Công văn 7447/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 7447/VPCP-KGVX
V/v: Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 
 
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
Xét báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 932/BC-BGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2013 về việc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người, trong đó phân tích rõ tình hình các tỉnh có tỷ lệ học sinh bỏ học nổi bật; đề xuất các giải pháp đối với các địa phương và các bộ, ngành cần triển khai trong giai đoạn 2013 - 2015; tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án với 6 tỉnh vào tháng 11 năm 2013.
Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: KHĐT, TC, LĐTBXH, UBDT;
- UBND các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, V.III, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 7447/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7447/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 06/09/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực