Dự thảo Thông tư sửa đổi về tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp, cao đẳng

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Loại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Giáo dục và Đào tạoTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Nội dung tóm lược

Dự thảo Thông tư sửa đổi quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

---------

Số:         /2020/TT-BLĐTBXH

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020

 

 

THÔNG TƯ

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH
ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh
trình độ trung cấp, cao đẳng

--------------------------

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

1. Điểm b. Khoản 2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

b) Đối với trình độ cao đẳng:

- Học sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Người có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông;

- Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông;

- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng đã học và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp cùng ngành nghề đào tạo”.

2. Bổ sung khoản 2a như sau:

“2a. Ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng đổi với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe;

a) Các ngành nghề trình độ cao đẳng yêu cầu phải đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại Thông tư này bao gồm: Nhóm ngành nghề Y học cổ truyền (mã ngành nghề 67202); Dịch vụ y tế (mã ngành nghề 67203); Dược học (mã ngành nghề 67204); Điều dưỡng, hộ sinh (mã ngành nghề 67205); Răng - Hàm - Mặt (mã ngành nghề 67207);

b) Đối với các trường sử dụng phương thức xét tuyển (theo điểm kết quả trung học phổ thông hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc hình thức khác) thì điểm trung bình cộng tối thiểu là: 6.0 điểm trở lên;

c) Đối với các trường sử dụng phương thi tuyển hoặc kết hợp cả thi tuyển và xét tuyển thì điểm trung bình cộng tối thiểu là: 5.5 điểm trở lên.”

3. Khoản 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

3. Thí sinh trúng tuyển vào trường phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau đây:

a) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, học bạ trung học phổ thông hoặc bổ túc trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở; giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông (tùy theo đối tượng dự tuyển);

b) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước. Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp để đối chiếu, kiểm tra;

c) Bản sao hợp lệ giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú;

d) Bản sao hợp lệ các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

đ) Giấy triệu tập trúng tuyển.

4. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa của từng ngành, nghề đào tạo được tính theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 14 của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và điểm d Khoản 2, Điều 14 của Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ  sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo được tính theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 14 của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và điểm b Khoản 2, Điều 14 của Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ  sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội."

5. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 20. Chế độ báo cáo

1. Việc báo cáo kết quả tuyển sinh được thực hiện trên phần mềm Quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp có địa chỉ tại: http://qltuyensinh.gdnn.gov.vn hoặc http://daotaocq.gdnn.gov.vn;

2. Các trường nhập số liệu báo cáo kết quả tuyển sinh của trường theo mẫu kèm theo Phụ lục ... tại Thông tư này và định kỳ vào ngày 25 hàng tháng thực hiện chức năng nhập báo cáo trên Phần mềm Quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp;

3. Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào báo cáo kết quả tuyển sinh của các trường trên địa bàn, thực hiện chức năng gửi báo cáo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trên phần mềm Quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp vào trước ngày 30 hàng tháng.

6. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 23. Nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Hiệu trưởng các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm theo các tiêu chí quy định tại Điều 22 của quy định này, không trái với quy định hiện hành và quy chế tuyển sinh của trường”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng        năm 2020.

2.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND, sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Website Bộ;
- Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

 

Ghi chú

văn bản tiếng việt

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi