Dự thảo Thông tư về hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện lần 2
  • Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

Tải dự thảo

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực