Công văn 6573/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đào tạo ngành Sư phạm tiểu học trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------
Số: 6573/BGDĐT-GDCN
V/v: Hướng dẫn đào tạo ngành Sư phạm tiểu học trình độ TCCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 
 
Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Trong nhiều năm qua, nhiều trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) đã tuyển sinh, đào tạo ngành Sư phạm tiểu học trình độ TCCN để đáp ứng nhu cầu đội ngũ giáo viên tiểu học.
Căn cứ nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học trình độ TCCN của nhiều địa phương đã báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và thực tế tuyển sinh, mở ngành Sư phạm tiểu học trình độ TCCN hiện nay, Bộ GDĐT đề nghị sở GDĐT các tỉnh, thành phố:
1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy hoạch đội ngũ giáo viên tiểu học theo hướng phù hợp với nhu cầu sử dụng của địa phương.
2. Xem xét việc mở ngành và chỉ đạo các trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh ngành Sư phạm tiểu học trình độ TCCN phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng giáo viên tiểu học trình độ TCCN của địa phương và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
3. Những địa phương có nhu cầu sử dụng giáo viên tiểu học trình độ TCCN trong 2 năm tới có thể cho phép mở ngành Sư phạm tiểu học trình độ TCCN và đào tạo ngành này. Tuy nhiên, sở GDĐT phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để có văn bản chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cam kết sẽ đảm bảo việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp.
4. Cơ sở nào đào tạo giáo viên tiểu học trình độ TCCN theo nhu cầu sử dụng của các địa phương khác thì phải có hợp đồng đào tạo với cơ quan có thẩm quyền sử dụng giáo viên tiểu học trình độ TCCN của địa phương đó.
5. Địa phương nào có nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học trình độ TCCN có thể phối hợp với một số địa phương khác nơi đang thừa giáo viên tiểu học trình độ TCCN để tuyển dụng.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố (để chỉ đạo);
- Vụ KH-TC, Vụ GDTH, Cục NG&CBQLCSGD (để t/h);
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 6573/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đào tạo ngành Sư phạm tiểu học trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 6573/BGDĐT-GDCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực