Công văn 7496/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 7496/BGDĐT-TTr

Công văn 7496/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7496/BGDĐT-TTrNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Bùi Văn Ga
Ngày ban hành:15/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------------
Số: 7496 /BGDĐT-TTr
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 đối với các cơ sở GDĐH, trường TCCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
                         Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013
 
                   
                         Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học;
     Các trường trung cấp chuyên nghiệp
 
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013 - 2014 đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp như sau: 
I. Nhiệm vụ chung
1. Kiện toàn tổ chức thanh tra theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp.
2. Tổ chức quán triệt Luật Thanh tra năm 2010; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Luật Giáo dục Đại học năm 2012; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra trong ngành giáo dục. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan thanh tra cấp trên tổ chức.
3. Bám sát nội dung nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013 – 2014 để xây dựng kế hoạch thanh tra của đơn vị trình Giám đốc, Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
4. Xây dựng kế hoạch và cơ chế phối hợp giữa Phòng (ban) thanh tra với Ban thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.
II. Tổ chức triển khai các hoạt động thanh tra
Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật có liên quan, trong đó tập trung thanh tra:
1. Thanh tra công tác quản lý
a) Thanh tra thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý giáo dục
- Thanh tra, kiểm tra việc ban hành chương trình hành động đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; việc tổ chức triển khai chương trình ứng dụng tin học trong công tác quản lý nhà trường.
- Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo của nhà trường.
 - Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lượng: Chuẩn hoá đầu ra và các điều kiện đảm bảo chất lượng, việc thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chất lượng chương trình đào tạo.
 - Thanh tra, kiểm tra kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy. 
- Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoàn thiện các điều kiện tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ.
 - Thanh tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo, phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra của các trường.
- Thanh tra, kiểm tra các nội dung triển khai thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
b) Thanh tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
- Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng góp phần thực hiện tốt mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng.
- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện triển khai nội dung phòng chống tham nhũng theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 – 2014.
2. Thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo
Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, đặc biệt là trong các kỳ thi.
a) Thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, văn bằng 2
- Thanh tra công tác tuyển sinh: việc xác định chỉ tiêu, việc thực hiện quy chế tuyển sinh.
- Thanh tra việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản triển khai công tác quản lý đào tạo, việc thực hiện quy chế đào tạo, thi, kiểm tra.
b) Thanh tra công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ
- Thanh tra công tác tuyển sinh: việc xác định chỉ tiêu, việc thực hiện quy chế tuyển sinh.
- Thanh tra việc xây dựng và thực hiện các văn bản quy định về đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.
c) Thanh tra hoạt động liên kết đào tạo trong nước và liên kết đào tạo với nước ngoài, tăng cường công tác thanh tra hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo liên thông, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học.
d) Thanh tra việc bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo; chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo của từng ngành, chuyên ngành đào tạo.
đ) Thanh tra việc tổ chức đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, thi, kiểm tra học phần, thi tốt nghiệp.
e) Thanh tra việc đào tạo theo nhu cầu xã hội, theo địa chỉ sử dụng.
g) Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định của Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân
Tham mưu giúp Thủ trưởng đơn vị thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp tổ chức tiếp dân và quản lý hồ sơ theo dõi giải quyết đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.
III. Chế độ thông tin báo cáo 
1. Báo cáo định kỳ
- Báo cáo kế hoạch công tác thanh tra năm học trước ngày 30/11/2013;
- Báo cáo kết quả công tác thanh tra theo các tiêu chí và tự chấm điểm trong báo cáo tổng kết năm học trước ngày 30/7/2014;
2. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và khi có vụ việc đặc biệt xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).
3. Báo cáo của các cơ sở giáo dục đại học gửi về Bộ GD&ĐT qua Phòng Thanh tra Giáo dục chuyên nghiệp - Đại học, Thanh tra Bộ, điện thoại: 04.38682136, Fax 04.38693145. Báo cáo của các trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Công văn số 5798/BGDĐT-GDCN ngày 23/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Trên đây là những nội dung cơ bản của công tác thanh tra năm học 2013 – 2014. Yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp triển khai đến cán bộ, viên chức và người lao động để thực hiện.
 

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ (để b/cáo);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TTr.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Bùi Văn Ga
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi