Kế hoạch 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển giáo dục mầm non Thành phố Hà Nội đến năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 143/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020
 
 
Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 17/2/2014 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương (khóa XI); và Kế hoạch số 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Xây dựng phát triển hệ thống, mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hướng tới đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực, phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, tiền đề hình thành nhân cách, phẩm chất năng lực công dân toàn cầu, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học phổ thông. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, hướng tới đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo vào năm 2025.
2. Mục tiêu đến năm 2020
a) Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tiếp cận giáo dục mầm non các nước trong khu vực và quốc tế.
- Huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo (Tỷ lệ huy động công lập 70%, ngoài công lập 30%), trong đó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học, tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Trong đó:
+ Các quận: Huy động ít nhất 55% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó, công lập huy động 30% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 70% trẻ em độ tuổi mẫu giáo; ngoài công lập huy động 70% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 30% trẻ em độ tuổi mẫu giáo.
+ Các huyện, thị xã: Huy động ít nhất 45% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó, công lập huy động 70% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 85% trẻ em độ tuổi mẫu giáo; ngoài công lập huy động 30% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 15% trẻ em độ tuổi mẫu giáo.
- 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ ngày và ăn bán trú; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 3%, khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì; ít nhất 90% trẻ đạt chuẩn phát triển; 60% trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.
b) Xây dựng, quy hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và tiếp cận hội nhập quốc tế.
- Phấn đấu xây dựng 65%-70% trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia.
- Đẩy mạnh kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp phấn đấu đến năm 2020 xóa xong phòng học tạm, nhờ, phòng cấp 4 xuống cấp. Đảm bảo 100% các trường, nhóm lớp có công trình vệ sinh và nước sạch đạt chuẩn.
- Thực hiện quy hoạch mạng lưới, gom điểm lẻ, quan tâm xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn, xã phường, thị trấn, khu đô thị và khu nhà ở của công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Phấn đấu 100% trường mầm non có đủ đồ dùng dạy học theo quy định, hướng tới tiên tiến hiện đại, được lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học (trang Web, kết nối mạng Lan, sử dụng phần mềm quản lý, camera nội bộ, tivi, máy tính tại các nhóm, lớp để có thể kết nối với thư viện điện tử toàn ngành).
- Mỗi quận, huyện, thị xã xây dựng ít nhất 01 trường mầm non chất lượng cao ở nơi có điều kiện kinh tế phát triển.
c) Xây dựng phát triển đội ngũ
- Phấn đấu 80% giáo viên, 100% cán bộ quản lý có trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên. 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất 95% đạt khá.
- 100% trường mầm non công lập có chi bộ đảng; khuyến khích phát triển đảng và thành lập chi bộ đảng tại các trường mầm non ngoài công lập; 100% cán bộ quản lý, 35% - 40% giáo viên trường mầm non là đảng viên.
- 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng năng lực xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phù hợp yêu cầu mới, tiếp cận với chất lượng giáo dục mầm non quốc tế.
- Nâng cấp Trường Trung cấp Sư phạm nhà trẻ, mẫu giáo Hà Nội thành Trường Cao đẳng Sư phạm nhà trẻ, mẫu giáo Hà Nội để đáp ứng chỉ tiêu phấn đấu đến 2020 có 80% giáo viên mầm non có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên.
2. ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
2.1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng
- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về phát triển giáo dục mầm non của Thành phố.
- Thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non. Chú trọng tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các cơ sở giáo dục mầm non và địa phương đi đầu trong đổi mới, phát triển giáo dục mầm non.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị trình độ trung cấp, chứng chỉ quản lý nhà nước, quản lý giáo dục cho 100% cán bộ quản lý trong các trường mầm non.
- Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong các trường mầm non trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và bảo vệ quyền lợi người lao động.
2.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đủ về số lượng, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi để thực hiện chương trình giáo dục mầm non quốc gia theo xu hướng phát triển, tiếp cận giáo dục mầm non các nước trong khu vực, hội nhập quốc tế.
- Đảm bảo thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo. Tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên nòng cốt, tiêu biểu tham quan, học tập các điển hình tiên tiến trong nước và quốc tế.
- Đảm bảo định biên cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hỗ trợ trường, nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục và các nhóm trẻ tại các quận nội thành và huyện có dân số độ tuổi đông.
- Nâng cấp Trường Trung cấp Sư phạm nhà trẻ, mẫu giáo Hà Nội thành Trường Cao đẳng Sư phạm nhà trẻ, mẫu giáo Hà Nội; đổi mới chương trình đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra sinh viên ngành sư phạm mầm non theo các điều kiện đào tạo cơ bản của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới.
- Phát huy hiệu quả các trường mầm non thực hành, thử nghiệm Chương trình giáo dục mầm non mới, đáp ứng chương trình đào tạo sinh viên sư phạm chất lượng cao.
2.3. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non
- Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong quản lý, chỉ đạo điều hành ở các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông, trên cơ sở dữ liệu toàn ngành phục vụ công tác quản lý tại các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học.
- Tăng cường thực hiện phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với các cơ sở giáo dục mầm non là nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và nhóm trẻ. Khuyến khích cơ sở mầm non tư thục thành lập trường khi đủ điều kiện, để trẻ mầm non được chăm sóc nuôi dưỡng trong điều kiện đảm bảo.
- Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến giáo dục mầm non theo phân cấp. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm xây dựng thương hiệu, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, cam kết chất lượng đầu ra với cha mẹ học sinh.
- Các đơn vị trong ngành y tế tăng cường công tác khám, phát hiện, can thiệp sớm trẻ em có khó khăn về sinh lý, thể chất và tâm lý. Hướng dẫn, tuyên truyền trong cộng đồng, phụ huynh học sinh biết để kịp thời phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ. Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã thực hiện hiệu quả Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Chính phủ phê duyệt Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.
2.4. Xây dựng mô hình trường học hiện đại và đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non theo hướng hội nhập quốc tế
a) Xây dựng mô hình trường mầm non hiện đại
- Mô hình trường mầm non chất lượng cao:
+ Thực hiện chương trình giáo dục mầm non quốc gia tích hợp chương trình giáo dục mầm non quốc tế.
+ Các trường mầm non chất lượng cao liên kết với các trường mầm non quốc tế: Nhật, Bungari, Triều Tiên, Úc... trong khuôn khổ hữu nghị, hợp tác trao đổi chuyên môn.
- Trường mầm non thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, các nhóm, lớp kết nối internet, sử dụng thư viện điện tử ngành học.
b) Xây dựng đại trà mô hình trường học kết nối
- Xây dựng môi trường giáo dục, khung cảnh sư phạm thân thiện, xanh - sạch - đẹp, tận dụng diện tích mặt đất, tầng tum tạo sân vườn sinh thái, quy hoạch cây xanh bóng mát, cây ăn quả, vườn rau đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ. Xây dựng khu vui chơi, khu thể chất cho trẻ em an toàn, phù hợp.
- Chương trình giáo dục nhà trường đáp ứng mục tiêu kết quả đầu ra, tiếp cận xu hướng phát triển, phương pháp giáo dục mầm non quốc tế. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm, lấy trẻ làm trung tâm. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, phát triển khả năng tự tin, tự lập, khả năng giao tiếp. Trẻ mẫu giáo được làm quen tin học, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa của dân tộc. Chuẩn bị tốt cho trẻ vào học phổ thông.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học sáng tạo, bài giảng e-Learning, sử dụng thư viện điện tử ngành học.
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp trách nhiệm gia đình - nhà trường - cộng đồng, trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại mỗi cơ sở giáo dục mầm non. Khảo sát, đánh giá thực hiện cam kết với cha mẹ trẻ.
c) Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non theo hướng hội nhập quốc tế.
- Triển khai bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn Thành phố.
- Triển khai đánh giá sử dụng phương pháp Montessori ở các trường mầm non trên địa bàn Thành phố.
2.5. Đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa trong giáo dục mầm non và tăng cường hợp tác quốc tế
- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói chung và đối với cấp học mầm non nói riêng như: hỗ trợ tư vấn pháp lý về thủ tục thành lập trường, nhóm lớp tư thục; cấp giấy phép hoạt động; đình chỉ và thu hồi giấy phép hoạt động. Tạo điều kiện để các trường tư thục được thuê đất lập dự án đầu tư xây dựng trường, hưởng chính sách ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất theo quy định và được vay nguồn vốn ưu đãi trong đầu tư của Thành phố.
- Xây dựng quy chế phối hợp giữa phòng Giáo dục và Đào tạo với UBND xã, phường, thị trấn, tổ dân phố và công an phụ trách khu vực địa bàn để tăng cường quản lý các cơ sở nhóm lớp mầm non tư thục.
- Đẩy mạnh thanh kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong việc chấp hành thực hiện chế độ chính sách pháp luật của nhà nước, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo quyền lợi của người lao động.
- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam UNICEF, UNESCO, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non.
2.6. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường nguồn lực tài chính đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa
- Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn các quận, huyện, thị xã và các khu đô thị theo Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 về quy hoạch hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 3075/QĐ-UBND về quy hoạch mạng lưới trường học Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; ưu tiên dành quỹ đất xây dựng trường mầm non trên địa bàn Thành phố, trong đó quan tâm các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực đông dân cư.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.
- UBND các quận, huyện, thị xã cân đối kinh phí, đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, tạo mặt bằng chung về tỷ lệ trường chuẩn quốc gia giữa các cấp học trên cùng địa bàn. Gom điểm lẻ, đầu tư cải tạo, mở rộng, xây mới trường, đảm bảo sĩ số trẻ/nhóm, lớp theo Điều lệ trường mầm non. Ưu tiên thực hiện kiên cố hóa trường, lớp (phòng học tạm, nhờ, phòng cấp 4 xuống cấp), đảm bảo trường, nhóm, lớp có công trình vệ sinh và nước sạch đạt chuẩn.
- Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế một số trường mầm non khu vực nội thành như cho phép nâng tầng, tăng thêm số phòng học, phòng chức năng, bố trí học sinh học các tầng thấp, tầng cao bố trí khu chức năng, làm việc, nhà bếp; thay thế trang thiết bị và vật liệu xây dựng thông thường bằng chất liệu tiên tiến, hiện đại. Quan tâm đầu tư đạt các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong các trường mầm non, đặc biệt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
- Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho 100% trường, lớp từ ngân sách quận, huyện, thị xã nhằm hiện đại hóa trường, lớp mầm non; thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Quan tâm đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Thành phố cân đối ngân sách hàng năm để có thể hỗ trợ các đơn vị khó khăn và đặc biệt khó khăn xây dựng, cải tạo trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
(09 biểu phụ lục đính kèm)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Là cơ quan thường trực, chủ trì trong việc tổng hợp, xây dựng tiêu chí chung về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020, có trách nhiệm khuyến cáo, cảnh báo và phối hợp với các Sở, ban, ngành kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch của các quận, huyện, thị xã, báo cáo UBND Thành phố.
- Tăng cường quản lý, chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình giáo dục mầm non.
- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.
- Phối hợp với các sở, ngành tham mưu thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non; về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.
2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã
Năm 2017, UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020 của đơn vị. Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách của đơn vị, có kế hoạch tổng thể; trong đó, cần xác định giai đoạn, mức độ cần thiết để ưu tiên thứ tự phát triển các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đảm bảo tự chủ đối với các cơ sở giáo dục công lập đúng quy định Nghị định số 86/2015NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đến năm học 2020-2021 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành phố.
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp giữa gia đình - nhà trường - cộng đồng, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, tiếp cận với giáo dục mầm non trong khu vực và quốc tế. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục mầm non, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non.
UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch này./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Sở, ngành: GD&ĐT, KH&ĐT, TC, NV, YT, QHKT, TNMT, TP, LĐTBXH, BHXHHN;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&THHN, Báo HNM, Báo KT&ĐT;
- VPUB: CVP, PCVP N.N. Kỳ, P.V.Chiến, T.V. Dũng; KGVX, KT, ĐT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXchiến
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

thuộc tính Kế hoạch 143/KH-UBND

Kế hoạch 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển giáo dục mầm non Thành phố Hà Nội đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:143/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Ngô Văn Quý
Ngày ban hành:19/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Kế hoạch 143/KH-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi