bình, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Nguyễn Thị Diệp Hồng, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Chánh Thanh Tra, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Kiều Văn Minh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Đào Tân Lý, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Đinh Thị Bích Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Hoàng Thị Thu Phương, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Quách Thu Hằng, Phó Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Nguyễn Thị Thúy Bạch, Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện nhiệm vụ giúp việc ông Trần Thế Cương - Phó Trưởng ban thường trực thực hiện công việc chuyên môn của kỳ thi, tuyển sinh theo sự phân công của Phó Trưởng ban thường trực.

c) Ông Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng PA03, Công an thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ giúp việc ông Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ được giao;

d) Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ giúp việc ông Vũ Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Các Thư ký

a) Bà Đoàn Thanh Huyền, Chuyên viên phòng Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành Phố thực hiện công việc theo sự phân công của ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo, chuẩn bị các văn bản của Ban Chỉ đạo;

b) Các Thư ký thuộc các phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo: ông Trần Đăng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học; ông Đặng Trần Xuân, Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học; Ông Đặng Trần Dũng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính; Bà Ngô Thị Diệp Lan, Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính; ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chánh Văn phòng; ông Nguyễn Trọng Cường, Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng-Khoa học công nghệ; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chuyên viên phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục; ông Lê Minh Phong, Chuyên viên phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo, chuẩn bị các văn bản của Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban thường trực phân công./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi