Công văn 9555/BNN-TCCB 2018 Đánh giá, xếp loại năm 2018 các trường thuộc Bộ NN&PTNT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 9555/BNN-TCCB

Công văn 9555/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018 đối với các trường
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:9555/BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:10/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 9555/BNN-TCCB
V/v: Hướng dẫn bổ sung việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018 đối với các trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Học viện Nông nghiệp; Các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Bộ.

Ngày 03/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Công văn số 9332/BNN-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và lấy phiếu tín nhiệm năm 2018 (sau đây gọi tắt là Công văn số 9332). Bộ hướng dẫn bổ sung việc kiểm điểm, đánh giá và xếp loại năm 2018 đối với các trường như sau:

I. KIỂM ĐIỂM HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm

Chủ tịch Hội đồng trường chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của Hội đồng trường theo Mu số 01 ban hành kèm theo Công văn này.

2. Tổ chức kiểm điểm

Kiểm điểm Hội đồng trường được tiến hành trong tháng 12 và sau khi họp đánh giá, xếp loại chất lượng trường.

Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì việc kiểm điểm Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng trường hoặc người được ủy quyền trình bày báo cáo kiểm điểm của Hội đồng trường tại cuộc họp để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Chủ tịch Hội đồng trường tổng hợp, kết luận từng nội dung tiếp thu để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Khi kiểm điểm cần làm rõ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng; việc xây dựng, ban hành, giám sát các nghị quyết, quyết nghị và kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết nghị đã được ban hành; các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường.

Thành phần tham dự: Các thành viên trong Hội đồng trường, tập thể Ban giám hiệu, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên.

3. Hồ kiểm điểm

Chủ tịch Hội đồng trường chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm Hội đồng trường và gửi hồ sơ về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/12/2018.

Hồ sơ kiểm điểm, bao gồm:

- Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng trường;

- Biên bản họp kiểm điểm;

- Biên bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị.

II. KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường

1.1 Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm và tự đánh giá xếp loại của cá nhân

a) Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm

Chủ tịch Hội đồng trường chuẩn bị báo cáo kiểm điểm cá nhân theo các nội dung quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo công văn này.

Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; trách nhiệm của cá nhân về những hạn chế, khuyết điểm của Hội đồng trường và đề ra các biện pháp khắc phục.

b) Chuẩn bị phiếu tự đánh giá, xếp loại

Căn cứ vào kết quả kiểm điểm, cá nhân tự phân tích kết quả đạt được của từng tiêu chí (quy định tại Mẫu số 03 ban hành kèm theo công văn này) theo 4 cấp độ “Xuất sắc” hoặc “Tốt” hoc “Trung bình” hoặc “Kém”.

Căn cứ kết quả đạt được của từng tiêu chí, cá nhân dự kiến mức xếp loại theo khung tiêu chuẩn các mức chất lượng như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

+ Thực sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật;

+ Lãnh đạo Hội đồng trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;

+ Các nghị quyết của Hội đồng đều được hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng, hiệu quả cao;

+ Có tinh thần đổi mới, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính; có sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả;

+ Mức xếp loại chất lượng của trường là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật;

+ Lãnh đạo Hội đồng trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

+ Các nghị quyết của Hội đồng được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

+ Mức xếp loại của Nhà trường từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Hoàn thành nhiệm vụ

+ Gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật.

+ Các nghị quyết của Hội đồng cơ bản được hoàn thành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

+ Mức xếp loại của Nhà trường từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Không hoàn thành nhiệm vụ

Thực hiện xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

+ Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

+ Có trên 50% các chỉ tiêu được được đề ra trong các Nghị quyết bị đánh giá không hoàn thành.

+ Cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

1.2 Tổ chức kiểm điểm

a) Thời điểm tiến hành

Kiểm điểm Chủ tịch Hội đồng trường được tiến hành trong tháng 12 và sau khi kiểm điểm Hội đồng trường.

b) Cách thức tiến hành

- Bí thư Đảng ủy chủ trì việc kiểm điểm. Trong trưng hợp Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, thì Hội đồng trường bầu một thành viên trong Hội đồng chủ trì kiểm điểm.

- Cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm và phiếu tự đánh giá, xếp loại chất lượng; mọi người tham dự cuộc họp góp ý; người chủ trì kết luận những ưu, khuyết điểm; cá nhân tiếp thu, hoàn thin bn tự kiểm điểm. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Thành phần tham dự: Các thành viên trong Hội đồng trường, tập thể Ban giám hiệu, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên.

1.3 Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Chủ tịch Hội đồng trường

Hồ sơ kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại Chủ tịch Hội đồng trường gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/12/2018, bao gồm:

- Bản tự kiểm điểm của cá nhân;

- Kết quả tự đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân;

- Biên bản họp kiểm điểm;

- Biên bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị;

- Ý kiến nhn xét của cấp ủy nơi cư trú,

2. Đối với thành viên khác trong Hội đồng là viên chức của trường

Thực hiện kiểm điểm, đánh giá và xếp loại tại đơn vị. Tuy nhiên trong báo cáo kiểm điểm và phiếu tự đánh giá, xếp loại chất lượng bổ sung nội dung thực hiện chức trách, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng trường.

III. KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TRƯỜNG, TẬP THỂ VÀ THÀNH VIÊN BAN GIÁM HIỆU

1. Thành phần mời họp: Bổ sung thành phần là các ủy viên Hội đồng trường;

2. Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì việc kiểm điểm tập thể Ban giám hiệu.

3. Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì việc kiểm điểm đối với Hiệu trưởng. Đối với các trường mà Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng trường thì thực hiện như hướng dẫn tại Công văn số 9332./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Kh
i cơ sở Bộ;
- Công đoàn NN&PTNT VN;
- Công đoàn cơ quan Bộ;
- Lưu
VT, TCCB (65)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

Mẫu số 01

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ĐƠN VỊ ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......, ngày   tháng   năm 2018

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM 2018

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Hội đng trường... kim điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chthị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của trường trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5. Kết quả xây dựng và ban hành các nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý tài chính, ngân sách được giao; cải cách hành chính; đổi mới, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Hạn chế, khuyết điểm (theo 5 nội dung nêu trên).

- Nguyên nhân của các hn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước (nếu có)

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vưng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kim điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý tài chính, ngân sách được giao; cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập th, cá nhân...

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG/HỌC VIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 02

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ĐƠN VỊ ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......, ngày   tháng   năm 2018

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
NĂM 2018

Họ và tên: .......................................................  Ngày sinh: ..............................................

Chức vụ Đảng: .................................................................................................................

Chức vụ trong trường: .....................................................................................................

Chức vụ đoàn thể: ...........................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

2. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống

- Về tư tưởng chính trị;

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống ;

- Về ý thức tổ chức kỷ luật;

- Về tác phong, lề lối làm việc ;

- Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân;

- Trách nhiệm nêu gương của bản thân.

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

4. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ

5. Tinh thần đổi mới, sáng tạo, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ

6. Thái độ phục vụ nhân dân

7. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

- Kết quả thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định;

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm;

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

8. Quan hệ, phối hợp với cấp ủy, các thành viên trong Hội đồng và Ban giám hiệu; thái độ công tâm, khách quan; việc quy t, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng

9. Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động

10. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

11. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo các nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước (nếu có)

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với tng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

Tự xếp loại chất lượng: ...(kèm theo phiếu tự đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân lãnh đạo - Mu số 03 ban hành kèm theo công văn này)

NGƯỜI TKIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ĐƠN VỊ ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......, ngày   tháng   năm 2018

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Họ và tên:

- Chức vụ công tác:

+ Chính quyền, chuyên môn: ...

+ Đảng:

+ Đoàn thể:...

Tiêu chí đánh giá

Cấp độ thực hiện

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

II

Về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống

1

Chính trị tư tưởng

2

Đạo đức, lối sống

3

Ý thức tổ chức kỷ luật

4

Tác phong, lề li làm việc

5

Kết quả phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

6

Trách nhiệm nêu gương của bản thân

III

Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

IV

Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ

V

Tinh thần đổi mới, sáng tạo, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ

VI

Thái độ phục vụ nhân dân

VII

Về thực hiện nhiệm vụ được giao

1

Kết quả thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định

2

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm

3

Kết quả lãnh đạo, quản lý, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao

VIII

Quan hệ, phối hợp với cấp ủy, các thành viên trong Hội đồng và Ban giám hiệu; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng

IX

Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sng vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động

X

Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

XI

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước (nếu có)

XII

Kết quả tự đánh giá, xếp loại của trường

XIII

Kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có)

Nhận xét chung:...

Đề nghị xếp loại mức chất lượng:..

(“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”).

NGƯỜI TĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
(Ký, và ghi rõ họ tên)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi