Công văn 804/UBND-VX TP Hồ Chí Minh cho học sinh 12 nghỉ học đến ngày 15/3

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Công văn 804/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 804/UBND-VX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 08/03/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------------

Số: 804/UBND-VX

Về việc học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘl CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2020

 

 

 

 

                                Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Y tế;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

- Các Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

 

Căn cứ ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình diễn biến thực tế hiện nay;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Hiện nay, các ngành các cấp của thành phố đang thực hiện đồng bộ và kiểm soát tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho học sinh thành phố và tạo được sự an tâm đối với phụ huynh học sinh, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép học sinh lớp 12 của các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020.

2. Giao Sở Giáo dục và đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nhiều hình thức, biện pháp nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình năm học./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND.TP;

- TTUB CT, các PCT;

- Các sở -ngành thành phố;

- VPUB: CPVP;

- Phòng VX, TH;

- Lưu VT, (VX-VNga)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Thanh Liêm

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực