Công văn 5562/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục chuyên nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5562/BGDĐT-GDCN

Công văn 5562/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5562/BGDĐT-GDCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Bùi Văn Ga
Ngày ban hành:22/08/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5562/BGDĐT-GDCN
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

 

Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở GDĐT, các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục chuyên nghiệp (GDCN) như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; xây dựng Chương trình hành động để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDCN theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai có hiệu quả, sáng tạo, đi vào chiều sâu các cuộc vận động lớn của ngành. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; triển khai đào tạo theo quy hoạch phát triển nhân lực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường hợp tác quốc tế đối với giáo dục nghề nghiệp.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; xây dựng Chương trình hành động để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDCN theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế

Các sở GDĐT trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của cấp ủy và chính quyền địa phương, cụ thể hóa các nội dung đổi mới GDCN theo một số định hướng sau:

- Thực hiện đổi mới công tác quản lý GDCN về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ cấu hệ thống, khung trình độ quốc gia, xây dựng các tiêu chuẩn, định mức về thiết bị dạy học, đổi mới công tác kiểm định chất lượng. Tăng cường biên chế và năng lực cho Phòng Giáo dục chuyên nghiệp của Sở để thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổ chức rà soát và điều chỉnh quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 để chủ động nguồn lực đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Hiện đại hóa hệ thống cơ sở đào tạo TCCN của địa phương về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo. Chỉ đạo các trường tiếp tục rà soát, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa địa phương và cả nước.

- Chỉ đạo các trường phấn đấu đạt chuẩn một số điều kiện cơ bản nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình đào tạo, giáo trình; thi kiểm tra đánh giá; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số ngành đào tạo trọng điểm và hoàn thiện tổ chức quản lý trường TCCN.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện "3 công khai" đối với các cơ sở đào tạo, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong tuyển sinh và tổ chức đào tạo TCCN, cấp phát văn bằng.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục TCCN, có chính sách hỗ trợ để các trường TCCN tư thục phát triển.

- Rà soát và thực hiện các chương trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của ngành giáo dục góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục TCCN. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê và báo cáo theo chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

- Tăng cường công tác quan hệ với các cơ quan báo đài Trung ương và địa phương để kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách và các giải pháp đổi mới giáo dục chuyên nghiệp. Khuyến khích cơ quan truyền thông đưa ra những bài học kinh nghiệm tốt của tập thể, cá nhân trong đổi mới giáo dục chuyên nghiệp, đồng thời đấu tranh với mọi hành vi tiêu cực trong giáo dục.

Các trường trên cơ sở điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của trường mình xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các nội dung Chương trình hành động của sở GDĐT, thực hiện đổi mới toàn diện nhà trường.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai có hiệu quả, sáng tạo, đi vào chiều sâu các cuộc vận động lớn của ngành

- Các sở GDĐT chỉ đạo các trường phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành.

- Các trường phát động sâu rộng phong trào thực hiện các cuộc vận động với sự tham gia của tất cả giáo viên, học sinh; lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh một cách hiệu quả trong các giờ học chính khóa và ngoại khóa, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với các nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo; nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”; xây dựng chương trình hành động cụ thể và triển khai việc cam kết thực hiện các cuộc vận động này trong tất cả giáo viên, học sinh, đồng thời tổ chức thực hiện có chất lượng.

3. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; triển khai đào tạo theo quy hoạch phát triển nhân lực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

- Các sở GDĐT tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường đầu tư đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục TCCN là điều kiện hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh, thành phố để chuẩn bị tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN cấp toàn quốc năm 2012.

- Rà soát việc giao và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011-2012. Chấm dứt việc dồn chỉ tiêu tuyển sinh từ nhiều ngành vào một số ít ngành học có nhu cầu cao của người học dẫn đến chất lượng giáo dục không đảm bảo.

- Các sở GDĐT chỉ đạo và đôn đốc việc triển khai kiểm định chất lượng giáo dục TCCN, thực hiện dứt điểm công tác đánh giá trong và gửi báo cáo đánh giá trong về Bộ GDĐT trong học kỳ I năm học 2011-2012. Kết quả triển khai công tác đảm bảo chất lượng là điều kiện bắt buộc để xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của các trường.

- Các sở GDĐT tập trung chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc rà soát, đánh giá giáo trình TCCN và đề ra giải pháp đảm bảo đủ giáo trình có chất lượng cho giáo viên và học sinh.

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội, các địa phương tập trung đào tạo theo quy hoạch phát triển nhân lực đã được phê duyệt; đẩy mạnh việc tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

- Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý và đào tạo, chuyển giao và ứng dụng kỹ thuật - công nghệ trong đào tạo TCCN. Các trường tăng cường các mối quan hệ hợp tác, thu hút các nguồn đầu tư, mở rộng hợp tác trong việc xây dựng chương trình đào tạo, tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài để nâng cao chất lượng đào tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở GDĐT có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý trực tiếp các trường trên địa bàn, căn cứ yêu cầu thực tế phát triển TCCN, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ GDCN của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011 - 2012.

Các sở GDĐT báo cáo tổng kết năm học (có lồng ghép báo cáo công tác kiểm tra, thanh tra các trường trên địa bàn) và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác năm học 2011 - 2012 về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp) trước ngày 30/6/2012. Các trường TCCN, các cơ sở giáo dục có đào tạo TCCN báo cáo tổng kết năm học và cơ sở dữ liệu về năng lực đào tạo TCCN về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp) trước ngày 20/6/2012.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc đề nghị các sở, các trường phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp) để phối hợp giải quyết. Địa chỉ liên lạc: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: [email protected] ; điện thoại/ fax: 0438694995./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP;
- Các Bộ, ngành có trường TCCN (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi