Công văn 795/BGDĐT-GDĐH 2020 triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 795/BGDĐT-GDĐH

Công văn 795/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:795/BGDĐT-GDĐHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:13/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------

Số: 795/BGDĐT-GDĐH

V/v: Triển khai công tác ĐTTX
ứng phó với dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Các đại học, trường đại học, học viện;

- Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) tích cực thực hiện các phương án phòng chống dịch theo chỉ đạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng cơ sở đào tạo. Thời gian vừa qua, nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch và kế hoạch năm học, một số cơ sở đào tạo đã chủ động triển khai các phương thức đào tạo từ xa (ĐTTX), đào tạo trực tuyến. Để thống nhất thực hiện, Bộ GDĐT yêu cầu cơ sở đào tạo thực hiện các hướng dẫn sau:

1. Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo có thể sử dụng các phương thức ĐTTX đối với một số học phần phù hợp, áp dụng cho các khóa đào tạo chính quy, vừa làm vừa học trong thời gian học sinh, sinh viên không học tập trung do dịch Covid-19; trong đó, khuyến khích sử dụng phương thức đào tạo trực tuyến qua mạng; bảo đảm chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo.

2. Đảm bảo các điều kiện cần thiết, tổ chức ĐTTX phù hợp với phương thức ĐTTX mà cơ sở đào tạo lựa chọn gồm: hệ thống kỹ thuật hỗ trợ, học liệu, giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý, ... và các điều kiện khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.

3. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn cho giảng viên, cán bộ quản lý, người học về các kỹ năng cần thiết để dạy-học từ xa (ví dụ: kỹ năng sử dụng máy tính, thiết bị di động, ...); quy trình và cách thức tổ chức dạy-học theo phương thức ĐTTX; quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, ...

4. Thông báo đầy đủ thông tin tới giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý, người học (tài liệu hướng dẫn ĐTTX, học liệu, kế hoạch học tập, kiểm tra, đánh giá, ...), bảo đảm có sự chuẩn bị, thực hiện thống nhất giữa cơ sở đào tạo và người học khi tổ chức thực hiện.

5. Cơ  sở đào tạo thực hiện các nội dung hướng dẫn trên, bảo đảm chương trình, chất lượng đào tạo và chịu trách nhiệm giải trình, cập nhật việc tổ chức triển khai đào tạo từ xa theo phụ lục gửi kèm Công văn này về địa chỉ: [email protected]; [email protected];

 

Thông tin chi tiết hoặc vướng mắc (nếu có) đề nghị liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc theo địa chỉ e-mail trên hoặc số điện thoại: 024-38681474.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở đào tạo biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Hiệp hội các trường ĐH, VN (để biết);

- Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------

 

 

Mẫu BÁO CÁO NHANH
Về triển khai phương thức đào tạo từ xa đối với các khóa đào tạo chính quy, vừa làm vừa học

(Kèm theo Công văn số: 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

---------------

 

Tên cơ quan trực tiếp quản lý

Tên cơ sở đào tạo

------------

Số: ..../….        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

            …, ngày .... tháng .... năm 2020

 

 

 

BÁO CÁO NHANH

Về triển khai phương thức đào tạo từ xa đối với các khóa đào tạo chính quy, vừa làm vừa học

--------------------

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học)

 

I. Thông tin về tổ chức ĐTTX đối với khóa đào tạo chính quy, vừa làm vừa học

STT

Tên chương trình đào tạo

Tên học phần

Tên ngành đào tạo

Mã ngành đào tạo

Thời gian bắt đầu tổ

chức ĐTTX

Phương thức ĐTTX1

Học liệu2

1

Khoa học máy tính

Pháp luật đại cương

Khoa học máy tính

7480101

02/3/2020

Mạng máy tính

Đã có

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Hệ thống ĐTTX qua mạng

STT

Nội dung

Tên phần mềm

Nguồn gốc (1) Tự phát triển

(2) Mua (3) Hợp tác

Tên đối tác hợp tác

1

Hệ thống quản lý học tập (LMS)

 

 

 

2

Hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS)

 

 

 

3

Địa chỉ cổng thông tin học tập trực tuyến

 

 

 

 

--------------------------------

1 Phương thức ĐTTX: (1) Thư tín; (2) Phát thanh - Truyền hình; (3) Mạng máy tính; (4) Kết hợp (ghi rõ kết kợp những phương thức nào)

2 Học liệu: (1) Đã có; (2) Vừa triển khai vừa sản xuất học liệu

III. Điểm tích cực

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

IV. Hạn chế, vướng mắc

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

V. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

Người lập báo cáo

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

 

Số điện thoại:

Email:

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi