Công văn 964/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục đào tạo giai đoạn 2006-2010, đề xuất danh mục các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục đào tạo giai đoạn 2011-2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 964/BGDĐT-KHTC

Công văn 964/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục đào tạo giai đoạn 2006-2010, đề xuất danh mục các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục đào tạo giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:964/BGDĐT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành:04/03/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 964/BGDĐT-KHTC
V/v: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện CTMTQG GD&ĐT giai đoạn 2006-2010, đề xuất danh mục các nội dung thuộc CTMTQG GD&ĐT giai đoạn 2011-2015.

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 374/VPCP-KGVX ngày 18/01/2010 về việc chuẩn bị báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 và xây dựng Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011- 2015 báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội Khoá XII - Kỳ họp thứ 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành có liên quan lập báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện CTMTQG GD&ĐT giai đoạn 2006 - 2010 và đề xuất thực hiện CTMTQG GD&ĐT giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh, thành phố theo các nội dung cơ bản sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2006 – 2010:

1. Đánh giá tình hình thực hiện bố trí vốn và kinh phí cho CTMTQG giáo dục - đào tạo giai đoạn 2006-2010.

- Tổng số vốn và kinh phí đã chi cho các dự án thuộc CTMTQG giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010, chia ra từng năm bao gồm:

- Vốn và kinh phí từ ngân sách Trung ương.

- Vốn và kinh phí ngân sách địa phương.

- Vốn và kinh phí huy động từ các nguồn lực khác... (gồm cả phần dự kiến chi trong năm 2010) cho các dự án.

2. Phân tích, so sánh giữa nguồn vốn đã được bố trí thực hiện với yêu cầu thực tế của từng dự án.

3. Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đạt được theo từng dự án (bao gồm cả phần ước chỉ tiêu sẽ đạt được vào thời điểm 31/12/2010) của tỉnh, thành phố trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu của từng dự án thành phần thuộc Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2008.

4. Đánh giá về công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện Chương trình: Những ưu điểm, tác động tích cực, những tồn tại hạn chế của cơ chế quản lý hiện nay đối với CTMTQG GD&ĐT, cụ thể:

- Trong việc xây dựng kế hoạch, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách CTMTQG GD&ĐT.

- Trong phân cấp quản lý thực hiện CTMTQG GD&ĐT.

- Trong cơ chế điều phối, phối hợp thực hiện.

- Cơ chế quản lý và lồng ghép giữa các chương trình, dự án.

- Trong công tác theo dõi, giám sát - đánh giá.

- Cơ chế báo cáo CTMTQG GD&ĐT.

- Sự tham gia của các bên liên quan.

- Việc huy động các nguồn lực để thực hiện CTMTQG GD&ĐT.

- Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực thực hiện CTMTQG GD&ĐT.

- Tính bền vững của Chương trình.

5. Báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG GD&ĐT cho từng dự án theo 06 biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 22/12/2008. (các file điện tử biểu mẫu báo cáo có thể tải từ website của Bộ Giáo dục và Đào tạo http://moet.gov.vn/ )

II. ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG TRONG KHUÔN KHỔ CTMTQG GD&ĐT GIAI ĐOẠN 2011-2015:

Trên cơ sở các cuộc Hội thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ liên quan với các địa phương trong năm 2009 về đánh giá tình hình thực hiện CTMTQG GD&ĐT giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng cho giai đoạn sắp tới, các nội dung sau đây được dự kiến xây dựng thành các dự án thành phần của CTMTQG GD&ĐT giai đoạn 2011-2015:

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Xóa mù chữ, thực hiện phổ cập trung học cơ sở mức độ 2 và hỗ trợ phổ cập giáo dục sau trung học cơ sở (phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông); Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật, thiệt thòi (cần xác định những nội dung họat động cụ thể, mục tiêu dự kiến đạt được đến năm 2015).

- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục (cần xác định những nội dung họat động cụ thể, mục tiêu dự kiến đạt được đến năm 2015).

- Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn (Hoàn thiện trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh theo hướng chuẩn hóa; xây dựng để mở rộng quy mô và xây dựng mới trường PTDTNT cấp huyện ở những nơi còn thiếu; hỗ trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú ...).

- Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân (thực hiện Quyết định số 1400/2008/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2020).

- Đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường (thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực về CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 698/2009/QĐ-TTg ngày 1/6/2009).

- Tăng cường cơ sở vật chất trường học. Xây dựng hệ thống trường THPT chuyên, hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (Đề án phát triển hệ thống các trường THPT chuyên).

- Đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ năm 2015.

- Tăng cường năng lực đào tạo nghề và TCCN đáp ứng nhu cầu xã hội.

- .................

Căn cứ vào các nội dung nói trên, đề nghị các tỉnh, thành phố tham khảo và đề xuất (bao gồm cả nội dung mới nếu có), sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, xác định mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được, phù hợp với các mục tiêu phát triển giáo dục - đào tạo của địa phương và quốc gia trong giai đoạn 2011 – 2015 (Phụ lục 1 kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ban, ngành của địa phương hoàn thành báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20/3/2010 để kịp tổng hợp báo cáo Chính phủ (bản báo cáo bằng file điện tử gửi trước về Bộ theo địa chỉ email [email protected] ).

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Quý Uỷ ban.

 

 

Nơi nhận:
Như kính gửi;
Bộ trưởng (để b/c);
Các Thứ trưởng (để biết);
Các Sở GD&ĐT (để thực hiện);
Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

PHỤ LỤC 1

Tỉnh/Thành phố: ………………….

ĐỀ XUẤT CÁC DỰ ÁN ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Số TT

Tên các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia

Mục tiêu thực hiện

Tổng kinh phí

Chia theo nguồn vốn

Trong đó

Ghi chú

Ngân sách TW cấp

Vốn địa phương

Vốn vay tín dụng

Vốn nước ngoài

Vốn huy động cộng đồng

Vốn đầu tư XDCB

Kinh phí sự nghiệp

1

2

3

4=5+6+7+8+9=10+11

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Tổng kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Ngày     tháng      năm 2010

Thủ trưởng đơn vị

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi