Công văn 6123/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------
Số: 6123/BGDĐT-GDDT
V/v: tổ chức thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTBT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010
 
 
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh….
 
 
Ngày 02/8/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú. Để các trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) hoạt động bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT triển khai thực hiện như sau:
1. Tổ chức phổ biến nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT tới cấp ủy, chính quyền, nhân dân, các nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
2. Thành lập trường PTDTBT
Sở GDĐT chỉ đạo các phòng GDĐT thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
- Quy hoạch mạng lưới trường PTDTBT từ năm 2010 đến 2015 và các năm tiếp theo, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các điều kiện cụ thể của địa phương.
- Phòng GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các trường phổ thông xây dựng Đề án thành lập trường PTDTBT, quy hoạch mạng lưới trường PTDTBT, theo nội dung quy định tại Điều 7; làm điểm sau đó nhân rộng (ưu tiên thành lập các trường PTDTBT trên cơ sở trường phổ thông có học sinh bán trú).
- Việc thành lập trường bảo đảm theo trình tự, thủ tục được quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10 và 11 của Chương II, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTBT.
3. Việc xét duyệt học sinh bán trú được thực hiện theo quy định tại Chương III của Quy chế. Căn cứ thực tế điều kiện đi lại của học sinh; khoảng cách từ trường đến các điểm dân cư, các phòng GDĐT xây dựng các tiêu chí, quy định cụ thể đối với điểm b Khoản 1 Điều 13. Trên cơ sở đó, Sở GDĐT tập hợp, xây dựng quy định chung, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Căn cứ điều kiện tổ chức nuôi, dạy của các trường, ngành giáo dục xây dựng chỉ tiêu học sinh bán trú trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Việc xét duyệt học sinh bán trú cần bảo đảm nghiêm túc, khách quan, đúng tiêu chí, đủ chỉ tiêu.
4. Tổ chức chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong trường PTDTBT theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Quy chế. Năm học 2010 - 2011, các trường PTDTBT cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính:
- Tạo nền nếp giảng dạy và học tập nghiêm túc ngay từ khi nhà trường bước vào hoạt động; thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành gắn với đặc thù của trường PTDTBT, tạo không khí phấn khởi, thi đua dạy tốt - học tốt trong đội ngũ giáo viên và học sinh.
- Trong điều kiện còn khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của học sinh bán trú, các trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để ổn định đời sống bán trú và học tập của học sinh.
- Xây dựng nội quy nhà trường, giáo dục và hướng dẫn học sinh bán trú về ý thức tổ chức kỷ luật, nền nếp ăn ở, sinh hoạt, ứng xử, tình đoàn kết,…
5. Chỉ đạo các phòng GDĐT tăng cường các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn tại chỗ các trường PTDTBT mới thành lập, để kịp thời hướng dẫn các nhà trường khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010 - 2011.
Tổ chức sơ kết đánh giá mô hình trường PTDTBT vào cuối năm học 2010 - 2011.
6. Chỉ đạo các phòng GDĐT hướng dẫn các trường PTDTBT thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với trường chuyên biệt theo các quy định hiện hành (Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập) và các chính sách hiện hành đối với học sinh bán trú.
7. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp và huy động các nguồn lực tại địa phương trong việc hỗ trợ học sinh bán trú và trường PTDTBT.
Giám đốc các Sở GDĐT căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời để Bộ GDĐT chỉ đạo giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDĐT.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC


Mông Ký Slay
 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH
CÁC TỈNH NHẬN CÔNG VĂN 6123/BGDĐT-GDDT

TT
Tỉnh
Ghi chú
1
Sở GD&ĐT
Cao Bằng
 
2
Sở GD&ĐT
Sơn La
 
3
Sở GD&ĐT
Bình Định
 
4
Sở GD&ĐT
Hoà Bình
 
5
Sở GD&ĐT
TP. Đà Nẵng
 
6
Sở GD&ĐT
Bắc Kạn
 
7
Sở GD&ĐT
Lào Cai
 
8
Sở GD&ĐT
Yên Bái
 
9
Sở GD&ĐT
Kon Tum
 
10
Sở GD&ĐT
Lạng Sơn
 
11
Sở GD&ĐT
Quảng Nam
 
12
Sở GD&ĐT
Quảng Ngãi
 
13
Sở GD&ĐT
Tuyên Quang
 
14
Sở GD&ĐT
Đăk Nông
 
15
Sở GD&ĐT
Bình Phước
 
16
Sở GD&ĐT
Thanh Hoá
 
17
Sở GD&ĐT
Đăk Lăk
 
18
Sở GD&ĐT
Điện Biên
 
19
Sở GD&ĐT
Nghệ An
 
20
Sở GD&ĐT
Hà Giang
 
21
Sở GD&ĐT
Gia Lai
 
22
Sở GD&ĐT
Phú Thọ
 
23
Sở GD&ĐT
Lai Châu
 
24
Sở GD&ĐT
Quảng Ninh
 
25
Sở GD&ĐT
Ninh Thuận
 
26
Sở GD&ĐT
Phú Yên
 
27
Sở GD&ĐT
Hà Tĩnh
 
28
Sở GD&ĐT
Quảng Bình
 
29
Sở GD&ĐT
Bắc Giang
 
30
Sở GD&ĐT
Quảng Trị
 
31
Sở GD&ĐT
Thừa Thiên-Huế
 
32
Sở GD&ĐT
Lâm Đồng
 
33
Sở GD&ĐT
Bình Thuận
 
34
Sở GD&ĐT
Tây Ninh
 
34
Sở GD&ĐT
Đồng Tháp
 
36
Sở GD&ĐT
Kiên Giang
 
37
Sở GD&ĐT
Cà Mau
 
38
Sở GD&ĐT
Bạc Liêu
 
39
Sở GD&ĐT
Sóc Trăng
 
40
Sở GD&ĐT
Hậu Giang
 
41
Sở GD&ĐT
Bến Tre
 
42
Sở GD&ĐT
Tiền Giang
 
43
Sở GD&ĐT
Thái Nguyên
 
44
Sở GD&ĐT
Trà Vinh
 
 
 

thuộc tính Công văn 6123/BGDĐT-GDDT

Công văn 6123/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT)
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6123/BGDĐT-GDDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mông Ký Slay
Ngày ban hành:24/09/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi