Công văn 633/UBND-NC Hà Nội 2020 tăng cường phổ biến pháp luật về vấn đề dư luận quan tâm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------

Số: 633/UBND-NC

V/v Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn Thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

 
 

 

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên;

- Tòa án nhân dân Thành phố;

- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố;

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- Hội Luật gia Thành phố;

- Đoàn Luật sư Thành phố;

- Các cơ quan Báo, Đài của Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Bên cạnh đó, việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tác hại của rượu, bia...cũng đang là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, cần được tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Bộ Tư pháp tại công văn số 362/BTP-PBGDPL ngày 07/02/2020 về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Nhằm thực hiện trách nhiệm được giao trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tập trung triển khai trong dịp cao điểm phòng, chống dịch Corona, chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tác hại của rượu, bia, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã; đề nghị ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố, khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo có liên quan nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona chủng mới gây ra1 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện quyết liệt các biện pháp do Trung ương và Thành phố đề ra, trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực hiện, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh.

 

 

-------------------------------------------

1 Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 1344-CV/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 31/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 02/02/2020 của UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND Thành phố về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona...

 

- Nội dung PBGDPL phòng, chống dịch bệnh cần tập trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch; chỉ đạo việc tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch Covid-19 gây ra để trục lợi...và văn bản chỉ đạo của Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố2.

Lưu ý: Nội dung “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” được đăng tải trên Trang thông tin PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố tại đường link http://pbgdpl. hanoi.gov.vn/tai-lieu-phat-thanh)

2. Về công tác phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và các văn bản pháp luật có liên quan3.

Lưu ý: Nội dung “Một số quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ” đã được đăng tải tại đường link http://pbgdpl.hanoi.gov.vn/tai-lieu-phat-thanh)

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn quan tâm, chủ động tổ chức thông tin, phổ biến về các nội dung pháp luật nêu trên bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ờ vùng sâu, vùng xa. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, viễn thông, công nghệ số trong PBGDPL. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vướng mắc, bất cập nảy sinh để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời.

4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức

4.1 Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến quy định của pháp luật và kỹ năng về phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống tác hại của rượu, bia; an toàn thực phẩm trong nhân dân để đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và phát huy hiệu lực, hiệu quả.

4.2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan về công tác phòng, chống dịch và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu bia; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát thanh, truyền hình, viết tin, bài để cung cấp đầy đủ thông tin quy định của pháp luật có liên quan giúp nhân dân nắm bắt và nghiêm túc thực hiện.

 

 

----------------------------------------

2 Công văn của Sở Tư pháp số 65/STP-PBGDPL ngày 08/01/202 về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trên hệ thống truyền thanh cấp xã; Công văn số 350/STP-PBGDPL ngày 06/02/202 về việc tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên hệ thống truyền thanh cấp xã...

3 Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Đường sát năm 2017; Công văn số 07/BATGT-VP ngày 31/01/2020 của Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ...

 

4.3. Sở Tư pháp tăng cường biên soạn tài liệu pháp luật (Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ...) để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Trang thông tin PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL và các hình thức khác phù hợp.

4.4. Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch Covid-19 nói riêng, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành, lĩnh vực quản lý.

4.5. Các cơ quan Báo, Đài của Thành phố tăng cường thời lượng phát sóng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản pháp luật liên quan trên chuyên trang, chuyên mục nhằm cập nhật, phổ biến thông tin để mọi người dân biết và thực hiện, qua đó góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

4.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia thành phố Hà Nội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, quán triệt tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật; chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

4.7. UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia với hình thức, nội dung phù hợp; phát huy vai trò của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật liên quan.

UBND Thành phố yếu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c)

- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;

- VPUB: CVP, PCVP V.T. Anh, các phòng CM, TTTH&CB;

- Lưu: VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lê Hồng Sơn

 

thuộc tính Công văn 633/UBND-NC

Công văn 633/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:633/UBND-NCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:27/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi