Công văn 6901/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy và học tiếng Anh năm học 2010 - 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------------------
Số: 6901/BGDĐT-GDTrH
V/v: Dạy và học Tiếng Anh năm học 2010-2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 18  tháng 10  năm 2010
 
 
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
 
 
Ngày 11/8/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010-2011. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, tích cực chuẩn bị cho việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong nền giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án ngoại ngữ 2020) trong các trường trung học, Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt một số nội dung như sau:
I - VIỆC TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Tiếng Anh là ngoại ngữ 1
Khung phân phối chương trình Tiếng Anh cấp THCS do Bộ GDĐT ban hành áp dụng từ năm học 2009-2010. Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện phân phối chương trình chi tiết, các Sở GDĐT, các phòng GDĐT và trường trung học lưu ý một số vấn đề sau:
1.1. Môn Tiếng Anh 8, không tổ chức dạy học phần Đọc (Read) trang 57, bài 6 (Unit 6 - The young pioneers club) trong sách giáo khoa Tiếng Anh 8. Liên hệ với Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo để nhận nội dung bài thay cho phần nêu trên.
1.2. Một số phần bài dài và khó của chương trình chuẩn như Unit 7, Tiếng Anh 12: Economic reforms (reading); Unit 1, Tiếng Anh 10: A day in the life of…(writing) hay Unit 11, Tiếng Anh 11: Sources of energy (listening) cần điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh cụ thể của từng địa phương.
1.3. Giáo viên phải dạy đầy đủ các kỹ năng của chương trình. Khi dạy kỹ năng nghe trong sách giáo khoa, phần băng đĩa có thể sử dụng nhiều nguồn khác nhau nhưng phải lấy sách giáo khoa làm căn cứ.
2. Tiếng Anh là ngoại ngữ 2
2.1. Các trường THCS và THPT dạy học môn Tiếng Anh ngoại ngữ 2 theo Khung phân phối chương trình do Bộ GDĐT ban hành dựa trên Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Tiếng Anh với thời lượng giảng dạy mỗi tuần 2 tiết gửi kèm công văn này. Một số bài không có trong phân phối chương trình là các bài đọc thêm, không tổ chức dạy học.
2.2. Các trường THPT dạy học Tiếng Anh ngoại ngữ 2 cho học sinh bắt đầu học từ lớp 10 sử dụng bộ sách giáo khoa Tiếng Anh hệ 3 năm.
3. Các hoạt động ngoại khóa Tiếng Anh
Tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi, các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực tiếng Anh như các cuộc thi: Hùng biện tiếng Anh; Thi Olympic tiếng Anh trên Internet; ... tạo cơ hội giao lưu sử dụng tiếng Anh cho học sinh và giáo viên trên toàn quốc.
II – VIỆC CHUẨN BỊ CHO VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ GIAI ĐOẠN 2008 – 2020
Để tích cực chuẩn bị cho việc triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 đối với giáo dục trung học, đề nghị các Sở GDĐT, các trường trung học thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiến hành khảo sát đánh giá năng lực giáo viên Tiếng Anh cấp THCS và THPT hoặc hỗ trợ giáo viên tự đánh giá năng lực để có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên. Khuyến khích giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh.
2. Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để tham gia thực hiện dạy học thí điểm chương trình Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ 2020, từ lớp 6 đối với THCS và lớp 10 đối với THPT.
3. Đánh giá chất lượng học tiếng Anh của học sinh về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào cho từng cấp học theo Khung tham chiếu Năng lực Ngoại ngữ chung Châu Âu của Đề án dạy và học ngoại ngữ.
4. Báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ GDTrH) trước ngày 31/10/ 2010 các nội dung sau:
4.1. Mức độ sẵn sàng tham gia Chương trình Tiếng Anh - Đề án ngoại ngữ 2020 từ năm học 2011-2012.
- Đối với 32 trường THCS, 41 trường THPT, các trường THPT chuyên và 6 trường thực hành sư phạm tham gia Chương trình phát triển giáo dục trung học, ngoài thiết bị dạy học tối thiểu đã có, sẽ được đầu tư thêm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để triển khai chương trình tiếng Anh ngay từ năm học 2011-2012;
- Đối với những tỉnh, thành phố, các cơ sở giáo dục trung học khác có đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chất lượng học tiếng Anh của học sinh tốt, đáp ứng yêu cầu có thể triển khai Chương trình tiếng Anh - Đề án ngoại ngữ 2020 ngay từ năm học 2011-2012.
4.2. Báo cáo các số liệu theo mẫu gửi kèm công văn này các thông tin sau (các số liệu thống kê được tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2010):
- Số lượng giáo viên môn Tiếng Anh cấp THPT và cấp THCS bao gồm cả trong biên chế và hợp đồng.
- Số lượng học sinh cấp THPT học tiếng Anh và học tiếng Anh là môn ngoại ngữ 2 (đối với những tỉnh, thành phố tổ chức học ngoại ngữ 2 là tiếng Anh).
- Số lượng học sinh học cấp THCS học tiếng Anh và học tiếng Anh là môn ngoại ngữ 2 (đối với những tỉnh, thành phố tổ chức học ngoại ngữ 2 là tiếng Anh).
- Số lượng và tên các trường THPT còn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh theo chương trình 3 năm hoặc chưa tổ chức được việc dạy học tiếng Anh hay môn ngoại ngữ khác và phải cho học sinh thi tốt nghiệp THPT bằng môn thay thế.
- Số lượng và tên các trường THCS chưa tổ chức được việc dạy học môn Tiếng Anh hoặc môn ngoại ngữ khác trong tỉnh, thành phố.
Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục trung học triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc xin liên hệ Ông Đặng Hiệp Giang, điện thoại: 0979099899; email: [email protected]/.
 
Nơi nhận:
- Như­ trên;
- Bộ trưởng                       (để b/cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển   (để b/cáo);
- Lư­u: VT, Vụ GDTrH.    
 
TL. BỘ TRƯ­ỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Đã ký
 
 
 
Vũ Đình Chuẩn
 

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH
(Kèm theo Công văn số 6901/BGDĐT-GDTrH  ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Sở Giáo dục và Đào tạo: ______________________________________________________
 
I- Số liệu về giáo viên và học sinh
 
Stt
Đối tượng
Trung học Cơ sở
Trung học
Phổ thông
Tổng số
Ghi chú
 
Số lượng giáo viên trong biên chế
 
 
 
 
 
Số lượng giáo viên hợp đồng (tất cả)
 
 
 
 
 
Học sinh học tiếng Anh NN 1
 
 
 
 
 
Học sinh học tiếng Anh NN 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II- Số liệu về trường THCS và THPT
 
Stt
Đối tượng
Tiếng Anh
NN1
Tiếng Anh
NN2
Tiếng Anh
3 năm
Không dạy
Ghi chú
 
Trường Trung học Cơ sở
 
 
 
 
 
 
Trường Trung học Phổ thông
 
 
 
 
 
 
Tổng số:
 
 
 
 
 
 
III-Tên các trường không dạy học môn ngoại ngữ:
1. …
2. …
 
……………, ngày     tháng     năm 2010
(Lãnh đạo Sở ký tên, đóng dấu)            
  


 

KHUNG PPCT MÔN TIẾNG ANH – NGOẠI NGỮ 2
(Kèm theo Công văn số 6901/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 10 năm 2010
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
I. KHUNG PPCT DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU HỌC TỪ LỚP 6
LỚP 6 - SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 6 - THCS
Tổng số tiết tối thiểu cả năm: 70
Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: 34
 

Bài/Unit
Nội dung
Số tiết học
Học kỳ I
1
Greetings
7
2
At school
7
3
At home
Grammar practice
7
4
Big or small ?
7
 
Ôn tập, củng cố, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
8
Học kỳ II
5
Things I do
7
6
Places
Grammar practice
7
7
Your house
7
8
Out and about
Grammar practice
7
 
Ôn tập, củng cố, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
6
TỔNG SỐ TIẾT
70
 
LỚP 7 - SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 6 - THCS
Tổng số tiết tối thiểu cả năm: 70
Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: 34
 

Bài/Unit
Nội dung
Số tiết học
Học kỳ I
 
Ôn tập/Kiểm tra đầu năm
1
9
The body
7
10
Staying healthy
7
11
What do I eat
Grammar practice
7
12
Sports and pastimes
7
 
Ôn tập, củng cố, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
7
Học kỳ II
13
Activities and seasons
7
14
Making plans
Grammar practice
7
15
Countries
7
16
Man and the environment
Grammar practice
7
 
Ôn tập, củng cố, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
6
TỔNG SỐ TIẾT
70
 
 
LỚP 8 - SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 7 - THCS
Tổng số tiết tối thiểu cả năm: 70
Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: 34
 

Bài/Unit
Nội dung
Số tiết học
Học kỳ I
 
Ôn tập/Kiểm tra đầu năm
1
1
Back to school
7
2
Personal information
7
3
At home
Language focus 1
7
4
At school
7
 
Ôn tập, củng cố, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
7
Học kỳ II
5
Work and play
7
6
After school
Language focus 2
7
7
The world of work
7
8
Places
7
 
Ôn tập, củng cố, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
6
TỔNG SỐ TIẾT
70
 
LỚP 9 - SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 7 - THCS
Tổng số tiết tối thiểu cả năm: 70
Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: 34
 

Bài/Unit
Nội dung
Số tiết học
Học kỳ I
 
Ôn tập/Kiểm tra đầu năm
1
9
At home and away
Language focus 3
7
10
Health and hygiene
7
11
Keep fit, stay healthy
7
12
Let’s eat
Language focus 4
7
 
Ôn tập, củng cố, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
7
Học kỳ II
13
Activities
7
14
Freetime fun
7
15
Going out
7
16
People and places
Language focus 5
7
 
Ôn tập, củng cố, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
6
TỔNG SỐ TIẾT
70
 
 
LỚP 10 - SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 8 - THCS
Tổng số tiết tối thiểu cả năm: 70
Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: 34
 

Bài/Unit
Nội dung
Số tiết
Học kỳ I
 
Ôn tập/Kiểm tra đầu năm
1
1
My Friends
7
2
Making Arrangements
7
3
At home
7
 
Our past
7
4
Ôn tập, củng cố, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
7
Học kỳ II
5
Study habits
7
6
The Young Pioneers Club
7
7
My neighborhood
7
8
Country life and City life
7
 
Ôn tập, củng cố, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
6
TỔNG SỐ TIẾT
70
 
LỚP 11 - SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 8 - THCS
 
Tổng số tiết tối thiểu cả năm: 70
Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: 34
 

Bài/Unit
Nội dung
Số tiết
Học kỳ I
 
Ôn tập/Kiểm tra đầu năm
1
9
A first – Aid Course
7
10
Recycling
7
11
Traveling Around Vietnam
7
 12
A Vacation Abroad
7
 
Ôn tập, củng cố, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
7
Học kỳ II
 13
Festivals
7
 14
Wonders of the world
7
15
Computers
7
 16
Inventions
7
 
Ôn tập, củng cố, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
6
 
 
TỔNG SỐ TIẾT
70
  
LỚP 12 - SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 9 - THCS
 
Tổng số tiết tối thiểu cả năm: 70
Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: 34
 
HỌC KỲ I
 

Bài/Unit
Nội dung
Số tiết
 
Ôn tập/Kiểm tra đầu năm
1
1
A visit from a penpal
5
2
Clothing
6
 
Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
2
3
The countryside
5
4
Learning a foreign language
6
 
Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
2
5
The media
5
 
Ôn tập và kiểm tra học kỳ I
4
 
TỔNG SỐ TIẾT
36
 
HỌC KỲ II
 

Bài /Unit
Nội dung
Số tiết
6
The environment
5
7
Saving energy
5
 
Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
2
8
Celebrations
5
9
Natural disasters
5
 
Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
2
10
Life on other planets
5
 
Ôn tập và kiểm tra học kỳ II
5
 
TỔNG SỐ TIẾT
34
  
II. KHUNG PPCT MÔN TIẾNG ANH – NGOẠI NGỮ 2 DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU HỌC TỪ LỚP 10
 
LỚP 10
SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 10 HỆ 3 NĂM
Tổng số tiết tối thiểu cả năm: 70
Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: 34
 

Bài/Unit
Nội dung
Số tiết
Học kỳ I
1
Hello!
1
2
Is this your ball?
1
3
My flat
1
4
What’s on television tonight?
1
5
My school
1
6
Where is the park?
1
7
Whose car is it?
1
8
Is this yours?
1
9
I’m bored
1
10
A family reunion
1
 
Review Lesson 1
2
 
Kiểm tra và trả bài kiểm tra
2
11
David’s house
2
12
Do you live here?
2
13
Are you ready?
2
15
What is the matter with your son?
2
17
Tim’s birthday
2
19
On a farm
2
20
Before the lecture
2
 
Review Lesson 2
2
 
Kiểm tra và trả bài kiểm tra
2
 
Ôn tập và kiểm tra học kỳ
4
Học kỳ II
21
My father
2
22
I’m from Australia
2
23
In Mrs. Kent’s office
2
24
Yes, certainly
2
 
Kiểm tra và trả bài kiểm tra
2
25
An invitation
2
26
I’d like some oranges please
2
27
What’s he doing now?
2
28
Going by air
2
 
Ôn tập, kiểm tra và trả bài kiểm tra
3
29
Travelling
3
30
Can I have a look at that pullover, please?
3
 
Review Lesson 3
3
 
Ôn tập và kiểm tra học kỳ
4
TỔNG SỐ TIẾT
70

LỚP 11
SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 10 VÀ 11 HỆ 3 NĂM
 
Tổng số tiết tối thiểu cả năm: 70
Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: 34
 

Bài/Unit-Lớp
Nội dung
Số tiết
Học kỳ I
 
Ôn tập/Kiểm tra đầu năm
1
31-10
Where were you last night?
2
32-10
When did he start school?
2
33-10
A nice weekend
2
34-10
We went to the library together
2
36-10
Back form holiday
2
Sách lớp10
Review Lesson 4
2
 
Kiểm tra và trả bài kiểm tra
2
1-11
Watching television
3
2-11
A school report
3
3-11
In a department store
3
4-11
Can you help me?
3
 
Review Lesson 1
3
 
Kiểm tra và trả bài kiểm tra
2
 
Ôn tập và kiểm tra học kỳ
4
Học kỳ II
6-11
I’ve lost my way
3
7-11
A good film
3
8-11
After the accident
3
9-11
A call home
3
 
 
Review Lesson 2
3
 
 
Kiểm tra và trả bài kiểm tra
2
 
11-11
I’m going to give as birthday party next Sunday
3
 
12-11
With a patient
3
 
13-11
A conversation at lunch
3
 
14-11
Good old days
3
 
 
Kiểm tra và trả bài kiểm tra
2
 
 
Ôn tập và kiểm tra học kỳ
3
 
 
TỔNG SỐ TIẾT
70
 
LỚP 12
SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 11 VÀ 12 – HỆ 3 NĂM
 
Tổng số tiết tối thiểu cả năm: 70
Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: 34
 

Bài/Unit-Lớp
Nội dung
Số tiết
Học kỳ I
 
Ôn tập/Kiểm tra đầu năm
1
16-11
A big farm
3
17-11
At the exhibition
3
18-11
A new house
3
19-11
Holiday in Greece
3
 
Review Lesson 4
3
 
Kiểm tra và trả bài kiểm tra
2
1-12
Lesson One
4
2-12
Lesson Two
4
3-12
Lesson Three
4
 
Kiểm tra và trả bài kiểm tra
2
 
Ôn tập và kiểm tra học kỳ
4
Học kỳ II
4-12
Lesson Four
4
6-12
Lesson Six
4
 
Ôn tập, kiểm tra và trả bài kiểm tra
3
7-12
Lesson Seven
4
8-12
Lesson Eight
4
 
Ôn tập, kiểm tra và trả bài kiểm tra
3
9-12
Lesson Nine
4
 
Review Lesson
4
 
Ôn tập và kiểm tra học kỳ
4
TỔNG SỐ TIẾT
70
 
 

 

thuộc tính Công văn 6901/BGDĐT-GDTrH

Công văn 6901/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy và học tiếng Anh năm học 2010 - 2011
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6901/BGDĐT-GDTrHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Đình Chuẩn
Ngày ban hành:18/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Công văn 6901/BGDĐT-GDTrH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi