Công văn 572/UBND-KGVX 2021 Hà Nội cho học sinh trở lại trường

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

______

Số: 572/UBND-KGVX
V/v Cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế;

- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình liên ngành số 522/TTrLN:SGDĐT-YT ngày 24/02/2021 của liên Sở: Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế và Tờ trình số 903/TTr-SLĐTBXH ngày 24/02/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của liên Sở: Giáo dục và Đào tạo – Y tế tại Tờ trình liên ngành số 522/TTrNL:SGDĐT-YT ngày 24/02/2021 về việc cho học sinh trở lại trường học từ ngày 02/3/2021 (thứ Ba).

2. Đồng ý đề xuất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 903/TTr-SLĐTBXH ngày 24/02/2021 về việc cho sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 08/3/2021 (thứ Hai).

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các trường, các đơn vị và tổ chức liên quan triển khai nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;

- VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng, các phòng: KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Chử Xuân Dũng

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 572/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 572/UBND-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 27/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực