Công văn 7085/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập giáo viên tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục chính trị năm 2014

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------------------
Số: 7085/BGDĐT-VP
V/v: Triệu tập giáo viên tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục chính trị năm 2014
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
                      Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014
 
 
      Kính gửi:
                     - Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN);
                     - Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục được giao đào tạo TCCN
 
Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới chương trình môn Chính trị TCCN”, Vụ GDCN chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo Đề án và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (theo chương trình, nội dung triển khai thực hiện Đề án) cho giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục chính trị (GDCT) các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở giáo dục được giao đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) năm 2014.
1. Nội dung
a) Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy môn GDCT theo hướng tích hợp và tiếp cận năng lực thực hiện và Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học trong đào tạo TCCN.
b) Hướng dẫn xây dựng giáo án và bài giảng điện tử môn GDCT và giới thiệu, trao đổi phương pháp xây dựng bài giảng, giáo án điện tử của giáo viên một số cơ sở đào tạo TCCN.
c) Thảo luận về vị trí, vai trò của môn GDCT đối với công tác bồi dưỡng kỹ năng và nghề nghiệp của người học. 
2. Thành phần tham dự
Tổ trưởng bộ môn Giáo dục chính trị và giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục chính trị (mỗi trường tối đa 2 giáo viên). 
3. Thời gian và địa điểm
a) Lớp miền Bắc (dành cho giáo viên các trường thuộc các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra)
- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 18/12 đến 19/12/2014 (Khai mạc lúc 8h00 ngày 18/12/2014). Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 16h00 ngày 17/12/2014.
- Địa điểm: Khách sạn Hoàng Long, đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (04) 3836 2510 - 38362512, Fax: (04) 3838 9961.
b) Lớp miền Nam (dành cho giáo viên các trường thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam từ Thành phố Đà Nẵng trở vào)  
- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 25/12 đến 26/12/2014 (Khai mạc lúc 8h00 ngày 25/12/2014). Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 16h00 ngày 24/12/2014.
- Địa điểm: Khách sạn Đại Nam, số 79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 083.8242541.
4. Kinh phí cho cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và do trường cử cán bộ, học viên dự tập huấn thanh toán. Học viên tham dự lớp tập huấn tự liên hệ chỗ ăn, ở và phương tiện đi lại.
Đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố, các bộ, ngành đôn đốc các trường thực hiện kế hoạch tập huấn; Hiệu trưởng các trường tạo điều kiện để giáo viên tham gia tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định, gửi danh sách giáo viên đăng ký tham gia lớp tập huấn (theo các mẫu gửi kèm) của trường về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp) trước ngày 15/12/2014; cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn mang theo máy tính xách tay.   
Chi tiết liên hệ với đồng chí Trần Sâm, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại: 04.38694988 (cq); 0912.336949 (dđ) hoặc qua Email: tsam@moet.edu.vn./.      
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Các sở GDĐT (để phối hợp);
- Các bộ, ngành có trường (để phối hợp);
- Cục NGCB (để phối hợp); 
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDCN, VP.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
Đã ký
 
 
 
Phạm Ngọc Phương
 
 

SỞ GDĐT (BỘ, NGÀNH): ………………………….……..
 
          DANH SÁCH GIÁO VIÊN
ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ” NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số 7085/BGDĐT-VP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)
 
Tên Trường:…………………………………….…………………Địa chỉ: ……………..…………………………………..
Điện thoại:…………………………………; E.mail:………….……………………….Website:……………………………
Tổng số GV giảng dạy môn Giáo dục chính trị …....… ; trong đó: Cơ hữu/biên chế:…..… ; Hợp đồng/thỉnh giảng:……....
 

Số
Họ và tên
Giới
Năm
Chức
Trình độ
Ngành, chuyên
CC.nghiệp vụ
Ý kiến tham luận tại
Điện thoại
TT
tính
sinh
vụ
đào tạo
ngành ĐT
sư phạm
Hội nghị tâp huấn
E mail
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          …………….., ngày         tháng 12 năm 2014
             Người lập biểu                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
          (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
 
 
Thuộc tính văn bản
Công văn 7085/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập giáo viên tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục chính trị năm 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7085/BGDĐT-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Ngọc Phương
Ngày ban hành: 08/12/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!