Công văn 5500/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2012 - 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------------
Số: 5500/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2012 - 2013
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
               Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2012
 
 
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
 
Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2012 – 2013 như sau.                                                                                                                                                                                                                                                                            
A. Nhiệm vụ trọng tâm               
1. Thực hiện việc đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong lĩnh vực công tác học sinh, sinh viên.
2. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, gắn kết với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong mỗi nhà trường và cơ sở giáo dục; tăng cường giáo dục pháp luật, hình thành thế hệ công dân hiểu, nắm vững và tự giác chấp hành Pháp luật.
4. Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh, sinh viên; chú trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh, sinh viên.
5. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác học sinh, sinh viên, thể dục thể thao và y tế trường học. Đẩy mạnh việc triển khai thành lập bộ máy chuyên trách thực hiện công tác học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.
B. Nhiệm vụ cụ thể
I. Công tác giáo dục Tư tưởng – Văn hoá
1. Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011 – 2012 cùng nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo để có những giải pháp phù hợp góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam ; quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
2. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; ở cấp học mầm non và phổ thông tiếp tục thực hiện giảng dạy tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa ; ở các trường đào tạo tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.
3. Tiếp tục triển khai Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", tiến tới tổng kết Phong trào thi đua giai đoạn 2008-2013 ; tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình tiếp tục triển khai, thực hiện Phong trào; chú trọng các nội dung có khả năng, điều kiện duy trì và phát triển bền vững, phù hợp với từng cấp học và từng địa phương.
4. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN về kế hoạch phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2012, đồng thời triển khai các hoạt động phối hợp năm học 2012 - 2013.
5. Tiếp tục chỉ đạo thưc hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên.
6. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm, thành lập câu lạc bộ nhằm nâng cao đời sống tinh thần, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.
7. Tích cực tổ chức và tham gia Hội thi Giai điệu Tuổi hồng toàn quốc lần thứ X – 2013 và Hội thi Tìm hiểu Di sản Văn hóa Việt Nam (tháng 6/2013) tại 2 khu vực: miền Bắc và miền Nam.
II. Công tác quản lý học sinh, sinh viên
1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/4/2011).
2. Ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2012-2015; Chương trình hành động quốc gia phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm học 2012-2013 gắn kết với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:
- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Hướng dẫn phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học (Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BGDĐT - BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an).
- Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6/2013).
3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền thường xuyên (chính khóa và ngoại khóa) trong nhà trường nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của Năm An toàn giao thông 2012. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi “Giao thông thông minh” trên mạng internet do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC phối hợp tổ chức (bắt đầu từ tháng 9/2012).
4. Thực hiện Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
5. Tiếp tục thực hiện Quy định về đồng phục học sinh, sinh viên phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương (Thông tư số 26/2009/TT-BGĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 6. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn tâm lý và tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng nhiều hoạt động phù hợp.
 7. Tổ chức các buổi giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho tất cả học sinh các lớp cuối cấp trung học sơ sở, trung học phổ thông.
III. Công tác thể dục thể thao (TDTT)
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học: Quyết định số 14/2001/QĐ - BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học, Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV, Quyết định số 72/2008/QĐ-BGD về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.
2. Tiếp tục tham gia, tăng cường tổ chức việc bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao tại các nhà trường và cơ sở giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao tại khu vực và toàn quốc.
3. Chú trọng và đẩy mạnh việc triển khai công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, đặc biệt là việc triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi cho học sinh khối tiểu học. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan và chỉ đạo các nhà trường tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi ngoại khóa trong năm học và dịp hè.
4. Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc tập luyện TDTT (bể bơi, nhà tập đa năng, trang thiết bị).
5. Phối hợp với Hội Thể thao học sinh Việt Nam đẩy mạnh công tác vận động thành lập Hội Thể thao học sinh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
6. Tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện TDTT của học sinh trong năm học, cụ thể:
a) Các hoạt động thể thao cơ sở
- Các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường căn cứ vào điều kiện thực tế, đề xuất, tham mưu, chỉ đạo tổ chức các giải thể thao cấp trường, cụm trường và ngành cho học sinh, cán bộ giáo viên tham gia thi đấu.
- Tổ chức các đội tuyển tham gia các giải thi đấu thể thao tại khu vực, và toàn quốc.
b) Các hoạt động thể thao toàn quốc
* Hoạt động trong nước
- Hội thi nghiệp vụ sư phạm – văn nghệ - thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ V – 2013
- Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V – 2013
- Giải Bơi lội, Bóng rổ học sinh toàn quốc năm 2013
- Giải Điền kinh học sinh toàn quốc năm 2013
- Giải Bóng bàn, Cầu lông học sinh toàn quốc năm 2013
- Phối hợp với Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ IV- 2013.
- Phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức đội tuyển Judo ngành giáo dục tham dự các giải Judo toàn quốc do ngành TDTT tổ chức.
Các hoạt động quốc tế :
- Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ V – 2013 tại Việt Nam
- Giải Thể dục học sinh Châu Á
- Giải Bóng bàn học sinh Châu Á tại Indonesia
- Giải Bơi lội học sinh Châu Á tại Macau – Trung Quốc
- Hội Nghị kỹ thuật ASSC lần thứ 66 tại Việt Nam
- Hội Nghị kỹ thuật ASSC lần thứ 67 tại Singapore
- Hội nghị Hội đồng ASSC lần thứ 50 tại Thái Lan
Đối với hoạt động TDTT HS quốc tế, các địa phương căn cứ khả năng về kinh phí và điều kiện của địa phương xem xét, lựa chọn báo cáo với UBND tỉnh cho phép và đăng ký với Bộ để cử học sinh tham gia.
 IV. Công tác Y tế trường học
1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
- Quy định về hoạt động y tế trong các tr­ường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tr­ường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT;
- Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT;
- Đảm bảo biên chế cán bộ làm công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 71/2006/TTLT-BGDĐT-BNV.
- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác y tế trường học theo Thông tư 14/2007/TT-BTC.
- Phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT.
2. Phối hợp với ngành y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm A H5N1, tay-chân-miệng, nha học đường, cong vẹo cột sống, cận thị, lao, sốt rét, sốt xuất huyết, giun sán, ...) và các dịch bệnh mới xuất hiện. Tham gia và tổ chức các hội thảo tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
3. Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh tr­ường học, nước sạch -vệ sinh môi trư­ờng, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tác hại của HIV/AIDS, phòng tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, rượu bia; giảm nhẹ thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu; xây dựng trư­ờng học nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp.
4. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân; giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tại địa phương tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 84/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 8 năm 2012 để tổng hợp phục vụ cho Hội nghị sơ kết của ngành dự kiến vào tháng 10/2012.
C. Tổ chức thực hiện
Các sở giáo dục và đào tạo cần bám sát Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013 và hướng dẫn này được phổ biến đến tất cả các sở giáo dục và đào tạo, các trường, giáo viên, cán bộ công chức toàn ngành để quán triệt và thực hiện.
 

Nơi nhận:
-    Như trên (để th/h);
-    Bộ trưởng (để b/c);                
-    Các Thứ trưởng (để ph/h);
-    Các Bộ: VHTTDL, LĐTBXH, CA, YT
và Đoàn TNCS HCM, Hội LHPNVN,
 Hội KH, (để ph/h);                                 
-    UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
-    Các đơn vị thuộc Bộ (để th/h);
-    Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Trần Quang Quý
 

thuộc tính Công văn 5500/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 5500/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2012 - 2013
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5500/BGDĐT-CTHSSVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Quang Quý
Ngày ban hành:23/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Công văn 5500/BGDĐT-CTHSSV

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi