Công văn 622/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------------------
Số: 6221/BGDĐT-GDMN
V/v đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 
 
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
 
       
 Vừa qua, tại một số cơ sở giáo dục mầm non đã xảy ra tình trạng không đảm bảo an toàn cho trẻ, khiến cha mẹ lo lắng, gây bức xúc trong xã hội. Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo triển khai một số công việc sau:
1. Kiểm tra, nắm tình hình triển khai nhiệm vụ đầu năm học mới, đặc biệt là thực hiện các văn bản quy định về đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ cả về thể chất và tinh thần trong các cơ sở giáo dục mầm non.
2. Chỉ đạo các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định và chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn cho trẻ; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các cở sở giáo dục mầm non ngoài công lập, kịp thời phát hiện và kiên quyết đình chỉ các nhóm lớp tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm quy định về việc đảm bảo an toàn cho trẻ.
4. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức và trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để có biện pháp chăm sóc, giáo dục đảm bảo an toàn cho trẻ.
Yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Mầm non)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng (để báo cáo);
- Ban phụ nữ quân đội;
- Lưu: VT, GDMN.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON
 
Đã kí
 
Nguyễn Bá Minh

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 622/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 622/BGDĐT-GDMN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký:
Ngày ban hành: 10/09/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực