Công văn 6415/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp trong các nhà trường

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
Số: 6415/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp trong các nhà trường.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013

 
 

Kính gửi:
Các Đại học, Học viện, các Trường đại học, Cao đẳng và Trung cấp Chuyên nghiệp

 
 
Để có những thông tin cơ bản phục vụ việc chỉ đạo, điều hành và định hướng công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp báo cáo một số nội dung theo mẫu sau (phụ lục kèm theo).
Báo cáo của các nhà trường xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 20/10/2013 để tổng hợp và xây dựng báo cáo.
(Mọi chi tiết xin liên hệ: CV Bùi Tiến Dũng, điện thoại: 0913459858; 04.38694916; email: btdung@moet.edu.vn)
Trân trọng cảm ơn!
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNGVỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
 
 
 
Đã kí
 
 
Ngũ Duy Anh

 
 
 

PHỤ LỤC

 
 

 

 

MẪU BÁO CÁO
(Kèm theo công văn số 6415 /BGDĐT-CTHSSV ngày 16 tháng 9 năm 2013)
 
1.             Hiện nay nhà trường đã thành lập đơn vị trực thuộc hoặc bộ phận làm công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm hay chưa?
                            

 

 
                        Đã thành lập               

 

    

 

 

 

                  Chưa thành lập
2.             Nếu chưa thành lập thì nhà trường có phân công cán bộ chuyên trách thực hiện công tác này hay không:

 

 
             

 

                          Có

 

 

 

                 Không
3.             Nếu đã thành lập thì đây là đơn vị:
-                      Độc lập trực thuộc nhà trường, có tài khoản con dấu riêng, tên gọi của đơn vị này?
-                      Là bộ phận trực thuộc phòng, ban của nhà trường?
4.             Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hoặc bộ phận chuyên trách làm công tác hướng nghiệp theo Quyết định số 68/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008 về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.
5.             Họ tên, số điện thoại, email của giám đốc trung tâm hoặc trưởng bộ phận hoặc cán bộ phụ trách công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm của nhà trường.
6.             Nhà trường có đề xuất, kiến nghị gì với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong thời gian tới.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 6415/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp trong các nhà trường
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 6415/BGDĐT-CTHSSV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngũ Duy Anh
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực