Công văn 5288/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5288/BGDĐT-KHTC

Công văn 5288/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5288/BGDĐT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành:22/11/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Số: 5288/BGDĐT-KHTC
V/v triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27 tháng 06 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Chương trình), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh chỉ đạo triển khai tốt một số nội dung sau:

I. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Đối với các tỉnh được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách trung ương, khẩn trương triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo danh mục và kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành đúng tiến độ, đúng mục tiêu của Chương trình một cách có hiệu quả.

2. Đối với các tỉnh được hỗ trợ kinh phí/vốn để mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh, trang thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục thiết yếu của các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường điểm trường tiểu hc, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú, căn cứ Quyết định số 1010/QĐ- TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn và một số văn bản có liên quan mới xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, rà soát những điểm nóng, bức xúc, thiếu cơ sở vật chất trang thiết bị bàn ghế, đồ dùng cho nhà ăn nhà bếp, phòng nội trú cho học sinh bán trú theo thứ tự ưu tiên để bố trí vốn đúng đối tượng thụ hưởng của Chương trình, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình (theo phụ lục gửi kèm). Triển khai các nhiệm vụ theo định hướng tập trung, cuốn chiếu, dứt điểm, ưu tiên địa bàn, cơ sở giáo dục khó khăn, không dàn trải. Có sự điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế khách quan như thiên tai, bão lũ..., phù hợp nhiệm vụ của ngành nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ Chương trình một cách bền vững.

3. Đối với nhiệm vụ số 02 của Chương trình, các tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 Điều 1 Quyết định số 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

a) Nội dung sửa chữa, cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất

Rà soát, đánh giá thực trạng, căn cứ quy mô trường/lớp, số lượng học sinh lập kế hoạch một cách phù hợp để sửa chữa, cải tạo các công trình nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú xuống cấp theo các tiêu chuẩn về thiết kế trường học hiện hành; bảo đảm đáp ứng yêu cầu kiên cố, bền vững, đầy đủ công năng, diện tích, ánh sáng; việc đầu tư phải gắn với quy hoạch của các cơ sở giáo dục để hướng tới xây dựng trường chuẩn quốc gia, bảo đảm đủ quỹ đất để xây dựng công trình tại địa điểm đầu tư đáp ứng các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

b) Nội dung bổ sung, mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu

Đối với thiết bị dạy học (TBDH) tối thiểu có trong danh mục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành: Kiểm tra, rà soát thực trạng TBĐH hiện có, căn cứ quy mô trường/lớp, số lượng học sinh để xây dựng kế hoạch một cách phù hợp nhằm bổ sung, mua sắm TBDH bảo đảm đủ số lượng thiết yếu, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí;

Đối với trang thiết bị đồ dùng cho nhà ăn nhà bếp, khu ở nội trú, bàn ghế học sinh cần căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, quy mô trường/lớp, số lượng học sinh, nguồn kinh phí và khả năng khai thác sử dụng, để xác định số lượng, chủng loại để đầu tư mua sắm phù hợp.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình, các tỉnh tự cân đối để huy động và bố trí thêm nguồn kinh phí khác để thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được giao.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức hướng dẫn, quản lý, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật đấu thầu các văn bản hướng dẫn có liên quan và Thông tư số 86/2018/BTC ngày 18/9/2018 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình của tỉnh gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khoản 2 Điều 4 Thông tư 86); giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách Trung ương kèm theo bố trí nguồn ngân sách địa phương, huy động các nguồn kinh phí khác để thực hiện Chương trình ở địa phương (Khoản 4 Điều 4 Thông tư 86).

3. Đđảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình giai đoạn 2016-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình của các tỉnh và sẽ thu hồi vốn hoặc giảm vốn đối với các tỉnh không thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ, đúng quy định về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình, không thực hiện đủ vốn đối ứng, không thực hiện đúng tiến độ Chương trình và báo cáo đúng theo quy định của Chương trình.

4. Chế độ báo cáo

Định kỳ (6 tháng, 1 năm), sở giáo dục và đào tạo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm của Chương trình để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành có liên quan (theo biểu mẫu báo cáo gửi kèm).

Căn cứ điểm d khoản 8 Điều 1 Quyết định 775/QĐ-TTg và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản số 3685/VPCP-V.I ngày 18 tháng 4 năm 2017; ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 496/TTCP-GSTĐXLSTT ngày 03 tháng 3 năm 2017, thống nhất cơ chế quản lý, điều hành và thực hiện chương trình, đề án thuộc ngành giáo dục từ trung ương đến địa phương. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo và giao sở giáo dục và đào tạo là đơn vị đầu mối chủ trì tổng hợp, tham mưu đề xuất phương án đầu tư, là chủ đầu tư các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các hạng mục thuộc Chương trình, triển khai thực hiện mua sắm, kiểm tra giám sát đánh giá, lưu trữ dữ liệu và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo triển khai Chương trình tại địa phương.

Mọi khó khăn vưng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để xem xét, xử lý theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở GDĐT các tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

 

UBND TỈNH....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
(Kèm theo công văn số: 5288/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2018)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

DỰ ÁN

Đa điểm XD (Huyện/ Xã)

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư ban đu hoặc Quyết định đầu tư điều chnh

Thực hin kinh phí từ khi khởi ng đến thời điểm báo cáo

Kế hoạch vn đầu trung hn 2016-2020 được giao (không k d phòng)

Ước thực hiện giai đon 2016-2018

Lũy kế vn đã bố trí tkhởi công đến hết kế hoạch năm 2018

Lũy kế vn đã giải ngân từ khi công đến thời điểm báo cáo

Lũy kế giá trkhối lượng hoàn thành từ khi công đến thời điểm báo cáo

Dự kiến kế hoạch năm....

Lũy kế vn đã bố trí từ khi công đến thời điểm báo cáo

Số vốn đã được gii ngân t khi công đến thời điểm báo cáo

Thực hiện đến thời điểm báo cáo

Ước TH năm 2018

Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mc đầu tư

Vốn đã bố trí đến thời điểm báo cáo

Vn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo

Vn đã b trí năm….

Dự kiến giải ngân đến thời điểm báo cáo

Tổng số

Trong đó vn CTMT

Tng s

Trong đó vn CTMT

Tng s

Trong đó khi lượng hoàn thành đề xuất b trí vn 2018

Tổng số (tt ccác nguồn vốn)

Trong đó: vốn CTMT

Tng số tất cả các nguồn vn

Trong đó: vn CTMT

Tổng số

Trong đó vn CTMT

Tng số

Trong đó vn CTMT

Tng s

Trong đó vn CTMT

Tng s

Trong đó vn CTMT

Tng s

Trong đó vn CTMT và CTMT

Tổng số

Trong đó vn CTMT

Tng s

Trong đó vn CTMT và CTMT

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Tổng số (I+II+III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo bản photo copy các Quyết định đầu tư.

Ghi chú: Để thuận tiện khi tổng hợp số liệu, đề nghị:

1. Không được thay đổi biểu mẫu; cung cấp đy đ thông tin trên biểu; thực hiện cng dòng tng s.

2. Chỉ báo cáo các trường PTDTNT có tên trong danh sách các trường PTDTNT kèm theo

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG PTDTNT

(Danh sách các trường PTDTNT cần thực hiện báo cáo)

STT

Tên tỉnh

Tên trường

1

Tuyên Quang

Trường PTDTNT ATK huyện Sơn Dương

 

 

Trường PTDTNT THCS huyện Hàm Yên

 

 

Trường PTDTNT THCS huyện Lâm Bình

2

Bắc Kạn

Trường PTDTNT THCS huyện Chợ Mới

3

Thái Nguyên

Trường PTDTNT THCS huyện Đồng Hỷ

 

 

Trường PTDTNT THCS huyện Định Hóa

4

Hòa Bình

Trường PTDTNT THCS huyện Lạc Thủy

5

Thanh Hóa

Trường THPT PTDTNT tỉnh tại đô thị Ngọc Lặc

6

Nghệ An

Trường PTDTNT THPT số II tỉnh Nghệ An

 

 

Trường PTDTNT THCS huyện Quế Phong

 

 

Trưng PTDTNT THCS huyện Quỳ Châu

 

 

Trường PTDTNT THCS huyện Quỳ Hợp

 

 

Trường PTDTNT THCS huyện Kỳ Sơn

7

Ninh Thuận

Trường PTDTNT THCS huyện Ninh Phước

8

Bình Phước

Trường PTDTNT THCS huyện Bù Gia Mập

 

 

Trường PTDTNT THCS huyện Bù Đốp

9

Bình Thuận

Trg PTDTNT THCS huyện Hàm Thuận Nam

10

An Giang

Trường THPT PTDTNT tỉnh An Giang

 

 

Trường PTDTNT THCS Tịnh Biên

11

Kiên Giang

Trường PTDTNT THCS huyện An Biên

12

Trà Vinh

Trường PTDTNT THCS huyện Càng Long

 

 

Trường PTDTNT THPT tỉnh Trà Vinh

13

Sóc Trăng

Trường PTDTNT THCS huyện Trần Đề

14

Lâm Đồng

Trường PTDTNT huyện Lạc Dương

15

Khánh Hòa

Trường PTDTNT Thị xã Ninh Hòa

 

UBND TỈNH………….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
(Kèm theo công văn số: 5288/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2018)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Thực hiện năm

Ưc thực hiện năm 201....

Kế hoạch năm 20

a

b

c

1

2

3

I

Trưng PTDTBT (thuộc đối tượng Chương trình)

 

 

 

 

1

Số trường PTDTBT

Trường

 

 

 

 

Trong đó: - Trường PTDTBT Tiểu học

Trường

 

 

 

 

- Trường PTDTBT Trung học cơ sở

Trường

 

 

 

2

Số học sinh được hưởng chính sách theo chế độ học sinh bán trú (Nghị định số 116/2016/NĐ-TTg ngày 18/7/2016)

Học sinh

 

 

 

3

Số trường được bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiu và bàn ghế học sinh

Trường

 

 

 

4

Số nhà bếp - nhà ăn được bổ sung trang thiết bị đồ dùng

Nhà

 

 

 

5

Số khu nội trú được bổ sung trang thiết bị, đồ dùng

Khu

 

 

 

6

S nhà ăn - nhà bếp tạm, xuống cấp được cải tạo, sửa chữa

Nhà

 

 

 

7

Số khu nội trú tạm, xuống cấp được cải tạo sửa chữa

Khu

 

 

 

 

Tr.đó:

 

 

 

 

 

- Số phòng nội trú tạm, xuống cấp được cải tạo sửa cha

Phòng

 

 

 

 

- Sphòng nội trú thiếu được xây dựng bổ sung

Phòng

 

 

 

II

Strường ph thông công lập vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có học sinh bán trú theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP

 

 

 

 

1

Số trường phổ thông công lập thuộc đối tượng Chương trình (trường phổ thông có học sinh bán trú)

Trường

 

 

 

 

Trong đó: - Trường Tiểu học

Trường

 

 

 

 

- Trường Trung học cơ sở

Trường

 

 

 

2

Số học sinh được hưởng chính sách theo chế độ học sinh bán trú (Nghị định số 116/2016/NĐ-TTg ngày 18/7/2016)

Học sinh

 

 

 

3

Số trường được bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiu và bàn ghế hc sinh

Trường

 

 

 

4

Số nhà bếp - nhà ăn được bổ sung trang thiết bị đồ dùng

Nhà

 

 

 

5

Số khu nội trú được bổ sung trang thiết bị, đồ dùng

Khu

 

 

 

6

Số nhà ăn - nhà bếp tạm, xung cấp được cải tạo, sửa chữa

Nhà

 

 

 

7

Skhu nội trú tạm, xuống cấp được cải tạo sửa chữa

Khu

 

 

 

 

Tr.đó:

 

 

 

 

 

- Sphòng nội trú tạm, xuống cấp được cải tạo sửa chữa

Phòng

 

 

 

 

- Sphòng nội trú thiếu được xây dựng bổ sung

Phòng

 

 

 

III

Tổng số kinh phí

Triệu đồng

 

 

 

1

Chia theo nguồn kinh phí

 

 

 

 

 

- NSTW

Triệu đồng

 

 

 

 

- NSĐP và đối ứng

Triệu đồng

 

 

 

2

Chia theo nội dung chi:

 

 

 

 

a

Kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng. Chia ra:

Triệu đồng

 

 

 

 

- Kp trang thiết bị dạy học ti thiểu và bàn ghế học sinh

Triệu đồng

 

 

 

 

- Kp trang thiết bị đồ dùng nhà ăn, nhà bếp

Triệu đồng

 

 

 

 

- Kp trang thiết bị đồ dùng cho học sinh nội trú

Triệu đồng

 

 

 

b

Kinh phí cải tạo, sửa chữa. Chia ra:

Triệu đồng

 

 

 

 

- Kp sửa chữa ci tạo nhà ăn, nhà bếp

Triệu đồng

 

 

 

 

- Kp sửa chữa cải tạo cho học sinh nội trú

Triệu đồng

 

 

 

Ghi chú: Đthuận tiện khi tổng hợp, đề nghị:

1. Không được thay đổi biểu mẫu; cung cấp đầy đủ thông tin trên biểu; thực hiện cộng dòng tổng số.

 

UBND TỈNH....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP

Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
(Kèm theo công văn số: 5288/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2018)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

DỰ ÁN

Đa điểm XD (Huyện/ Xã)

Quy mô đầu tư

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư ban đu hoặc Quyết định đầu tư điều chnh

Ước thực hiện đến thời điểm báo cáo

Lũy kế vn đã bố trí tkhởi công đến thời điểm báo cáo

Lũy kế vn đã giải ngân từ khi công đến thời điểm báo cáo

Lũy kế giá trkhối lượng hoàn thành từ khi công đến thời điểm báo cáo

Dự kiến kế hoạch năm 2019

Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mc đầu tư

Vn đã b trí năm….

Dự kiến giải ngân đến thời điểm báo cáo

Tổng số

Trong đó vn CTMT

Tng s

Trong đó vn CTMT

Tng s

Trong đó khi lượng hoàn thành đề xuất b trí vn 2018

Tổng số (tt ccác nguồn vốn)

Trong đó: vốn CTMT

Tng số tất cả các nguồn vn

Trong đó: vn CTMT

Tổng số

Trong đó vn CTMT

Tng s

Trong đó vn CTMT và CTMTQG

a

b

1

2

3

4

5

6

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

Tổng số (I+II+III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Để thuận tiện khi tổng hợp số liệu, đề nghị:

1. Không được thay đổi biểu mẫu; cung cấp đy đ thông tin trên biểu; thực hiện cng dòng tng s.

2. Kèm theo bản photo copy các Quyết định đầu tư.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------

NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
GIÁO DỤC VÙNG NÚI, DÂN TỘC THIỂU SỐ, VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2016-2020

Kèm theo Công văn số 5288/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2018

STT

Tỉnh

Số trường

Dự kiến kế hoạch nhiệm vChương trình giai đon 2016-2020

Số trường được bổ sung thiết bị dạy hc tối thiểu, bàn ghế

Số nhà ăn, nhà bếp được bổ sung trang thiết bị, đồ dùng

Số khu nội trú được bổ sung trang thiết bị, đồ dùng

Số nhà ăn, nhà bếp được sửa chữa, cải tạo

Số khu nội trú được sửa chữa, cải tạo

 

Lạng Sơn

236

46

46

46

33

33

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi