Công văn 6811/BGDĐT-HTQT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác hợp tác quốc tế giai đoạn 2007 - 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
Số: 6811/BGDĐT-HTQT
V/v: Báo cáo công tác hợp tác quốc tế
giai đoạn 2007-2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012
 
 
Kính gửi: Các Đại học, Học viện, các trường đại học, cao đẳng.
 
Thực hiện Nghị quyết số 50/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng kết công tác quốc tế về giáo dục đại học giai đoạn 2000-2012.
Năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được báo cáo công tác hợp tác quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2001-2006 tại Hội nghị chuyên đề về hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001-2006 và định hướng giai đoạn 2007-2010.
Để có cơ sở tiếp tục tiến hành tổng kết công tác hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học báo cáo về công tác hợp tác quốc tế giai đoạn 2007-2012, cụ thể như sau (Có mẫu bảng biểu theo các Phụ lục đính kèm):
1. Tình hình chung về công tác hợp tác quốc tế, nêu những kết quả nổi bật đã đạt được trong giai đoạn 2007-2012.
2. Tình hình cử cán bộ, giảng viên đi công tác, đào tạo ngắn hạn, dài hạn ở nước ngoài; cử sinh viên đi học ở nước ngoài.
3. Tình hình đón tiếp cán bộ, chuyên gia vào giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi và tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài học tại cơ sở.
4. Tình hình thực hiện các chương trình liên kết, đề án, dự án hợp tác quốc tế.
5. Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.
6. Đánh giá tác động, hiệu quả của hợp tác quốc tế.
7. Một số phương hướng, đề xuất.
Báo cáo bằng văn bản của đơn vị xin gửi về Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 31/10/2012, kèm file văn bản về địa chỉ email: ntthahtqt@moet.edu.vn; fax : 0438693243.
 

Nơi nhận:                                                        
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b.cáo);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để biết);                    
- Lưu VT, HTQT.                                                    
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Đã kí
 
Trần Quang Quý
 
    
Đơn vị………………………….                                                                            Phụ lục 1
 
 
Thống kê các biên bản thỏa thuận, hợp đồng với nước ngoài đã ký kết
Giai đoạn 2007-2012
 

STT
Tên văn bản
Tên đối tác nước ngoài
Ngày tháng ký kết
Địa điểm ký kết
Hiệu lực văn bản
Tình hình
triển khai
Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị………………………….                                                                           Phụ lục 2
 
Thống kê đoàn ra, đoàn vào giai đoạn 2007-2012
 
I. Đoàn ra:
1. Số cán bộ, giảng viên cơ sở đi đào tạo ở nước ngoài:
 

           Năm
Số lượng
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tổng số
Ngắn hạn
 
 
 
 
 
 
 
Dài hạn
 
 
 
 
 
 
 
Tổng
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Số sinh viên đi đào tạo ở nước ngoài (học bổng Nhà nước/các tổ chức hoặc các chương trình trao đổi song phương):
 

          Năm
Số lượng
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tổng số
HBNN/HB của các TC
 
 
 
 
 
 
 
Trao đổi song phương
 
 
 
 
 
 
 
3. Số lượt cán bộ đi công tác nước ngoài:

Năm
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tổng số
Số lượng
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Đoàn vào:
1. Số cán bộ, chuyên gia nước ngoài vào giảng dạy, nghiên cứu:
 

Năm
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tổng số
Số lượng
 
 
 
 
 
 
 
Trong đó số Việt kiều là…
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Số sinh viên, học sinh nước ngoài học tại Việt Nam (diện học bổng và tự túc):
 

          Năm
Số lượng
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tổng số
Học bổng
 
 
 
 
 
 
 
Tự túc
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Số lượt người nước ngoài đến công tác, trao đổi tại cơ sở:
 

Năm
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tổng số
Số lượng
 
 
 
 
 
 
 
 


Đơn vị………………………….                                                                            Phụ lục 3
 
Danh mục Hội nghị, hội thảo, triển lãm giáo dục quốc tế
do đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức
 giai đoạn 2007-2012
 

STT
Tên hội nghị
Thời gian tổ chức
Địa điểm
Số lượng khách nước ngoài
Số lượng khách Việt Nam
Kết quả
Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị………………………….                                                                            Phụ lục 4
 
Danh mục các Dự án quốc tế, Dự án tăng cường năng lực, nghiên cứu chuyển giao
giai đoạn 2007-2012
 

STT
Tên Dự án
Đơn vị thực hiện
Tổng đầu tư được duyệt theo Dự án
Kinh phí thực hiện
Thời gian thực hiện
Kết quả
Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị………………………….                                                                            Phụ lục 5
 
Danh mục các Chương trình tiên tiến đang triển khai
 giai đoạn 2007-2012
 

STT
Tên ngành đào tạo
Tên trường đối tác
Số lượng tuyển sinh
Ghi chú
 
 
 
2007
2008
2009
2010
2011
2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị………………………….                                                                            Phụ lục 6
 
 
Danh mục các Chương trình liên kết đang thực hiện
 giai đoạn 2007-2012
 

STT
Tên chương trình
Chuyên ngành
Đối tác nước ngoài
Đơn vị cấp phép, ngày tháng được cấp
Thời hạn giấy phép
Số lượng tuyển sinh theo các năm
Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Đơn vị………………………….                                                                            Phụ lục 7
 
Phần thưởng, giải thướng nước ngoài
 
 
I. Phần thưởng, giải thưởng giành cho tập thể, cá nhân của cơ sở
 

STT
Tên giải thưởng
Tên đơn vị, cá nhân được giải
Tên đối tác nước ngoài tặng
Thời gian
Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Khen thưởng dành cho người nước ngoài  
 

STT
Tên giải thưởng
Tên người nước ngoài được nhận
Quốc tịch
Thời gian
Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thuộc tính Công văn 6811/BGDĐT-HTQT

Công văn 6811/BGDĐT-HTQT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác hợp tác quốc tế giai đoạn 2007 - 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6811/BGDĐT-HTQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Quang Quý
Ngày ban hành:15/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Công văn 6811/BGDĐT-HTQT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi