Dự thảo Thông tư về hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện lần 2
  • Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

Tải dự thảo
Văn bản liên quan